Бібліографія

Необхідно подавати два варіанти бібліографії – "Список використаної літератури" оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та "References" (для індексації та для аналізу посилань статті в міжнародних наукометричних базах даних) оформлений відповідно до Vancouver style.

ВИМОГИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ

1. Не менше 80,0 % від загальної кількості посилань мають становити джерела, опубліковані за останні 5 років.
2. Не менше 70,0 %
джерел мають індексуватись у наукометричних базах Scopus та/або Web of Science.
3. Не менше 70,0 %
джерел мають супроводжуватися ідентифікатором цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier), що наводиться у форматі активного гіперпосилання («. DOI: https://doi.org/...») через пробіл після бібліографічного опису джерела. Форма для пошуку DOI: Crossref system
4. Частка власних праць авторів статті у списку літератури (самоцитування) має бути не більше 10,0 %.
5. Самоцитування робіт, опублікованих в Українському радіологічному та онкологічном журналі (ISSN Online: 2708-7174, ISSN Print: 2708-7166) НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ.
6.
Назви журналів вказувти повністю, не скорочувати до абревіатур.
7. Посилання в обох варіантах бібліографії наводяться в порядку згадування у тексті, а НЕ за алфавітом. Використовуються арабські цифри  1, 2, 3... у квадратних [ ] дужках.

 

Бібліографія надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті рукопису. Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи. Бібліографія повинна бути коректною (процитовані відомості мають відповідати зазначеній статті), точною (правильний номер (випуск) і номери сторінок, і т.д.), сучасною (описувати останні досягнення у досліджуваному питанні), доступною (не повинна містити посилання на неопубліковані чи недруковані роботи). Неопубліковані роботи не включаються до списку джерел, але можуть бути згадані у тексті статті (описуються у виносках). Бібліографічний список рекомендується укладати не менш як з 10–12 джерел.

Список використаної літератури

Оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У назві бібліографічного запису подають відомості про одного, двох або трьох авторів, при цьому імена цих авторів через скісну риску не повторюють. Замість знака «крапка і тире» («. —»), що розділяє зони бібліографічного опису, у бібліографічному посиланні рекомендується застосовувати знак «крапка». Дві скісні риски («//») можна заміняти крапкою.

References

Оформлюється символами латинського алфавіту згідно з Vancouver style відповідає правилам, встановленим Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів, який наразі підтримується Національною медичною бібліотекою США. Він також відомий як єдині вимоги до рукописів, що представляються в біомедичні журнали.

Загальні правила Vancouver style застосовуються як до друкованих, так і до електронних статей.

Неангломовні бібліографічні посилання підлягають їх перекладу.

Прізвища та ініціали авторів наводяться шляхом транслітерації мови оригіналу латиницею. Посилання на англомовні джерела не транслітеруються. Транслітерація імен українською мовою латиницею виконується згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р., а саме:

А = A

Б = B

В = V

Ґ = G

Г = Н

Д = D

E = E

Э = E

Є = Ye

Ё = Yo

Ж = Zh

З = Z

І = I

Ї = Yi

И = I

Ы = Y

К = K

Л = L

М = M

Н = N

О = O

П = P

P = R

С = S

Т = T

У = U

Ф = F

Х = Kh

Ц = Ts

Ч = Ch

Ш = Sh

Щ = Shch

Ю = Yu

Я = Ya

 

Ь = [none]

Ъ = [none]

ЫЙ, ИЙ (ukr) = YI

(А, О, И) + Ї = "I

 


Рекомендовано використовувати автоматичні засоби транслітерації.

Російськомовні джерела транслітеруються на підставі ГОСТ 7.79-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. 

ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЇ

Список літератури

 

References