Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодорезистентності
ARTICLE PDF

Ключові слова

папілярна карцинома
щитоподібна залоза
цитологічні ознаки
радіойодорезистентні метастази
оксифільні зміни
кістозні зміни

Як цитувати

Зелінська, Г., Коваленко, А., Остафійчук, М., Кваченюк, А., Устименко, А., Кулініченко, Г., Гулеватий, С., & Бєлоусова, Н. (2021). Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодорезистентності. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(3), 76-88. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.76-88

Анотація

Актуальність. Проблемою діагностики та лікування папілярного раку (ПР) щитоподібної залози (ЩЗ) є радіойодорезистентні метастази (РЙРМ), для яких радіойодотерапія (РЙТ) неефективна. Актуальним питанням є можливість раннього прогнозування та вчасної діагностики РЙРМ на основі виявлення цитоморфологічних особливостей ПР ЩЗ та його метастазів, які корелюють із розвитком радіойодорезистентності. Мета роботи – виявлення цитоморфологічних особливостей первинного ПР ЩЗ та його метастазів у пацієнтів, які згодом показали стійкість до терапії 131I, порівняно з контрольною групою пацієнтів, які досягли позитивного ефекту терапії 131I. Матеріали та методи. Проведено порівняльний аналіз морфологічних ознак в гістологічних висновках та дослідження цитологічних характеристик в матеріалі тонкоголкових аспіраційних пункційних біопсій (ТАПБ) первинних ПР ЩЗ та їх первинних метастазів, а також РЙРМ дослідної та контрольної груп пацієнтів. Дослідну групу склав 152 пацієнти, де всі показали резистентність до РЙТ; контрольну – 161пацієнт, які досягли позитивного ефекту РЙТ. Статистично опрацьовували в Statistica 12. езультати та їх обговорення. Показано, що частота фолікулярних структур у матеріалі первинних ПР ЩЗ пацієнтів з позитивним ефектом РЙТ вірогідно вище, а некротичних змін – вірогідно нижче, ніж у пацієнтів з розвитком РЙРМ (р<0,05 за критерієм χ2). Частота фолікулярних структур у гістологічному та пункційному матеріалі первинних метастазів пацієнтів з позитивним ефектом РЙТ вірогідно вище, а оксифільних змін вірогідно нижче, ніж у пацієнтів з розвитком РЙРМ (р<0,05 за критерієм χ2). Оксифільні зміни відзначено вірогідно частіше у групі РЙРМ в порівнянні з первинними метастазами контрольної групи (р=0,03). Доказано, що кістозні зміни зустрічаються вірогідно частіше в пункційному та гістологічному матеріалі РЙРМ в порівнянні з первинними метастазами пацієнтів контрольної та дослідної груп (р<0,05). Висновки. Запропоновано використання наявності оксифільних та кістозних змін у пункційному та гістологічному матеріалі метастазів ПР ЩЗ в якості прогностичних факторів радіойодорезистентності ПР ЩЗ. Наявність фолікулярних структур у матеріалі первинних ПР та їх метастазів може бути прогностичним фактором ефективної РЙТ. Висновки. Запропоновано використання наявності оксифільних та кістозних змін у пункційному та гістологічному матеріалі метастазів ПР ЩЗ в якості прогностичних факторів радіойодорезистентності ПР ЩЗ. Наявність фолікулярних структур у матеріалі первинних ПР та їх метастазів може бути прогностичним фактором ефективної РЙТ.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.76-88
ARTICLE PDF

Посилання

Reiners C. Radio-iodine therapy in differentiated thyroid cancer: indications and procedures. Best Practice & Research. Clinical Endocrinology & Metabolism. 2008;22(6):989–1007. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.beem.2008.09.013

Verburg FA, Hanscheid H, Luster M. Radioactive iodine (RAI) therapy for metastatic differentiated thyroid cancer. Best Practice & Research. Clinical Endocrinology & Metabolism. 2017;31:279–90. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.beem.2017.04.010

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC et al. American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodule sand differentiated thyroid cancer: The American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2016;26(1):1–133. (In English). DOI: https://dx.doi.org/10.1089/thy.2015.0020

Schmidbauer B, Menhart K, Hellwig D et al. Differentiated Thyroid Cancer—Treatment: State of the Art. International Journal of Molecular Sciences. 2017;18(6):1292. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/ijms18061292

Jin Y, Nostrandb DV, Chenga L et al. Radioiodine refractory differentiated thyroid cancer. Critical reviews in Oncolog/Hematology. 2018;125:111–20. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2018.03.012

