Віддалені результати повторних поперекових мікродискектомій із використанням поліакриламідно гогідрогелю: клініко-радіологічна релевантність
ARTICLE PDF

Ключові слова

повторні поперекові мікродискектомії
рецидив грижі міжхребцевого диска
епідуральний фіброз
МРТ
бар’єрні матеріали
поліакриламідний гідрогель

Як цитувати

Педаченко, Є., Хижняк, М., Красиленко, О., Педаченко, Ю., Танасійчук, О., Крамаренко, В., Фурман, А., Макеєва, Т., Стулей, В., & Земскова, О. (2021). Віддалені результати повторних поперекових мікродискектомій із використанням поліакриламідно гогідрогелю: клініко-радіологічна релевантність. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(4), 9-25. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.09-25

Анотація

Актуальність. Епідуральний фіброз (ЕФ) є однією з основних причин синдрому невдало оперованого хребта, що проявляється болем у спині й кінцівках та іншими ознаками компресії або подразнення нервових утворень. Для попередження ЕФ застосовують численні підходи і вже існує багаторічний досвід з використання під час мікродискектомії різноманітних бар’єрних матеріалів, зокрема, поліакриламідного гідрогелю (ПГГ). Проте результати такого застосування і сьогодні суперечливі. Мета роботи – оцінити радіологічні показники стану хребта (за даними МРТ) та клінічну симптоматику оперованих хворих, а також визначити силу їх взаємозв’язку у віддаленому періоді після повторних поперекових мікродискектомій з приводу рецидиву гриж міжхребцевих дисків, виконаних із інтраопераційним епідуральним введенням ПГГ. Матеріали та методи. В роботі представлено результати клінічної та радіологічної оцінки 96 (100 %) хворих (середній вік 45,7 років (95 % ДІ [43,5; 47,9]); 59 чоловіків та 37 жінок), включених в одно центрове проспективне когортне дослідження, що проводилось в Державній установі «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України». Хворі були розподілені на 2 групи: основна група (ОГ) 35 (36,5 %) хворих із рецидивом гриж міжхребцевих дисків (МХД), яким на завершальному етапі операції з їх видалення та декомпресії нервових структур епідурально вводився ПГГ для профілактики рубцевозлучного ЕФ; контрольна група (КГ) – 61 (63,5 %) хворий, в яких бар’єрні матеріали не застосовувались. Первинними кінцевими точками дослідження були віддалені результати повторних поперекових мікродискектомій: частота ЕФ у післяопераційній зоні; частота зміщення спинномозкового корінця в післяопераційній зоні; частота повторного рецидивування гриж МХД та виникнення гриж МХД de novo; а також частота випадків залишкового корінцевого болю, який за своєю локалізацією відповідав зоні хірургічного втручання, та ступінь порушення якості життя оперованих хворих. Вторинні кінцеві точки дослідження: аналіз асоціативних зв’язків із визначенням сили впливу таких факторів як ЕФ, зміщення спинно-мозкового корінця в післяопераційній зоні, повторний рецидив грижі МХД та виникнення грижі МХД de novo – на частоту виявлення залишкового корінцевого болю. Результати та їх обговорення. Через 12 місяців після хірургічного лікування в ОГ частота ЕФ була статистично значущо нижчою, ніж у КГ, де ПГГ не застосовувався (p = 0,02936). Не зареєстровано статистично значущої різниці між групами за МРТ-ознаками зміщення спинномозкового корінця у післяопераційній зоні (р = 0,46759), нового рецидиву грижі МХД (p = 0,90904) та виникнення de novo грижі МХД (p = 0,60385). У хворих ОГ, яким застосовувався ПГГ, незареєстровано статистично значущого асоціативного зв’язку між МРТ-ознаками післяопераційного ЕФ, зміщення спинномозкового корінця, нового рецидиву грижі МХД – з одного боку, та з іншого – частотою виявлення залишкового корінцевого болю, що за локалізацією відповідав зоні хірургічного втручання (p = 0,66482; p = 0,09515; p = 0,22857, відповідно). У КГ встановлено статистично значущу асоціацію між зміщенням спинномозкового корінця у післяопераційній зоні та вищезазначеною клінічною симптоматикою (p = 0,00222); показник асоціації φ = 0,41 вказував на середню силу цього впливу. Висновки. Отримані дані в цілому можуть свідчити про доцільність використання такого бар’єрного матеріалу як ПГГ українського виробника, принаймні, у досить складної категорії спiнальних хворих, якими є хворі з рецидивами гриж МХД.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.09-25
ARTICLE PDF

Посилання

Daniell JR, Osti OL. Failed Back Surgery Syndrome: A Review Article. Asian spine journal. 2018;12(2):372–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.4184/asj.2018.12.2.372

Thomson S. Failed back surgery syndrome - definition, epidemiology and demographics. British journal of pain. 2013;7(1):56–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/2049463713479096

Zhivotenko AP, Sorokovikov VA, Koshkareva ZV, Negreeva MB, Potapov VE, Gorbunov AV. Modern concepts of epidural fibrosis (literature review). Acta Biomedica Scientifica. 2017;2(6):27–33. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.12737/article_5a0a7f9e412601.50968513

