Про журнал

Науково-практичне видання
«УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ТА ОНКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ»

засновано Державною установою «Інститут медичної радіології та онкології імені C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» у 1993 р.

Вид видання: журнал.

Статус видання: міжнародне видання України (вітчизняне).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна та зарубіжна.

Категорія читачів: науковці, лікарі, фахівці з онкології, радіології, радіаційної гігієни, клінічної радіобіології, радіаційної ендокринології, медичні фізики, викладачі та студенти медичних ВНЗ.

Вид видання за цільовим  призначенням: науково-практичне. 

Виходить 4 рази за рік.

Графік публікації номерів:

№ 1 — 25–31 березня
№ 2 — 25–30 червня
№ 3 — 25–30 вересня
№ 4 — 25–31 грудня

Програмні цілі: аналіз актуальних проблем і розповсюдження нових наукових даних, підвищення кваліфікації фахівців та сприяння прогресу наукової думки в царині медичної радіології, онкології, клінічної радіобіології та медичної фізики шляхом публікації статей із результатами оригінальних досліджень, оглядів літератури та клінічних випадків, щодо сприяння ефективності онкологічної та радіологічної допомоги населенню.

Юридична адреса засновника: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (вул. Пушкінська, буд. 82, м.  Харків, Україна, 61024).

Тел. редакції: +38 (057) 725-50-74, +38 (067) 799-08-36, +38 (050) 806-84-26.

Е-mail редакції: imr_omo@ukr.net

ПОДАНА ЗАЯВКА! Входить до Переліку наукових друкованих фахових видань України (категорія "В"), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за спеціальностями:

1. Спеціальність «091 – Біологія» (галузь знань «09 – Біологія»)
2. Спеціальність «163 – Біомедична інженерія» (галузь знань «16 – Хімічна та біоінженерія»)
3. Спеціальність «221 – Стоматологія» (галузь знань «22 – Охорона здоров’я»)
4. Спеціальність «222 – Медицина» (галузь знань «22 – Охорона здоров’я»)
5. Спеціальність «224 – Технології медичної діагностики та лікування» (галузь знань «22 – Охорона здоров’я»)
6. Спеціальність «226 – Фармація, промислова фармація» (галузь знань «22 – Охорона здоров’я»)
7. Спеціальність «228 – Педіатрія» (галузь знань «22 – Охорона здоров’я»)
8. Спеціальність «229 – Громадське здоров’я» (галузь знань «22 – Охорона здоров’я»)

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничної продукції ДК № 7115 від 28.07.2020 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 24433-14373 ПР від 26.05.2020 р.

Міжнародним центром реєстрації серійних видань (Centre international d'enregistrement des publications en sеrie, Париж, Франція) присвоєнно Міжнародні номери ISSN:

ISSN 2708-7166 (рrint)
ISSN 2708-7174 (оnline)

З 2020 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI (присвоєно 01.07.2020 р. офіційним співтовариством Crossref, зареєстрованим як Publishers International Linking Association, Inc. (PILA); Нью-Йорк, США). Унікальний префікс DOI видавництва журналу: 10.46879

Мова видання: українська та англійська.

 

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ

1. Радіаційна онкологія.
2. Променева та хіміопроменева терапія пухлинних захворювань.
3. Променева діагностика.
4. Ядерна медицина.
5. Онкохірургія.
6. Онкогінекологія.
7. Інтенсивна терапія гострих станів, анестезіологічне забезпечення та реабілітація онкологічних хворих.
8. Інтервенційна радіологія та малоінвазивна інтервенційна онкологія.
9. Клінічна онкологія та онкофармакологія.
10. Паліативна допомога та психологічна підтримки онкохворих.
11. Дитяча онкологія.
12. Променева патологія.
13. Діагностика, профілактика і лікування ятрогенних ефектів медичного опромінення (у т. ч. променевих уражень та вторинних раків).
14. Клінічна радіобіологія.
15. Експериментальна онкологія та експериментальна радіобіологія (дослідження на ссавцях, нормальних і пухлинних клітинах).
16. Медична радіаційна фізика.
17. Дозиметричне забезпечення променевої терапії, променевої діагностики та інших радіаційних медичних процедур.
18. Радіаційна гігієна і радіаційна безпека медичного персоналу і пацієнтів.
19. Інші розділи радіології та онкології.

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

1. "ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ"
2. "ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ"
3. "БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"
4. "ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ"

Редакційна колегія журналу «Український радіологічний та онкологічний журнал» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов’язковому порядку проходять подвійне «сліпе» рецензування та перевірку на плагіат. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов’язань.

Друк: ТОВ «Золоті сторінки»