Сучасна гібридна візуалізація нейроендокринних пухлин (клінічна лекція)
ARTICLE PDF

Ключові слова

нейроендокринні пухлини
візуалізація в ядерній медицині
пептидна візуалізація
сцинтиграфія соматостатину

Як цитувати

Король, П., & Івах, М. (2021). Сучасна гібридна візуалізація нейроендокринних пухлин (клінічна лекція). Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(4), 108-118. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.108-118

Анотація

Актуальність. Нейроендокринні пухлини – це група новоутворень, що виникають із нейроендокринних клітин і мають біологічно активні властивості. Поява нейроендокринних пухлин може бути пов’язана із наявністю синдромів множинних нейроендокринних неоплазій 1 типу. За даними світової статистики кількість нейроендокринних пухлин збільшилася вп’ятеро за останні 30 років. Цей факт, скоріше за все, пов’язаний із покращенням їх виявлення, у тому числі завдяки прогресу в розвитку гібридних методів візуалізації. Найбільший інтерес викликають позитронно-емісійна та однофотонно-емісійна томографія, поєднана з комп’ютерною томографією, із застосуванням аналогів соматостатину (DOTA-кон’югат), мічених 68Ga, 64Cu-SARTATE та сцинтиграфія з 99mTc-тектротидом. Комбінація анатомічних та функціональних методів діагностики дозволяє діагностувати пацієнтів на ранній стадії захворювання та вплинути на подальший прогноз та результат захворювання. Актуальність проблеми нейроендокринних пухлин зумовлена мультидисциплінарністю патології та відсутністю програм скринінгу. Мета роботи – провести огляд сучасних гібридних методів візуалізації, що використовуються для діагностики, визначення стадії та подальшого спостереження за нейроендокринними пухлинами. Матеріали та методи. Проведено аналіз повнотекстових публікацій, які були відібрані шляхом літературного пошуку в закордонних базах даних (PubMed, Scopus, ScienceDirect-Elsevier) за період 2003–2020 рр. Результати та їх обговорення. При аналітичному огляді літератури проаналізовано досвід застосування сучасних методів діагностики нейроендокринних пухлин в Україні та за кордоном. Розглянуто вибір радіофармацевтичних лікарських засобів та трейсерів. Встановлено, що позитронно-емісійна комп’ютерна томографія з DOTA-кон’югатами – це новий «золотий стандарт» у візуалізації нейроендокринних новоутворень з чутливістю та специфічністю набагато вище 90 %. Даний метод здатний виявити ранні ураження кісток, що не можливо за допомогою КТ або МРТ, та має позитивний вплив на визначення стадії і подальше лікування. Представлено оцінку рецепторного статусу нейроендокринних пухлин для відбору кандидатів для пептид-рецепторної радіонуклідної терапії. Висновки. Гібридна візуалізація відіграє ключову роль у діагностиці, визначенні стадії, виборі лікування та подальшому спостереженні за нейроендокринними пухлинами. Інновації в технологіях на основі рецепторів соматостатину також просувають вперед молекулярну діагностику і терапію нейроендокринних пухлин, що покращує якість життя багатьох пацієнтів. Поінформованість про це захворювання може зменшити затримку в діагностиці та полегшити міждисциплінарну допомогу експертів.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2021.108-118
ARTICLE PDF

Посилання

Al-Nahhas A. Nuclear medicine imaging of neuroendocrine tumours. Clinical medicine. 2012;12(4):377–80. (In English). DOI: https://doi.org/10.7861/clinmedicine.12-4-377

Bodei L, Sundin A, Kidd M et al. The status of neuroendocrine tumor imaging: from darkness to light? Neuroendocrinology. 2015;101(1):1–17. (In English). DOI: https://doi.org/10.1159/000367850. PMID: 25228173

Bombardieri E, Ambrosini V, Aktolun C et al. 111In-pentetreotide scintigraphy: procedure guidelines for tumour imaging. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2010;37(7):1441–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00259-010-1473-6

Briganti V, Cuccurullo V, Berti V et al. 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC is a new opportunity in Neuroendocrine Tumors of the Kung (and in other malignant and benign pulmonary diseases). Current radiopharmaceuticals. 2020;13(3):166–76. (In English). DOI: https://doi.org/10.2174/1874471013666191230143610

Dasari A, Shen C, Halperin D et al. Trends in the incidence, prevalence, and survival outcomes in patients with neuroendocrine tumors in the United States. JAMA oncology. 2017;3(10):1335–42. (In English). DOI: https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2017.0589

Dolgushin MB., Stilidi IS. D64 "PET / CT in practical oncology". Publishing house Vidar-M. 2021;470–83. (In English).