Hesketh M, Sahin KB, West ZE, Murray RZ. Macrophage Phenotypes Regulate Scar Formation and Chronic Wound Healing. International journal of molecular sciences. 2017;18(7):1545. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/ijms18071545

Chen L, Wang J, Li S, Yu Z, Liu B, Song B, Su Y. The clinical dynamic changes of macrophage phenotype and function in different stages of human wound healing and hypertrophic scar formation. International wound journal. 2019;16(2):360–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/iwj.13041

Viola A, Munari F, Sánchez-Rodríguez R, Scolaro T, Castegna A. The Metabolic Signature of Macrophage Responses. Frontiers in immunology. 2019;10:1462. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01462

Das A, Sinha M, Datta S, Abas M, Chaffee S, Sen CK, Roy S. Monocyte and macrophage plasticity in tissue repair and regeneration. The American journal of pathology. 2015;185(10):2596–606. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2015.06.001

Fishchenko YaV, Zavodovsky DO, Motuzyuk OM, Matvienko TYu, Nozdrenko DM. Antifibrotic action of diprospan, longidase and their combinations in mechanical trauma of intervertebral discs in rats. Physiological Journal. 2017;63(1). (In Ukrainian).

Gabbiani G. The myofibril last in wound healing and fibro contractive diseases. The Journal of pathology. 2003;500–3. (In English).

Eckes B, Zigrino P, Kessler D, Holtkotter O, Shephard P, Mauch C, Krieg T. Fibroblast-matrix in teractions in wound healing and fibrosis. Matrix Biology. 2000;19:325–32. (In English).

Dyakonova VA, Dambaeva VA, Dambaeva SV, Khaitov RM. Study of interaction between the polyoxidoniumimmuno modulator and the human immune system cells. International immunopharmacology. 2004;15(13):1615–23. (In English).

Simonovich AE, Baykalov AA. Surgical treatable of the pain syndrome‘s secondary infection after hernia excision of lumbar intervertebral cartilages. Spinsurg. 2005;3:87–92. (In English).

Ozturk Y, Bozkurt I, Yaman ME, Guvenc Y, Tolunay T. Histopathologic Analysis of Tamoxifen on Epidural Fibrosis. World neurosurgery. 2018;111: e941–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2018.01.004

Jin Z, Sun J, Song Z, Chen K, Nicolas YSM, Ma Q, Liu J, Zhang M. Neutrophil extracellular traps promote scar formation in post-epidural fibrosis. NPJ Regenerative medicine. 2020;5(1):19. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41536-020-00103-1

Song Z, Wu T, Sun J, Wang H, Hua F, Nicolas YSM, Rupesh KC, Chen K, Jin Z, Liu J, Zhang M. Metforminattenuatespost-epidural fibrosis by inhibiting the TGF-β1/Smad3 and HMGB1/TLR4 signaling path ways. Journal of cellular and molecular medicine. 2021;25:3272–83. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/jcmm.16398

Fadda A, Oevermann A, Vandevelde M, Doherr MG, Forterre F, Henke D. Clinical and pathological analysis of epiduralinflammation in intervertebral disk extrusion in dogs. Journal of veterinary internal medicine. 2013;27(4):924–34. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/jvim.12095

Larionov SN, Sorokovikov VA, Erdyneyev KC, Lepekhova SA, Goldberg OA. Experimental Model of Intervertebral DiskMediated Postoperative Epidural Fibrosis. Annals of neurosciences. 2016;23(2):76–80. (In English). DOI: https://doi.org/10.1159/000443564

Erdyneev KTs, Larionov SN, Lepekhova SA, Gol'dberg OA, Sorokovikov VA, Sharova TV. Assessment of neurological disorders in an experimental model of postoperative cicatricial adhesive epiduritis. Bulletin of the Buryat State University. Medicine and pharmacy. 2013;12:89–94. (In Russian). URL: http://vestnik.bsu.ru/content/series/26_MedicinaFarmaciya2013.pdf

Liu KC, Hsieh MH, Yang CC, Chang W., Huang YH. Fullendoscopic interlaminar discectomy (FEID) for recurrentlumbar disc herniation: surgical technique, clinical outcome,and prognostic factors. Journal of spine surgery. 2020;6(2):483–94. (In English). DOI: https://doi.org/10.21037/jss-19-370

Liu J, Ni B, Zhu L, Yang J, Cao X, Zhou W. Mitomycin C-polyethylene glycol controlled-release film inhibits collagen secretion and induces apoptosis of fibroblasts in the early wound of a postlaminectomy rat model. The spine journal. 2010;10(5):441–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.spinee.2010.02.017

Jin Z, Sun J, Song Z, Chen K, Nicolas YSM et al. Neutro phi extra cell ulartra pspromotes car formation in post-epiduralfibrosis. NPJ Regenerative medicine. 2020;5(1):19. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41536-020-00103-1

