Мультимодальна візуалізація і клінічне значення ізольованої вродженої відсутности перикарда
ARTICLE PDF

Ключові слова

вроджена відсутність перикарда
мультимодальна візуалізація

Як цитувати

Коморовський, Р., Паламарчук, Ю., Лубкович, О., Паламар, Т., & Гладких , Ф. (2021). Мультимодальна візуалізація і клінічне значення ізольованої вродженої відсутности перикарда. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(3), 116-124. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.116-124

Анотація

Актуальність. Вроджена відсутність перикарда є рідкісною аномалією з варіабельними та неспецифічними клінічними проявами. Поширеність цієї патології у популяції приблизно 0,0001 – 0,044% і майже втричі частіше спостерігається серед чоловіків. Справжня поширеність, з урахуванням безсимптомних і недіагностованих випадків, проте, може бути більшою. Мета роботи – висвітлення ехокардіографічних та томографічних ознак ізольованої вродженої відсутности перикарда. Матеріали та методи. Пацієнтка М., вік 42 роки. При ехокардіоґрафії виявилось неможливим отримати стандартні ехо-зображення із типових ехокардіографічних підходів через відсутність ехо-вікна. Магнітно-резонансна томографія та комп’ютерна томографія серця виявили виражену ліворотацію серця та підтвердили найчастіший варіант вродженої відсутності перикарда – повну лівобічну відсутність перикарда. Результати та їх обговорення. Наведений випадок ілюструє неспецифічність клінічної симптоматики у пацієнтів із вродженою відсутністю перикарда. Електрокардіограма виявила відхилення осі серця вправо, блокаду правої ніжки пучка Гіса, недостатнє наростання зубця R у прекардіальних відведеннях. На рентгенограмі органів грудної клітки у передньо-задній проекції виявляють виражене зміщення силуету серця вліво без девіяції трахеї, видовжений рівний лівий контур серця та неможливість окреслення правого контуру, що свідчить про ліворотацію серця. Ехокардіоґрафія виявляє незвичайну орієнтацію серця в грудній клітці, а саме, зміщення серця (особливо, апікальних сегментів) вліво і дозаду. При правобічній і двобічній відсутності перикарда праві камери дійсно можуть бути розширеними, іноді спостерігається парадоксальний рух міжшлуночкової перегородки, виражена недостатність тристулкового клапана, а також гойдання верхівки серця. Магнітнорезонансна томографія та комп’ютерна томографія серця дозволяє виявити зміщення серця у ліву половину грудної клітки зі спрямуванням верхівки серця дозаду, інтерпозицію легеневої тканини між висхідною аортою та стовбуром легеневої артерії. Висновки. Вроджена відсутність перикарда є рідкісною патологією, у зв’язку із чим вона може бути проблемною для діагностики, а іноді залишається і недіагностованою. Поєднання ехокардіографії з магнітно-резонансною томографією та/або комп’ютерною томографією дозволяє точно діагностувати вроджену відсутність перикарда та оцінити пов’язані із нею ризики. Більшість пацієнтів із повними однобічними або двобічними варіантами вродженої відсутности перикарда мають сприятливий прогноз і не потребують лікування.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.116-124
ARTICLE PDF

Посилання

Podolec P, Matusik PT. New clinical classification of rare cardiovascular diseases and disorders: relevance for cardiovascular research. Cardiovascular research. 2019;115:e77–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/cvr/cvz142

Cipriani A, Brunetti G, Bernardinello V, Baritussio A. Congenital pericardial agenesis. (In English). URL: https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/07/27/09/25/congenital-pericardial-agenesis

Klein AL, Abbara S, Agler DA, Appleton CP, Asher CR, Hoit B et al. American Society of Echocardiography clinical recommendations for multimodality imaging of patients with pericardial disease. Journal of the American Society of Echocardiography. 2013;26:965–1012. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.echo.2013.06.023

Xu B, Betancor J, Asher C, Rosario A, Klein A. Congenital absence of the pericardium: a systematic approach to diagnosis and management. Cardiology. 2017;136:270–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1159/000452441

Verde F, Johnson PT, Jha S, Fishman EK, Zimmerman SL. Congenital absence of the pericardium and its mimics.

Journal of Cardiovascular Computed Tomography. 2013. Vol. 7. Р. 11–17. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcct.2013.01.003

Kim HJ, Cho YS, Cho GY, Choi SI. Congenital absence of the pericardium. Journal of cardiovascular ultrasound. 2014;22:36–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.4250/jcu.2014.22.1.36

Ventura F, Neri M, De Stefano F, Fineschi V. Sudden cardiac death in case of undiagnosed pericardial agenesis. Revista española de cardiología. 2010;63:1100–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/s1885-5857(10)70218-8

Gatzoulis MA, Munk MD, Merchant N, Van Arsdell GS, McCrindle BW, Webb GD. Isolated congenital absence of the pericardium: clinical presentation, diagnosis, and management. The Annals of thoracic surgery. 2000;69:1209–15. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/s0003-4975(99)01552-0

Ignaszewski M, Baturin B, Waldman B, Peters P. Cardiac Eclipse: Congenital Absence of the Pericardium Manifesting as Atypical Chest Pain. CASE (Philadelphia, Pa.). 2019;4:59–62. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.case.2019.07.005

Ratib O, Perloff JK, Williams WG. Congenital complete absence of the pericardium. Circulation. 2001;103:3154–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1161/hc2501.092237

Abbas AE, Appleton CP, Liu PT, Sweeney JP. Congenital absence of the pericardium: case presentation and review of literature. International journal of cardiology. 2005;98:21–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2003.10.021

Vosko I, Zhan Y, Zoghbi WA. Snoopy’s heart: a case of complete congenital absence of the pericardium. Methodist DeBakey cardiovascular journal. 2019;15(3):226–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.14797/mdcj-15-3-226

Macaione F, Barison A, Pescetelli I, Pali F, Pizzino F, Terrizzi A et al. Quantitative criteria for the diagnosis of the congenital absence of the pericardium by cardiac magnetic resonance. European journal of radiology. 2016;85:616–24. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.12.021

Rommel K-P, Paech C, Grothoff M, Hindricks G, Breithardt O-A. Abnormal ECG findings in a young patient with presyncope. Heart. 2014;100:1395. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/heartjnl-2014-305845

Kim MJ, Kim HK, Jung JH, Yoon YE, Kim HL, Park JB et al. Echocardiographic diagnosis of total or left congenital pericardial absence with positional change. Heart. 2017;103:1203–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/heartjnl-2016-310870

Khayata M, Alkharabsheh S, Shah NP, Verma BR, Gentry JL, Summers M et al. Case series, contemporary review and imaging guided diagnostic and management approach of congenital pericardial defects. Open Heart. 2020;7:e001103. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/openhrt-2019-001103

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.