Чи можливо мінімізувати ризик виникнення безпосередніх ускладнень панкреатодуоденальної резекції у хворих із патологією голівки підшлункової залози, ускладненою синдромом механічної жовтяниці?
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак підшлункової залози
хронічний панкреатит
панкреатодуоденальна резекція
механічна жовтяниця
післяопераційні ускладнення

Як цитувати

Муравйов, П., Запорожченко, Б., Бородаєв, І., Горбунов, А., Запорожченко, М., Шевченко, В., Хархурі, М., & Дубівська, С. (2021). Чи можливо мінімізувати ризик виникнення безпосередніх ускладнень панкреатодуоденальної резекції у хворих із патологією голівки підшлункової залози, ускладненою синдромом механічної жовтяниці?. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(4), 76-88. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.76-88

Анотація

Актуальність. Питання щодо прогнозування та пошуку можливостей уникнення розвитку інтра- та ранніх післяопераційних ускладнень у хворих із вогнищевими захворюваннями біліопанкреатодуоденальної зони, ускладненими механічною жовтяницею, зниження періопераційної летальності у цієї складної в лікувальному плані категорії хворих лишаються вельми актуальними. Мета роботи – визначити оптимальні заходи щодо поліпшення безпосередніх результатів виконання панкреатодуоденальної резекції у хворих із вогнищевими захворюваннями біліопанкреатодуоденальної зони, ускладненими механічною жовтяницею. Матеріали та методи. Дослідження було проведено на базі хірургічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний клінічний медичний центр» Одеської обласної ради (2007–2019 рр.). Для досягнення мети дослідження було обстежено 272 хворих із вогнищевою патологією біліопанкреатодуоденальної зони, ускладненою синдромом механічної жовтяниці. Всім хворим було виконано радикальне оперативне втручання в обсязі панкреатодуоденальної резекції (ПДР). Для оцінки впливу того чи іншого виду передопераційної підготовки на стан хворих протягом періопераційного періоду всіх пацієнтів було рандомізовано на дві групи: основна група – 112 пацієнтів, яким моделювання ризику та передопераційну підготовку здійснювали за власно розробленим алгоритмом шляхом проведення математичного моделювання та генетичного аналізу із залученням консервативних заходів експрес-детоксикації та декомпресії жовчовивідних шляхів. Група контролю представлена 160 пацієнтами, яким підготовка виконувалася лише за рахунок консервативної терапії, а декомпресія біліарної гіпертензії не проводилася. Результати та їх обговорення. Під час оцінки якості проведення підготовки керувалися динамікою змін ментального статусу хворих, показників цитолітичного та холестатичного синдромів. Завдяки проведеній передопераційній підготовці за власно розробленим алгоритмом більш суттєвих позитивних змін вдалося досягти в основній групі порівняно із групою контролю. Кількість балів за шкалою МоСА перед операцією в основній та групі порівняння стало 24,9 ± 3,2 та 22,8 ± 2,4 відповідно. За результатами тесту DSST хворі розподілилися таким чином – 40,2 ± 3,8 та 23,6 ± 2,6 балів в основній та групі контролю (p < 0,05). При порівнянні динаміки рівня загального білірубіну суттєві відмінності почали відмічатися з третьої доби – 185,1 ± 2,4 мкмоль/л проти 258,4 ± 2,9 мкмоль/л, на п’ятий день – 163,2 ± 2,6 мкмоль/л проти 222,2 ± 3,8 мкмоль/л, і нарешті напередодні оперативного втручання – 112,3 ± 2,7 мкмоль/л проти 198,3 ± 3,3 мкмоль/л у хворих основної групи та групи порівняння відповідно (p < 0,05). В ході оцінки динаміки активності АлАТ за умов різної передопераційної підготовки встановлено, що на сьомий день відмінності зберігались, набули достовірності і склали 119 ± 12 Од/л та 157 ± 14 Од/л в основній групі та в групі порівняння відповідно (p < 0,05). Напередодні ПДР показник складав 101 ± 11 Од/л та 138 ± 12 Од/л в основній групі та групі порівняння відповідно (p < 0,05). Різниця рівнів активності АсАт між порівнюваними групами стала суттєвою та почала набувати достовірності з 5-ї доби 124 ± 13 Од/л проти 150 ± 11 Од/л в основній та групі порівняння відповідно (p < 0,05). Напередодні виконання оперативного втручання (панкреатодуоденальної резекції) різниця між показниками активності АсАт також була достовірною – 81 ± 7 Од/л проти 114 ± 7 Од/л в основній групі та групі порівняння відповідно (p < 0,05). Щодо рівнів ЛФ, то на 3-й день спостереження її вміст в обох групах знизився до 440,9 ± 2,1 та 550,7 ± 1,4 Од/л (p < 0,05). На 5-й день спостереження значення показника були ще меншими, причому в основній групі відбулося більш значне зниження активності ЛФ (до 223,2 ± 2,7 Од/л) порівняно з групою порівняння (до 350,3 ± 1,1 Од/л) (p < 0,05). Нарешті, напередодні ПДР активність ЛФ складала в основній групі 104,8 ± 1,3 Од/л, а у групі порівняння – 270,8 ± 1,9 Од/л (p < 0,05). Певні відмінності були виявлені також при дослідженні активності γ-глутамілтрансферази (ГГТ). Вони стали більш суттєвими на 5-й день – 403 ± 29 Од/л проти 446 ± 35, та набули достовірності на 7-й день – 304 ± 21 Од/л проти 374 ± 26 Од/л в основній групі та групі порівняння відповідно (p < 0,05). Напередодні ПДР подальше зниження показника зберегло свою достовірність 271 ± 29 Од/л в основній групі проти 348 ± 33 Од/л у групі порівняння (p < 0,05). Кількість виникнення післяопераційних ускладнень, що загрожують життю, в основній групі склала 42 (37,5 %) випадки, а у групі контролю – 102 (63,8 %) випадки. Таким чином, за частотою післяопераційних ускладнень група контролю значно випереджала основну (c2 = 18,22 df = 1 p < 0,0001). Післяопераційна летальність в основній групі склала 6,3 %, а в групі контролю – 11,9 %. Висновки. Однією з основних можливостей упередження розвитку післяопераційних ускладнень є чітка стратифікація факторів ризику з урахуванням основних параметрів патологічного стану хворих із синдромом механічної жовтяниці на передопераційному етапі, що стає можливим завдяки поєднаному використанню математичного моделювання та спеціальних лабораторно- інструментальних методів – генетичного аналізу та УЗ-фіброеластографії.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.76-88
ARTICLE PDF

