Неімунний набряк плода у другій половині вагітності: антенатальний ультразвуковий моніторинг та результати вагітності у серії з 14 клінічних випадків
ARTICLE PDF

Ключові слова

неімунний набряк плода
ультразвукове дослідження
Допплер моніторинг
перинатальні результати
клінічний випадок

Як цитувати

CафоноваІ., Шармазанова, О., Бортний, М., & Шаповалова, В. (2021). Неімунний набряк плода у другій половині вагітності: антенатальний ультразвуковий моніторинг та результати вагітності у серії з 14 клінічних випадків. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(3), 101-115. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.101-115

Анотація

Актуальність. Набряк плода – це скупчення позаклітинної рідини у двох і більше його порожнинах, часто в поєднанні з підшкірним набряком. Ізольоване скупчення рідини тільки в черевній, плевральній або перикардіальній порожнинах описують як асцит, плевральний випіт (гідроторакс), перикардіальний випіт (гідроперикард). До особливостей патогенезу неімунного набряку плода (НІНП) відносяться: висока гідрофільність тканин плода, обструкція лімфатичних судин, порушення відтоку лімфи, застійна серцева недостатність, обструкція венозного відтоку, зміни венозного тиску плода. Усі перелічені фактори сприяють виходу рідини з клітин та тканин у «треті» простори – черевну, грудну, перикардіальну порожнини, а також у підшкірний простір. Всі ланки патогенезу синдрому набряку плода при різних етіологічних факторах вивчені не до кінця. Рівень захворюваності на НІНП невідомий, оскільки зібрати відповідні дані досить важко; багато випадків захворювання не діагностуються до внутрішньоутробної смерті плода або можуть спонтанно регресувати протягом пренатального періоду. На сьогодні до 90% всіх випадків набряку плода відносять до НІНП. Мета роботи – ознайомлення медичної спільноти з принципами діагностичних алгоритмів та акушерської і перинатальної тактики при неімунному набряку плода, а також провести аналіз клінічних ознак, ультразвукового моніторингу та результатів вагітності у 14 випадках неімунного набряку плода, що виникав у другій половині вагітності. Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження стали публікації, знайдені в базах даних Scopus, Web of Science Core Collection та PubMed за період 2009–2020 рр., та аналітичний звіт власної серії з 14 випадків НІНП різного походження. Протягом 2005–2020 рр. у відділенні ультразвукової діагностики Харківської обласної лікарні з обласним перинатальним центром НІНП був діагностований у 14 вагітних жінок у другій половині вагітності. Описані клінічні особливості, надані зображення УЗД та допплерографічного моніторингу, вивчені перинатальні/постнатальні наслідки. Результати та їх обговорення. Проведено аналіз клінічних ознак, ультразвукового моніторингу та результатів вагітності у 14 випадках неімунного набряку плода, що в иникли у другій половині вагітності. 6 з 14 плодів мали структурно-анатомічні дефекти (легенева секвестрація, вроджена діафрагмальна грижа, міастенія гравіс, мегацист та гідронефроз, бульозний епідермоліз, меконієвий перитоніт, атрезія кишківника). Рівень смертності (включаючи перинатальні втрати та смерть немовлят) досяг 9/14 випадків (64,2%): 3 антенатальні, 4 неонатальні, 2 випадки малюкових втрат). Хірургічне лікування проведено двом новонародженим. П’ять новонародже- 102 них мали очевидно сприятливий клінічний постнатальний результат. У двох випадках спостерігали спонтанну резолюция проявів захворювання з повною регресією гідропсу (парвовірус-В19 та ідіопатичний НІНП). Повне відновлення плода (спонтанна регресія набряку без погіршення та патологічних наслідків) спостерігалося в одному випадку. Висновки. Антенатальний ультразвуковий моніторинг плода з НІНП ґрунтується на оцінці пікової систолічної швидкості (ПСШ) у середній мозковій артерії (СМА), венозної протоки, вени пуповини, атріовентрикулярного потоку. За результатами дослідження було виявлено, що серцево-судинний профіль плода з НІНП порушується раніше, а профіль плаценти та артеріальна допплерографія – пізніше. Звичайна допплерографія артерії пуповини не виключає можливості несприятливого результату, включаючи внутрішньоутробну загибель плода. Розширений моніторинг допплерографії необхідний у випадках НІНП. Усі новонароджені з НІНП у дородовому анамнезі потребують постнатального спостереження.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.101-115
ARTICLE PDF

Посилання

Bellini C, Hennekam RC, Fulcheri E et al. Etiology of nonimmune hydrops fetalis: a systematic review. American journal of medical genetics. 2009;149A(5):844–51. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/ajmg.a.32655

Dempsey E, Homfray T, Simpson JM, Jeffery S, Mansour S, Ostergaard P. Fetal hydrops – a review and a clinical approach to identifying the cause. Expert Opinion on Orphan Drugs. 2020;8:51–66. (In English). DOI: https://doi.org/10.1080/21678707.2020.1719827

Desilets V, Audibert F, Wilson RD, Senikas V. Investigation and management of nonimmune fetal hydrops. Journal of obstetrics and gynaecology Canada. 2013;35(10):923–36. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/s1701-2163(15)30816-1

Lockwood CJ, Julien S. Nonimmune hydrops fetalis. In: UpToDate, Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. (In English). URL: https://www.uptodate.com

Steurer MA, Peyvandi S, Baer RJ, MacKenzie T, Li BC. Epidemiology of Live Born Infants with Nonimmune Hydrops Fetalis-Insights from a Population-Based Dataset. The Journal of pediatrics. 2017;187:182–8.e3. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.04.025

Santo S, Mansour S, Thilaganathan B, Homfray T, Papageorghiou A. Prenatal diagnosis of non-immune hydrops fetalis: what do we tell the parents? Prenatal diagnosis. 2011;31(2):186–95. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/pd.2677

Braun T, Brauer M, Fuchs I, Czernik C, Dudenhausen JW, Henrich W, Sarioglu N. Mirror syndrome: a systematic review of fetal associated conditions, maternal presentation and perinatal outcome. Fetal diagnosis and therapy. 2010;27(4):191–203. (In English). DOI: https://doi.org/10.1159/000305096

Mardy AH, Chetty SP, Norton ME, Sparks TN. A system-based approach to the genetic etiologies of non-immune hydrops fetalis. Prenatal diagnosis. 2019;39(9):732–50. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/pd.5479

Wieczorek A, Hernandez-Robles J, Ewing L, Leshko J, Luther S, Huhta J. Prediction of outcome of fetal congenital heart disease using a cardiovascular profile score. Ultrasound in obstetrics & gynecology. 2008;31(3):284–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/uog.5177

Derderian SC, Jeanty C, Fleck SR, Cheng LS, Peyvandi S et al. The many faces of hydrops. Journal of pediatric surgery. 2015;50(1):50–4. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2014.10.027

Safonova IN. High-risk pregnancy: echographic monitoring. Medicine of Ukraine. 2019;3:246. (In Russian).

Norton ME, Chauhan SP, Dashe JS. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), clinical guideline #7: nonimmune hydrops fetalis. American journal of obstetrics and gynecology. 2015;212(2):127–39. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.12.018

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.