Про журнал

Щоквартальне науково-практичне видання
«УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ТА ОНКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ»

засновано Державною установою «Інститут медичної радіології та онкології імені C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» у 1993 р.

Входить до Переліку наукових друкованих фахових видань України (категорія "А"), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт в галузі знань «22 – Охорона здоров’я» (Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735) за спеціальностями: «222 – Медицина», «224 – Технології медичної діагностики та лікування».

 

Програмні цілі: аналіз актуальних проблем і розповсюдження нових наукових даних, підвищення кваліфікації фахівців та сприяння прогресу наукової думки в царині медичної радіології, онкології, клінічної радіобіології та медичної фізики шляхом публікації статей із результатами оригінальних досліджень, оглядів літератури та клінічних випадків, щодо сприяння ефективності онкологічної та радіологічної допомоги населенню.

ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ

 1. Радіологія
 2. Онкологія
 3. Променева діагностика, променева терапія
 4. Хіміотерапія пухлинних захворювань
 5. Онкофармакологія
 6. Ядерна медицина
 7. Онкохірургія
 8. Онкогінекологія
 9. Інтенсивна терапія гострих станів, анестезіологічне забезпечення та реабілітація онкологічних хворих
 10. Інтервенційна радіологія та малоінвазивна інтервенційна онкологія
 11. Паліативна допомога та психологічна підтримки онкохворих
 12. Дитяча онкологія
 13. Променева патологія
 14. Клінічна радіобіологія
 15. Експериментальна онкологія та експериментальна радіобіологія (дослідження на ссавцях, нормальних і пухлинних клітинах)
 16. Медична радіаційна фізика
 17. Радіаційна гігієна і радіаційна безпека медичного персоналу і пацієнтів, дозиметрія медичного опромінення
 18. Інші розділи радіології та онкології

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

1. "ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ"
2. "ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ"
3. "БЕЗПЕРЕРВНА МЕДИЧНА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"
4. "ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ"

ГРАФІК ПУБЛІКАЦІЇ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ

Виходить 4 рази за рік.

Набір випуску Редакційна підготовка Публікація on-line Індексація
1  01-лют-21 12-бер-21 22-бер-21 29-бер-21
2 29-бер-21 31-тра-21 08-чер-21 15-чер-21
3 21-чер-21 23-сер-21 03-вер-21 10-вер-21
4 20-вер-21 22-лис-21 03-гру-21 10-гру-21

 

Мова видання: українська та англійська.

Категорія читачів: науковці, лікарі, фахівці з онкології, радіології, радіаційної гігієни, клінічної радіобіології, радіаційної ендокринології, медичної фізики, викладачі та студенти вищих медичних навчальних закладів.

Засновник та видавець: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (вул. Пушкінська, буд. 82, м.  Харків, Україна, 61024).

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничної продукції ДК № 7115 від 28.07.2020 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 24433-14373 ПР від 26.05.2020 р.

Міжнародним центром реєстрації серійних видань (Centre international d'enregistrement des publications en sеrie, Париж, Франція) присвоєнно Міжнародні номери ISSN:

ISSN 2708-7166 (рrint)
ISSN 2708-7174 (оnline)

З 2020 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI (присвоєно 01.07.2020 р. офіційним співтовариством Crossref, зареєстрованим як Publishers International Linking Association, Inc. (PILA); Нью-Йорк, США). Унікальний префікс DOI видавництва журналу: 10.46879

Редакційна колегія журналу «Український радіологічний та онкологічний журнал» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов’язковому порядку проходять подвійне «сліпе» рецензування та перевірку на плагіат. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов’язань.

 

Тел. редакції: +38 (057) 725-50-74, +38 (067) 799-08-36, +38 (050) 806-84-26.

Е-mail редакції: imr_omo@ukr.net

Друк: ТОВ «Золоті сторінки»