Індексація Журналу у Scopus

23 грудня 2020 р. комісією Content Selection & Advisory Board (CSAB) Український радіологічний та онкологічний журнал прийнято для індексації у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Входить до Переліку наукових друкованих фахових видань України (категорія "А"), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт в галузі знань «22 – Охорона здоров’я» (Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735) за спеціальностями:
«222 – Медицина»
«224 – Технології медичної діагностики та лікування»

УРОЖ1.jpg

Профіль автора у Scopus створюється автоматично на основі тих даних, які автор подав про себе при публікації статті. Проте автор може відредагувати свій профіль за допомогою інструменту Author Feedback Wizard, якщо дані представлені некоректно.