Посилання

Lwin TRare, Uncommon, and Unusual Complications After Pancreaticoduodenal Resection. Surgical Clinics of North America. 2018;98(1):87–94. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.suc.2017.09.015.

Кopchak VМ et al. The methods of prophylaxis of the morbidity occurrence after pancreatico-duodenal resection. Clinical surgery. 2019;86(5):3–7. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.05.03

Ziyun S et al. A novel nomogram for predicting the risk of major complications after pancreaticoduodenectomy in patients with obstructive jaundice. Clinica Chimica Acta. 2021;517:162–70. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cca.2021.02.018.

Chhettri P, Rana H. Ultrasonography and Magnetic Resonance Cholangiopancreatography in Patients with Obstructive Jaundice. Journal of College of Medical Sciences-Nepal. 2021;16(1):6–11. (In English). DOI: https://doi.org/10.3126/jcmsn.v16i1.26641

Anger F. Impact of Borderline Resectability in Pancreatic Head Cancer on Patient Survival: Biology Matters According to the New International Consensus Criteria. Annals of surgical oncology. 2021;28:2325–36. (In English). DOI: https://doi.org/10.1245/s10434-020-09100-6

Pavlidis E. Pathophysiological consequences of obstructive jaundice and perioperative management. Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International. 2018;17:17–21. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hbpd.2018.01.008

Bao G et al. The clinical efficacy and safety of different biliary drainages in malignant obstructive jaundice treatment. American journal of translational research. 2021;13(6):7400–5. (In English).

Scheufele F et al. INR and not bilirubin levels predict postoperative morbidity in patients with malignant obstructive jaundice. The American Journal of Surgery. 2021;222(5):976–82. (In English). DOI: .https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2021.04.016

Weng Y et al. Oncological outcomes of robotic-assisted versus open pancreatoduodenectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: a propensity score-matched analysis. Surgical Endoscopy. 2020;35(7):3437–48. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00464-020-07791-2

Brown J. Long-Term Surgical Complications After Pancreatoduodenectomy: Incidence, Outcomes, and Risk Factors. Journal of gastrointestinal surgery. 2020;24:1581–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s11605-020-04641-3

Method for predicting the degree of risk of performing pancreatoduodenal resection in patients with pathology of the head of the pancreas complicated by the syndrome of mechanical jaundice patent of Ukraine № 128782; publ. 10/10/2018; Bull. № 19. (In Ukrainian).

Method of express detoxification in patients with obstructive jaundice syndrome in preparation for pancreatoduodenal resection patent of ukraine № 130491 publ. 12/10/2018, bull. № 23. (In Ukrainian).

Rosenberg EE, Gerashchenko GV, Kashuba VI. Comparative analysis of gene expression in normal cell line and in human prostate cancer cell lines. Ukrainian Biochemical Journal. 2014;6(2):119–28. (In Ukrainian).

Sytnik KA. Hepatic encephalopathy in chronic liver diseases. Practice guidelines of the European Association for the Study of the Liver and the American Association for the Study of Liver Diseases. Modern gastroenterology. 2015;2(82). (In Russian).

Pavlyuk NP. Features of diagnosis of cognitive disorders in patients with chronic cerebral ischemia. Eastern European Neurological Journal. 2016;3(09):9–11. (In Ukrainian).

Mitropoulos D, Artibani W, Graefen M, Remzi M, Rouprêt M, Truss MC. EAU recommendations for the description and grading of complications after urological interventions. European Association of Urology. 2016. 14 с. (In English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.