Український радіологічний та онкологічний журнал

Поточний номер

Том 28 № 1 (2020)
Опубліковано квітень 15, 2020
Український радіологічний та онкологічний журнал

Засновник: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»

ISSN 2708-7174 (Online), 2708-7166 (Print). Мова видання: українська, англійська.

Періодичність: 4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 24433-14373 ПР. Видане 26.05.2020 р. Центральним органом виконавчої влади України, Міністерством юстиції України; Київ, Україна

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Н.А. Мітряєва, Н.В. Білозор, В.П. Старенький, Л.В. Гребіник
5-12
ВМІСТ VEGF, ЦОГ-2 ТА ПГЕ-2 ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ’ЄКТИВНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ В ПОЄДНАННІ З ІНГІБІТОРОМ ЦОГ-2 У ХВОРИХ НА НЕДРІБНОКЛІТИННИЙ РАК ЛЕГЕНІ
Переглядів анотації: 49 | Завантажень PDF: 44
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.5-12
ARTICLE PDF
Н.Е. Прохач, П.П. Сорочан, І.А. Громакова, В.Г. Шевцов, С.В. Шутов
13-17
ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ОЖИРІННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ТА ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ
Переглядів анотації: 28 | Завантажень PDF: 10
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.13-17
ARTICLE PDF
М.В. Красносельський, О.В. Мовчан, І.М. Пономарьов
18-24
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ В РОЗВИТКУ РАКУ ШЛУНКА
Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 10
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.18-24
ARTICLE PDF
І.М. Мотузюк, О.І. Сидорчук, Є.В. Костюченко, Н.В. Ковтун, П.Л. Понятовський, А.О. Голубовська
25-28
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СПАДКОВИЙ РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
Переглядів анотації: 20 | Завантажень PDF: 6
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.25-28
ARTICLE PDF
М.М. Велигоцький, С.Е. Арутюнов, С.М. Балака, О.С. Чеботарьов
29-33
ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ, УСКЛАДНЕНИХ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІЛІАРНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 9
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.29-33
ARTICLE PDF
М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, О.С. Павлюченко
34-39
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ МУЛЬТИОРГАННИХ ОПЕРАЦІЙ
Переглядів анотації: 21 | Завантажень PDF: 12
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.34-39
ARTICLE PDF

ОСВІТА

О.М. Астап’єва, В.П. Старенький, Г.В. Грушка, О.І. Паскевич, Р.М. Спузяк
40-52
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З РАДІОЛОГІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Переглядів анотації: 27 | Завантажень PDF: 15
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.40-52
ARTICLE PDF

ДАЙДЖЕСТИ

Н.О. Артамонова, О.М. Мирна, Ю.В. Павліченко
53-59
СУЧАСНІ ЦИФРОВІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів анотації: 23 | Завантажень PDF: 13
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.53-59
ARTICLE PDF

НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЕВІ-ПРАКТИКУ

О.В. Мужичук, І.М. Пономарьов
60-66
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ (Повідомлення 1)
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 14
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.60-66
ARTICLE PDF

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

А. С. Ходак, В. П. Ходак
67-72
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МЕТАСТАЗІВ З КЛІТИН МЕРКЕЛЯ
Переглядів анотації: 22 | Завантажень PDF: 9
https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.67-72
ARTICLE PDF
Переглянути всі випуски