Colombo C, Minna E, Gargiuli Ch et al. The molecular and gene/miRNA expression profiles of radioiodine resistant papillary thyroid cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. 2020;39(245). (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s13046-020-01757-x

Gild ML, Topliss DJ, Learoyd D et al. Clinical guidance for radioiodine refractory differentiated thyroid cancer. Clinical Endocrinology (Oxford). 2018;88(4):529–37. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/cen.13508

Chae Moon Hong, Byeong-Cheol Ahn. Redifferentiation of Radioiodine Refractory Differentiated Thyroid Cancer for Reapplication of I-131 Therapy. Frontiers in endocrinology. (Lausanne). 2017;12(8):260. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.3389/fendo.2017.00260

Capdevila J. Galofré JC, Grande E et al. Consensus on the management of advanced radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer on behalf of the Spanish Society of Endocrinology Thyroid Cancer Working Group (GTSEEN) and Spanish Rare Cancer Working Group (GETHI). Clinical & translational oncology . 2017;19(3):279–87. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s12094-016-1554-5

Fugazzola L, Elisei R, Fuhrer D et al. 2019 European Thyroid Association Guidelines for the Treatment and Follow-Up of Advanced Radioiodine-Refractory Thyroid Cancer. European Thyroid Journal. 2019;8(5):227–45. (In English). DOI: https://doi.org/10.1159/000502229

Worden F. Treatment strategies for radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer. Therapeutic advances in medical oncology. 2014;6(6):267–79. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/1758834014548188

Rivera M, Ghossein R, Schoder H et al. Histopathologic characterization of radioactive iodine-refractory fluorodeoxyglucose-positron emission tomography-positive thyroid carcinoma. Cancer. 2008;113(1):48–56. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/cncr.23515

Deandreis D, Ghuzlan A, Leboulleux S et al. Do histological, immunohistochemical, and metabolic (radioiodine and fluorodeoxyglucose uptakes) patterns of metastatic thyroid cancer correlate with patient outcome? Endocrine-related cancer. 2011;18(1):159–69. (In English). DOI: https://doi.org /10.1677/ERC-10-0233

Wassermann J, Bernier M, Spano J et al. Outcomes and Prognostic Factors in Radioiodine Refractory Differentiated Thyroid Carcinomas. Oncologist. 2016;21(1):50–8. (In English). DOI: https://doi.org /10.1634/theoncologist.2015-0107

Aashiq M, Silverman DA, Na'ara S et al. Radioiodine-Refractory Thyroid Cancer: Molecular Basis of Redifferentiation Therapies, Management, and Novel Therapies. Cancers (Basel). 2019;11(9):1382. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cancers11091382

Yang X, Li J, Li X et al. TERT promoter mutation predicts radioiodine-refractory character in distant metastatic differentiated thyroid Cancer. Journal of nuclear medicine. 2017;58:258–65. (In English). DOI: https://doi.org /10.2967/jnumed.116.180240

Fakhruddin N, Jabbour M, Novy M et al. BRAF and NRAS mutations in papillary thyroid carcinoma and concordance in BRAF mutations between primary and corresponding lymph node metastases. Science Report. 2017;7:466. (In English). DOI: https://doi.org /10.1038/s41598-017-04948-3

Dunn LA, Sherman EJ, Baxi SS et al. Vemurafenib Redifferentiation of BRAF mutant, RAI-refractory thyroid cancers. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2019;104:1417–28. (In English). DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2018-01478

Iravani A, Solomon B, Pattison DA et al. Mitogen-activated protein kinase pathway inhibition for Redifferentiation of radioiodine refractory differentiated thyroid Cancer: an evolving protocol. Thyroid. 2019;29:1634–45. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/thy.2019.0143

Zhang H, Chen D. Synergistic inhibition of MEK/ERK and BRAF V600E with PD98059 and PLX4032 induces sodium/iodide symporter (NIS) expression and radioiodine uptake in BRAF mutated papillary thyroid cancer cells. Thyroid Research. 2018;11(11):13. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s13044-018-0057-6

Voskoboynik L, Bogdanova T, Romey K et al. Expression of NIS in papillary thyroid carcinomas. Oncology. 2019;12:4. (In Ukrainian).

