Український радіологічний та онкологічний журнал

Поточний номер

Том 31 № 1 (2023)
Опубліковано березень 30, 2023
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

ISSN Print: 2708-7166ISSN Online: 2708-7174

Мова видання: українська та англійська. 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Міністерством юстиції України.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В.А. Макаренко, А.В. Копчак, І.В. Новерко, С.С. Макєєв
10-27
Сцинтиграфія з 99mTc-пертехнетатом у діагностиці променевих уражень слинних залоз після лікування папілярної карциноми щитоподібної залози
Переглядів анотації: 112 | Завантажень PDF: 57
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.10-27
ARTICLE PDF
І.М. Мамонтов, Т.І. Тамм, К.О. Крамаренко, Д.Д. Рябущенко, Д.А. Ситнік, В.В. Непомнящий, О.Я. Бардюк
28-37
Застосування ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії та ендоскопічної декомпресії при пухлинній обструкції позапечінкових жовчних шляхів – ретроспективний аналіз
Переглядів анотації: 107 | Завантажень PDF: 58
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.28-37
ARTICLE PDF
Н.О. Шушляпіна, С.М. Потапов, Н.І. Горголь, О.Г. Аврунін, Я.В. Носова, Ібрагім Юнусс Абделхамід
38-59
Клінічні аспекти та цитоморфофункціональні особливості слизової оболонки носа при хронічній патології внутрішньоносових структур та їх верифікація на основі даних комп’ютерної томографії
Переглядів анотації: 127 | Завантажень PDF: 32
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.38-59
ARTICLE PDF
М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, О.С. Павлюченко, С.О. Пилипенко, М.С. Матвєєнко
60-69
Вплив ентерального введення гіпохлориту натрію на механізми запалення і гемостаз у онкологічних хворих з синдромом ентеральної недостатності після мультиорганних операцій
Переглядів анотації: 110 | Завантажень PDF: 32
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.60-69
ARTICLE PDF
М.О. Іваненко, П.П. Сорочан, О.В. Кузьменко, І.C. Громакова
70-82
Маркери запалення при інвазивному лікуванні метастазів колоректального раку в печінку
Переглядів анотації: 108 | Завантажень PDF: 28
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.70-82
ARTICLE PDF
Є.Б. Радзішевська, О.М. Сухіна, Л.Я. Васильєв, В.С. Сухін, К.В. Немальцова, О.О. Солодовнікова
83-92
Інфологічна модель бази даних для проведення аналітичного дослідження віддалених наслідків лікування раку шийки матки
Переглядів анотації: 105 | Завантажень PDF: 26
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.83-92
ARTICLE PDF

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

Н.М. Гончарова, С.М. Тесленко, А.С. Гончаров, М.М. Нессонова
93-109
Кістозні пухлини підшлункової залози: діагностика та хірургічне лікування
Переглядів анотації: 120 | Завантажень PDF: 36
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.93-109
ARTICLE PDF
М.В. Красносельський, Ф.В. Гладких, Т.В. Рубльова, Г.В. Кулініч, Р.Р. Коморовський
110-123
Наративний огляд діагностичних та прогностичних можливостей виділення циркулюючих пухлинних клітин
Переглядів анотації: 139 | Завантажень PDF: 32
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.110-123
ARTICLE PDF

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

О.Є. Дубенко, Г.В. Кулініч, Е.Б. Прохорова, Т.В. Кульчаєва, С.В. Данилюк
124-137
Мозкові метастази невідомого первинного раку: презентація клінічних випадків
Переглядів анотації: 99 | Завантажень PDF: 30
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.124-137
ARTICLE PDF
Переглянути всі випуски