Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

МАКЕТ РУКОПИСУ

Автори з України подають рукопис разом з усіма супровідними матеріалами у двох варіантах – електронному (через web-сайт https://ukroj.com/) та паперовому (Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, 61024, Україна).

Автори не з України подають тільки електронний варіант рукопису з супровідними матеріалами - через web-сайт https://ukroj.com/.

У верхньому лівому куті друкованої першої сторінки рукопису розмащується віза «До друку» з підписом відповідальної особи (проректор з наукової роботи університету, директор (заступник директора) інституту), засвідченим печаткою. Останній аркуш рукопису підписують усі автори. Електронне та паперове подання мають бути ідентичними. Подання через web-сайт https://ukroj.com/ є обов'язковим навіть у разі надсилання повного пакету документів на e-mail: imr_omo@ukr.net. Подання авторів з України лише у друкованому вигляді не розглядаються. Подання авторів з України через web-сайт, у разі відсутності пакету друкованих матеріалів відхиляється.

Перелік документів та відомостей для подання рукопису до розгляду щодо можливості опублікування

  • МАКЕТ рукопису (завантажується з Сайту у форматі .doc).
  • Ілюстративний матеріал (не більше 8 рисунків). Файли малюнків у форматах TIFF або JPEG з роздільною здатністю не менше за 800 dpi для чорно-білої кольорової гамми і 200 dpi для півтонів сірого, при скануванні напівтональних та кольорових рисунків розрішення повинно бути не меншим за 300 dpi. Усі рисунки повинні бути представлені в палітрі CMYK. Геометричний розмір малюнків не повинен перевищувати розміри сторінки журналу (12 на 20 см).
  • Супровідний лист від керівника установи, в якому виконувалась робота, де має бути обов’язково вказано, що надіслані матеріали не публікувались раніше.
  • Експертний висновок про можливість опублікування у фахових наукових виданнях та інших засобах масової інформації (з круглою печаткою).
  • Угода про передачу авторських прав.
  • Квитанція про оплату (копія надсилається електронною поштою після схвалення статті до друку).