Fallahi B, Manafi-Farid R, Eftekhari M et al. Diagnostic efficiency of 68Ga-DOTATATE PET/CT as ompared to 99mTc-Octreotide SPECT/CT and conventional or morphological modalities in neuroendocrine tumors. Asia Oceania journal of nuclear medicine & biology. 2019;7(2):129–40. (In English). DOI: https://doi.org/10.22038/AOJNMB

Fani M, Nicolas GP, Wild D. Somatostatin Receptor Antagonists for Imaging and Therapy. Journal of nuclear medicine. 2017;58(2):61S–6S. (In English). DOI: https://doi.org/10.2967/jnumed.116.186783

Desai H, Borges-Neto S, Wong TZ. Molecular imaging and therapy of neuroendocrine tumors. Current treatment options in oncology. 2019:20(10):78. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s11864-019-0678-6

Isidori AM, Sbardella E, Zatelli MC et al. Conventional and Nuclear Medicine Imaging in Ectopic Cushing`s Syndrome: A Systematic Review. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2015;100(9):3231–44. (In English). DOI: https://doi.org/10.1210/JC.2015-1589

Janssen I, Blanchet EM, Adams K et al. Superiority of [68Ga]-DOTATATE PET/CT to Other Functional Imaging Modalities in the Localization of SDHB-Associated Metastatic Pheochromocytoma and Paraganglioma. Clinical cancer research. 2015;21(17):3888–95. (In English).

Knie B, Plotkin M, Zschieschang P et al. A family with pheochromocytoma-paraganglioma inherited tumour syndrome. Serial 18F-DOPA PET/CT investigations. Nuklearmedizin. 2016;55(1):34–40. (In English). DOI: https://doi.org/10.3413/Nukmed-0755-15-07

Koopmans KP, Neels OC, Kema IP et al. Improved staging of patients with carcinoid and islet cell tumors with 18F-dihydroxy-phenyl-alanine and 11C-5-hydroxytryptophan positron emission tomography. Journal of clinical oncology. 2008;26(9):1489–95. (In English). DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.2007.15.1126

Krenning EP, Bakker WH, Breeman WA et al. Localisation of endocrine-related tumours with radioiodinated analogue of somatostatin. Lancet. 1989;1(8632):242–4. (In English).

Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2014;99(6):1915–42. (In English). DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2014-1498

Naji M, Al-Nahhas A. 68Ga-labelled peptides in the management of neuroectodermal tumours. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2012;39(S1):S61–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00259-011-1990-y

Statistics adapted from the Carcinoid Cancer Foundation website and Dasari A, et al.: Trends in the Incidence, Prevalence, and Survival Outcomes in Patients With Neuroendocrine Tumors in the United States. JAMA Oncology. 2017;3(10):1335–42. (In English). DOI: https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2017.0589

Stoykow C, Erbes T, Maecke HR et al. Gastrin-releasing Peptide Receptor Imaging in Breast Cancer Using the Receptor Antagonist (68) Ga-RM2 And PET. Theranostics. 2016;6(10):1641–50. (In English). DOI: https://doi.org/10.7150/thno.14958

Timmers HJ, Chen CC, Carrasquillo JA et al. Comparison of 18F-fluoro-L-DOPA, 18F-luoro-deoxy-glucose, and 18F-fluorodopamine PET and 123I-MIBG scintigraphy in the localization of pheochromocytoma and paraganglioma. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2009;94(12):4757–67. (In English). DOI: https://doi.org/10.1210/jc.2009-1248

Virgolini I, Ambrosini V, Bomanji JB et al. Procedure guidelines for PET/CT tumour imaging with 68Ga-DOTA-conjugated peptides: 68Ga-DOTA-TOC, 68Ga-DOTA-NOC, 68Ga-DOTA-TATE. European journal of nuclear medicine and molecular imaging. 2010;37(10):2004–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00259-010-1512-3

Yao JC, Hassan M, Phan A et al. One hundred years after «carcinoid»: epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. Journal of clinical oncolog. 2008;26(18):3063–72. (In English).

Zanzi I, Studentsova Y, Bjelke D et al. Fluorine-18-fluorodihydroxyphenylalanine Positron-emission Tomography Scans of Neuroendocrine Tumors (Carcinoids and Pheochromocytomas). Journal of clinical imaging science. 2017;7:20. (In English). DOI: https://doi.org/10.4103/jcis.JCIS_107_16

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.