Shobab L, Gomes-Lima C, Zeymo A et al. Clinical, Pathological, and Molecular Profiling of Radioactive Iodine Refractory Differentiated Thyroid Cancer Thyroid . 2019;29(9):1262–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/thy.2019.0075

Bätge B, Dralle H, Padberg B et al. Histology and immunocytochemistry of differentiated thyroid carcinomas do not predict radioiodine uptake: A clinicomorphological study of 62 recurrent or metastatic tumours. Virchows Archiv, A pathology anatomy and histopathology. 1992;421(6):521–6. (In English). DOI: https://doi.org /10.1007/BF01606882

Simões-Pereira J, Mourinho N, Ferreira T. Avidity and Outcomes of Radioiodine Therapy for Distant Metastasis of Distinct Types of Differentiated Thyroid Cancer. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2021. (In English). DOI: https://doi.org/10.1210/clinem/dgab436

Vignale C, Annaratone L, Metovic J. The Oncocytic Variant of Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma Shows a Specific Immune-Related Gene Expression Profile. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020;105(12):4577–92. (In English). DOI: https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa655

Montone KT, Baloch ZW, LiVolsi VA. The thyroid Hurthle (oncocytic) cell and its associated pathologic conditions: a surgical pathology and cytopathology review. Archiv of Pathology and Laboratory Medicine. 2008;132(8):1241–50. (In English). DOI: https://doi.org/10.1043/1543-2165(2008)132[1241:TTHOCA]2.0.CO;2

Tahmasebi FC, Farmer P, Powell SZ et al. Brain metastases from papillary thyroid carcinomas. Virchows Archiv. 2013;462:473–80. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00428-013-1394-4

Djenic B, Duick D, Newell JO et al. Solitary liver metastasis from follicular variant papillary thyroid carcinoma: A case report and literature review. International Journal of Surgery case reports. 2015;6:146–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2014.11.080

Hong JH, Yi HS, Yi S et al. Implications of oncocytic change in papillary thyroid cancer. Clinical Endocrinology (Oxford). 2016;85(5):797–804. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/cen.13115

Bogdanova T, Zurnadzhy L, Masiuk S. Histopathological characteristics and post-operative follow-up of patients with potentially radiogenic papillary thyroid carcinoma depending on oncocytic changes availability in the tumor cells. Experimental oncology. 2019;9(30). (In English). DOI: https://doi.org/10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-3.13554

Woodford RL, Nikiforov YE, Hunt JL et al. Encapsulated papillary oncocytic neoplasms of the thyroid: morphologic, immunohistochemical, and molecular analysis of 18 cases. The American Journal of Surgery Pathology. 2010;34:582–90. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/PAS.0b013e3181f2d820

Carr Azadeh A, Yen Tina WF, Ortiz Diana I et al. Oncocytic papillary thyroid cancer has similar prognosis to matched classical papillary thyroid cancer controls. Thyroid. 2018; 28(11):1462–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/thy.2017.0603

Jillard Ch, Youngwirth L, Scheri R et al. Radioactive Iodine Treatment Is Associated with Improved Survival for Patients with Hürthle Cell Carcinoma

Тhyroid. 2016;26(7):959–64. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/thy.2016.0246

Wenter V, Jellinek A, Unterrainer M et al. Long-term outcome of rare oncocytic papillary (Hürthle cell) thyroid carcinoma following (adjuvant) initial radioiodine therapy. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2019;46:2526–35. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00259-019-04456-8

Zelinskaya GV. Cytological and imunocytochemical prognostic factors of radioiodine resistant metastases of papillary thyroid carcinoma. Endocrinology. 2019;24(2):117–22. (In Ukrainian). Doi: https://doi.org/10.31793/1680-1466.2019.24-2.117

Ucan B, Kizilgul M, Ozbek M et al. Occult Multifocal Thyroid Papillary Carcinoma with Cystic Lymph Nodes Metastases. Endocrinology & Metabolic Syndrom. 2017;6(5):276. (In English). DOI: https://doi.org/10.4172/2161-1017.1000276

Mokhtari M, Kumar P, Hayati K. Fine-needle aspiration study of cystic papillary thyroid carcinoma: Rare cytological findings. Journal of cytology. 2016;33(3):120–4. (In English). DOI: https://doi.org/10.4103/0970-9371.188046

Welch DR, Hurst DR. Defining the hallmarks of metastasis. Cancer Research. 2019;79(12):3011–27. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-19-0458

Gomes-Lima C, Shobab L, Di Wu. Do Molecular Profiles of Primary Versus Metastatic Radioiodine Refractory Differentiated Thyroid Cancer Differ? Frontiers in Endocrinology (Lausanne). 2021;25(12):623182. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2021.623182

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.