Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Красносельський Микола Віллєнович – доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»; завідувач кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Кулініч Галина Василівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник групи променевої патології і паліативної медицини Відділу радіології, завідувачка відділення променевої патології та паліативної медицини; завідувачка Відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»; доцент кафедри радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Гладких Федір Володимирович – доктор філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Медицина» (кандидат медичних наук), молодший науковий співробітник групи променевої патології і паліативної медицини Відділу радіології Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ :

Aбдуллаєв Різван Ягубович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

 

Айнсбурі Елізабет – кандидат наук, головний науковий співробітник з радіаційного захисту, старший керівник наукової групи цитогенетики Відділу радіаційних ефектів Центру радіаційних, хімічних та екологічних небезпек Управління охорони здоров’я Англії (Великобританія)

               

                 

 

 

Амарал Адемір – доктор наук, професор кафедри ядерної енергії Федерального університету Пернамбуку (м. Пернамбуку, Бразилія)

               

                 

 

 

Бойко Валерій Володимирович – академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Васильєв Леонід Якович – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, головний лікар Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Вінніков Володимир Анатолійович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник групи медичної інформатики Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Вороньжев Ігор Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри рентгенології та дитячої рентгенології Харківської медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Гултекін Мурат – доктор наук, доцент кафедри гінекологічної онкології та кафедри акушерства і гінекології медичного факультет університету Хаджеттепе (м. Анкара, Туреччина)

               

                 

 

 

Завгородній Ігор Володимирович – академік Національної академії наук вищої освіти України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри гігієни та екології № 2, директор Навчально-наукового інституту якості освіти Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Іванкова Валентина Степанівна – доктор медичних наук, професор, завідувачка науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України (м. Київ, Україна)

               

                 

 

 

Мазник Наталія Олександрівна – доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії радіаційної цитогенетики Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Мітряєва Наталія Андріївна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії радіаційної онкології Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

М’ясоєдов Валерій Васильович – доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Оге Туфан – доктор наук, професор, доцент кафедри акушерства та гінекології Університету Ескішехіра Османгазі (м. Ескішехір, Туреччина)

               

                 

 

 

Пейретті Мікеле – доктор наук, асистент кафедри гінекології та акушерства Університету Кальярі (м. Кальярі, Італія)

               

                 

 

 

Радзішевська Євгенія Борисівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, керівник групи медичної інформатики Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», доцент кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Сапардіель Ігнасіо – доктор наук, професор, відділення гінекологічної онкології Університетської лікарні Ла-Пас; доцент Автономного університету Мадриду; науковий асистент Інституту біомедичних досліджень, (Іспанія)

               

                 

 

 

Свинаренко Андрій Вікторович – доктор медичних наук, лікар-променевий терапевт відділення променевої терапії Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Сімонова-Пушкар Лариса Іванівна – доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії радіаційної онкології Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Солодянникова Оксана Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувачка науково-дослідного відділення ядерної медицини з сектором рентгенохірургії та ангіографії Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України (м. Київ, Україна)

               

                 

 

 

Стадник Лариса Львівна – кандидат біологічних наук, завідувачка Центральної лабораторії радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Старенький Віктор Петрович – доктор медичних наук, професор, завідуючий Відділу радіології, завідувач відділення променевої терапії Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»; завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Сухін Владислав Сергійович – доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Відділу онкологічної хірургії Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Сухіна Олена Миколаївна – доктор медичних наук, професор, лікар-променевий терапевт Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (м. Харків, Україна)

               

                 

 

 

Тіаго де Салазар Фернандес – кандидат наук, професор, позаштатний викладач Федерального університету Пернамбуку, (м. Пернамбуку, Бразилія)

               

                 

 

 

Ткаченко Михайло Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я України (м. Київ, Україна)

               

                 

 

 

Ханде Манур Пракаш – доцент, кафедра фізіології Медичної школи Йон Лоо Лін Національного університету Сінгапуру (Сінгапур)

               

                 

 

 

Шармазанова Олена Петрівна – доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків, Україна)

               

                 Щербіна Олег Володимирович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України (м. Київ, Україна)