Zhivotenko AP, Koshkareva ZV, Sorokovikov VA. Prevention of postoperative cicatricial-adhesive epiduritis: current state of the art. Spine surgery. 2019;16(3):74–81. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.14531/ss2019.3.74-81

Guler S, Akcali O, Sen B, Micili SC, Sanli NK, Cankaya D. Effect of platelet-rich plasma, fat pad and dural matrix inpreventing epidural fibrosis. Acta ortopedica brasileira. 2020;28(1):31–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1590/1413-785220202801218823

Wang H, Sun W, Fu D, Shen Y, Chen YY, Wang LL. Update on biomaterials for prevention of epidural adhesion after lumbar laminectomy. Journal of orthopaedic translation. 2018;13:41–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jot.2018.02.001

Geudeke MW, Krediet AC, Bilecen S, Huygen FJPM, Rijsdijk M. Effectiveness of Epiduroscopy for Patients with Failed Back Surgery Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. Pain practice. 2020;4. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/papr.12974

Rapčan R, Kočan L, Mláka J, Burianek M, Kočanová H et al. A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Parallel Pilot Study Assessing the Effect ofMechanical Adhesiolysis vs Adhesiolysis with Corticosteroidand Hyaluronidase Administration into the Epidural Space During Epiduroscopy. Pain practice. 2018;19(7):1436–44. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/pm/pnx328

Wang BB, Xie H, Wu T, Xie N, Wu ., Gu Y, Tang F, Liu J. Controlled-release mitomycin C-polylactic acid film preventsepidural scar hyperplasia after laminectomy by inducingfibroblast autophagy and regulating the expression ofmiRNAs. European review for medical and pharmacological sciences. 2017;21(10):2526–37. (In English).

Urits I, Schwartz RH, Brinkman J, Foster L, Miro P et al. An Evidence Based Review of Epidurolysis for the Management of Epidural Adhesions. Psychopharmacology bulletin. 2020;50(4):74–90. (In English).

Sobti S, Grover A, John BPS, Grewal SS, George UB. Prospective Randomized Comparative Study to Evaluate Epidural Fibrosis and Surgical Outcome in Patients Undergoing Lumbar Laminectomy with Epidural Autologous Free Fat Graft or Gelfoam: A Preliminary Study. International journal of applied & basic medical research. 2018;8(2):71–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.4103/ijabmr.IJABMR_349_17

Albiñana-Cunningham JN, Ripalda-Cemboráin P, Labiano T, Echeveste JI, Granero-Moltó F, Alfonso-Olmos M. Mechanicalbarriers and transforming growth factor beta inhibitor onepidural fibrosis in a rabbit laminectomy model. Journal of orthopaedic surgery and research. 2018;13(1):72. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s13018-018-0781-6

Chen HY, Lin TC, Chiang CY, Wey SL, Lin FH, Yang KC, Chang CH, Hu MH. Antifibrotic Effect of Bletillastriata Polysaccharide-Resveratrol-Impregnated Dual-Layer Carboxymethyl Cellulose-Based Sponge for The Prevention of Epidural Fibrosis after Laminectomy. Polymers (Basel). 2021;13(13):2129. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/polym13132129

Pedachenko EG, Khyzhnyak MV, Krasilenko OP, Pedachenko YuYe, Tanasiychuk OF, Kramarenko VA, Furman AM, Zemskova OV. Comparative analysis of MRI -data in the early period after lumbar microdiscectomy using epidural hydrogel. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2021;27(2):16–24. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.25305/unj.223481

Fairbank JC, Pynsent PB. The Oswestry Disability Index. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(22):2940–52. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/00007632-200011150-00017

Pfirrmann CW, Metzdorf A, Zanetti M, Hodler J, Boos N. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration. Spine (PhilaPa 1976). 2001;26(17):1873–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/00007632-200109010-00011

Ekström J. The Phi-coefficient, the Tetrachoric Correlation Coefficient, and the Pearson-Yule Debate. UCLA: Department of Statistics, UCLA. 2011. (In English). URL: https://escholarship.org/uc/item/7qp4604r

Wewers ME, Lowe NK. A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. ResNursHealth. 1990;13(4):227–36. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/nur.4770130405

Ross JS, Robertson JT, Frederickson RC, Petrie JL, Obuchowski N, Modic MT, deTribolet N. Association between peridural scar and recurrent radicular pain after lumbar discectomy: magnetic resonance evaluation. ADCON-L European Study Group. Neurosurgery. 1996;38(4):855–61. (In English).

Cervellini P, Curri D, Volpin L, Bernardi L, Pinna V, Benedetti A. Computed tomography of epidural fibrosis after discectomy: a comparison between symptomatic and asymptomatic patients. Neurosurgery. 1988;23(6):710–3. (In English). DOI: https://doi.org/10.1227/00006123-198812000-00004

Grane P, Tullberg T, Rydberg J, Lindgren L. Postoperative lumbar MR imaging with contrast enhancement. Comparison between symptomatic and asymptomatic patients. Acta radiologica. 1996;37(3):366–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/02841851960371P177

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.