Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету та тривалого опіоїдного впливу
ARTICLE PDF

Ключові слова

кісткова тканина
щільність
мінеральний склад
цукровий діабет
опіоїдний вплив

Як цитувати

Адамович, О., Сафонов, А., Кривецький, В., Кордіяк, О., Согуйко, Р., Пальтов, Є., & Коцаренко, М. (2021). Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету та тривалого опіоїдного впливу. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(4), 39-47. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.39-47

Анотація

Актуальність. Дослідження кісткової тканини включає два напрямки – вивчення закономірностей структурної перебудови та з’ясування динаміки мінерального складу. Кісткова тканина по різному реагує на вплив екзогенних та ендогенних чинників, проте завжди спостерігається порушення мікроархітектури кістки, її щільності та мінерального складу. Мета роботи – дослідження і порівняння змін щільності та мінерального складу кісткової тканини на тлі експериментального цукрового діабету та при тривалому опіоїдному впливі. Матеріали та методи. Дослідження виконане на 25 білих статевозрілих нелінійних щурах-самцях, вагою 160–270 г, віком 5–7 місяців. Тривалість експерименту – 6 тижнів. Інсулінозалежну форму цукрового діабету І типу моделювали введенням стрептозотоцину. Моделювання тривалого впливу опіоїду на організм здійснювали шляхом введення препарату «Налбуфін» (Русан Фарма ЛТД, Індія). Щільність кістки визначали на апараті для дентальної радіовізіографії. Одиниця виміру – умовна одиниця сірості. Мінеральний склад досліджували шляхом проведення атомно-абсорбційного спектрального аналізу фрагментів кістки на атомно-абсорбційному спектрофотометрі із використанням полум’я пропан-бутан-повітря. Досліджували вміст кальцію,фосфору та магнію. Концентрацію елементів вказували у мг/г. Результати та їх обговорення. Дані радіовізіографічного дослідження показали, що при експериментальному цукровому діабеті щільність кісткової тканини тіла нижньої щелепи знижується, а при тривалому вживанні опіоїду – підвищується. Зниження щільності свідчить про розвиток остеопенії, внаслідок зниження вмісту кальцію та показника Са/Р при зростанні показників вмісту фосфору і магнію та показника Mg/Ca. Підвищення щільності зумовлене збільшенням абсолютного вмісту в кістковій тканині Са, Р та Mg, та показника Са/Р, що підтверджує підвищену мінералізацію кістки, прискорення метаболічних процесів якої стимулює підвищення вмісту Mg. Серед усіх досліджуваних елементів лише співвідношення абсолютних показників вмісту Са співпадає із співвідношенням його питомих часток та показників щільності кістки. Подібне співвідношення встановлено для показника Са/Р. Висновки. Зниження щільності кісткової тканини тіла нижньої щелепи на тлі експериментального цукрового діабету вірогідно настає внаслідок зниження вмісту кальцію та показника Са/Р при зростанні показників вмісту фосфору і магнію та показника Mg/Ca, а підвищення щільності кісткової тканини на тлі тривалого вживання препарату опіоїдної дії зумовлене збільшенням вмісту в ній Са, Р та Mg, а також показника Са/Р.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.39-47
ARTICLE PDF

Посилання

Abou Neel E, Aljabo A, Strange A, Ibrahim S. Demineralization–remineralization dynamics in teeth and bone. International journal of nanomedicine. 2016;11:4743–63. (In English). DOI: https://doi.org/10.2147/IJN.S107624

Sohuyko R, Pavliv Kh, Masna-Chala O, Diskovskyi I, Masna Z. Density and mineral content dynamics of bone tissue of the lower jaw of the rat on the background of opioid influence and after its withdrawal. Wiadomości Lekarskie. 2019;LXXII(12):2300–04. (In English).

Tassani S., Ohman C., Baruffaldi F., Baleani M., Viceconti M. Volume to density relation in adult human bone tissue. Journal of biomechanics. 2011;44(1):103–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2010.08.032

Berli M, Borau C, Decco O, Adams G, Cook RB et al. Localized tissue mineralization regulated by bone remodelling: a computational approach. PLoS ONE. 2017;12:e0173228. (In English). DOI: https://doi.org/10.1371/journal

Adams George J, Richard B, Hutchinson JR, Zioupos P. Apparent Material Densities Examined by Cone Beam Computed Tomography and the Archimedes Technique: Comparison of the Two Methods and Their Results. Frontiersin Mechanical Engineering. 2018;3(23):2297–3079. (In English).

Lems WF, Raterman HG. Critical issues and current challenges in osteoporosis and fracture prevention. An overview of unmetneeds. Therapeutic advances in musculoskeletal disease. 2017;9(12):299–316. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/1759720X17732562

Khosla S, Shane E. A crisis in the treatment of osteoporosis. Journal of bone and mineral research. 2016;31:1485–7. (In English).

Khosla S, Oursler MJ, Monroe DG. Estrogen and the skeleton. Trends in endocrinology and metabolism. 2012;23:576–81. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.tem.2012.03.008

Weaver CM, Gordon CM, Janz KF et al. The National Osteoporosis Foundation’s position statement on peakbonemass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations. OsteoporosInt. 2016;27:1281–386. (In English).

Vannucci L, Fossi C, Quattrini S, Guasti L, Pampaloni B et al. Calcium Intake in Bone Health: A Focuson Calcium-Rich Mineral Waters. Nutrients. 2018;10(12):19–30. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/nu10121930

Greupner T, Schneider I, Hahn A. Calcium bioavailability from mineralwaters with different mineralization in comparison to milk and a supplement. Journal of the American College of Nutrition. 2017;36:386–90. (In English).

Kordiyak OY, Masna ZZ, Gryshchuk GV. Assessment of the mineral composition of the bone tissue of the alveolar process of the lower jaw in rats with experimental periodontitis. Health care. 2014;6:129–33. (In Russian).

Litovka IG, Berezovsky VY Influence of magnesium on bone remodeling. Physiological Journal. 2018;64(3):91–9. (In Ukrainian).

Daryabor G, Atashzar MR, Kabelitz D, Meri S, Kalantar K. The Effects of Type 2 Diabetes Mellituson Organ Metabolism and the Immune System. Frontiers in immunology. 2020;11:1582. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01582

Al Mubarak S, Robert AA, Baskaradoss JK, Al-Zoman K, AlSohail A, Alsuwyed A et al. The prevalence of oral Candida infections in periodontitis patientswithtype 2 diabetesmellitus. Journal of infection and public health. 2013;6:296–301. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiph.2012.12.007

Fik VB, Paltov EV, Lohash MV, Kryvko YY. Pecularities of morphological manifestation of the periodontal tissue in experimental animals against the ground of a short-term effect of opioid analgesic. Deutsher Wissenschaftsherold. German Science Herald. 2017;2:54–8. (In English).

Puzhalin AN, Ponomareva TI, Murashov AN, Ivashev M. N. Modeling of diabetes mellitus with streptozotocin. Pharmacy. 2006;6:35–7. (In Russian).

Onysko RM, Paltov EV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuYa, Yakymiv NYa. Inventors; Danylo Halytskyi Lviv National Medical University. Method for modeling physical opioid dependence in rats. Patent of Ukraine № 76564. 2013 Jan 10. (In Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.