Подання

Перелік документів для подання рукопису до розгляду щодо можливості опублікування

  1. Макет рукопису (у форматі .doc).
  2. Ліцензійний договір на використанні твору (підписаний всіми авторами). Обов'язково!
  3. Форма розкриття конфлікту інтересів (окремо для кожного автора). Обов'язково!
  4. Супровідний лист від керівника установи, в якому виконувалась робота, де має бути обов’язково вказано, що надіслані матеріали не публікувались раніше.
  5. Експертний висновок про можливість опублікування у фахових наукових виданнях та інших засобах масової інформації (з круглою печаткою установи).

 

Автори з України подають рукопис українською та англійською мовами разом з усіма супровідними матеріалами у двох варіантах – електронному (через web-сайт https://ukroj.com/) та паперовому (Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, 61024, Україна).

Автори не з України подають тільки електронний варіант рукопису з супровідними матеріалами - через web-сайт https://ukroj.com/.

У верхньому лівому куті друкованої першої сторінки рукопису розмащується віза «До друку» з підписом відповідальної особи (проректор з наукової роботи університету, директор (заступник директора) інституту), засвідченим печаткою. Останній аркуш рукопису підписують усі автори. Електронне та паперове подання мають бути ідентичними. Подання через web-сайт https://ukroj.com/ є обов'язковим навіть у разі надсилання повного пакету документів на e-mail: imr_omo@ukr.net. Подання авторів з України лише у друкованому вигляді не розглядаються. Подання авторів з України через web-сайт, у разі відсутності пакету друкованих матеріалів відхиляється.

Порядок  on-line подання рукопису через www//ukroj.com/