Комплексне органозберігаюче лікування м’язово-інвазивного раку сечового міхура
ARTICLE PDF

Ключові слова

м’язово-інвазивний рак сечового міхура
бі- і тримодальна терапія
органозберігальне лікування
трансуретральна резекція
хіміотерапія
променева терапія
канцер-специфічна та загальна виживаність

Як цитувати

Сакало, А., Гацерелія, З., & Сакало, В. (2022). Комплексне органозберігаюче лікування м’язово-інвазивного раку сечового міхура. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(1), 21-30. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.21-30

Анотація

Актуальність. Рак сечового міхура займає дев'яте місце за поширеністю та друге – серед злоякісних пухлин сечостатевої системи. Операції з видалення сечового міхура разом із пухлиною значно знижують якість життя хворих та сприяють появі післяопераційних ускладнень, які можуть виявитися причиною смерті хворого протягом першого року після операції. Поряд із видаленням органа при м’язово-інвазивному раку сечового міхура (МІРСМ) можуть бути впроваджені органозберігаючі операції на сечовому міхурі, що є ефективною альтернативою радикальній цистектомії. Мета роботи – проаналізувати переваги та онкологічні результати лікування МІРСМ після мультимодального органозберігаючого лікування в порівнянні з радикальною цистектомією з іліоцистонеопластикою. Матеріали та методи. Залежно від методу лікування пацієнтів було розподілено на 3 групи. В 1-шу групу увійшли 36 (48,6%) пацієнтів, яким була проведена радикальна цистектомія з іліоцистонеопластикою; у 2-гу – 22 (29,7%) пацієнти після трансуретральної резекції (ТУР) пухлини сечового міхура з ад’ювантною хіміотерапією; у 3-тю групу – 16 (21,6%) хворих після ТУР пухлини сечового міхура з ад’ювантною хіміопроменевою терапією. Критерії відбору пацієнтів для збереження сечового міхура були загально рекомендовані. Загальну виживаність, канцер-специфічну та безрецидивну виживаність оцінювали методом Каплана–Майєра. Медіана віку пацієнтів 1-ї групи становила 67 (діапазон 51–76) років, у 2-й – 72 (53–78) р., у 3-й групі – 74 (62–81) р. Результати та їх обговорення. Отримані дані свідчать, що за 5-річний термін спостереження онкологічні результати лікування в трьох групах вірогідно не відрізняються, але, враховуючи значно кращу якість життя у групах органозберігаючого лікування, можна стверджувати, що використання тримодальної терапії МІРСМ у селективно відібраних пацієнтів є виправданим. До 19% пацієнтів з МІРСМ можуть стати потенційними кандидатами для органозберігаючого лікування. Адекватного місцевого контролю за пухлиною неможливо досягти лише за допомогою ТУР, хіміо- та/або променевої терапії, однак поєднання даних методів забезпечує належний місцевий онкологічний контроль. Пацієнти, які отримували комплексну терапію, демонстрували задовільну канцер-специфічну та загальну виживаність. Висновки. Доведено, що бі- та тримодальне органозберігаюче лікування у порівнянні з радикальною цистектомією з іліоцистонеопластикою для селективних пацієнтів з неметастатичним МІРСМ дозволяє досягти співвставних показників загальної, канцер-специфічної та безрецидивної виживаності. З урахуванням кращої якості життя комплексна органозберігаюча терапія – ТУР з хіміо- і/або променевою терапією, може розглядатися як альтернатива радикальній цистектомії при МІРСМ.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.21-30
ARTICLE PDF

Посилання

Mirza A, Choudhury A. Bladder Preservation for Muscle Invasive Bladder Cancer. Bladder Cancer. 2016;2(2):151–63. (In English). DOI: https://doi.org/10.3233/blc-150025

Startsev VJ, Dilenok IN, Dzhemilev TR. Modern possibilities of organ-preserving treatment of patients with muscle-invasive bladder cancer. Urologicheskie Vedomosti. 2019;9(1):29–38. (In English). DOI: https://doi.org/10.17816/uroved9129-38

Witjes AJ, Lebret T, Comperat EM et al. Updated 2016 EAU Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer. European urology. 2017;71:462–75. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.06.020

Chang SS, Bochner BH, Chou R et al. Treatment of Non-Metastatic Muscle-Invasive Bladder Cancer: AUA/ASCO/ASTRO/SUO Guideline. European urology. 2017;198(3):552–59. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.juro.2017.04.086

Tilki D, Brausi M, Colombo R et al. Lymphadenectomy for bladder cancer at the time of radical cystectomy. European urology. 2013;64(2):266–76. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2013.04.036

Kulkarni GS, Black PC, Sridhar SS et al. Canadian Urological Association guideline: Muscle-invasive bladder cancer. Canadian Urological Association journal. 2019;13(8):230–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.5489/cuaj.5902

Keegan KA, Zaid HB, Patel SG et al. Increasing utilization of neoadjuvant chemotherapy for muscle-invasive bladder cancer in the United States. Current urology reports. 2014;15:394. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s11934-014-0394-5

Cowan NG, Chen Y, Downs TM et al. Neoadjuvant chemotherapy use in bladder cancer: a survey of current practice and opinions. Advances in urology. 2014;2014:746298. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2014/746298

Jason A E et al. What are the clinical application of partial cystectomy? MedScape Overview. 2021. (In English).

Tholomier C, Souhami L, Kassouf W. Bladder-sparing protocols in the treatment of muscle-invasive bladder cance. Translational andrology and urology. 2020;9(6):2920–37. (In English). DOI: https://doi.org/10.21037/tau.2020.02.10

Donat SM, Shabsigh A, Savage C et al. Potential impact of postoperative early complications on the timing of adjuvant chemotherapy in patients undergoing radical cystectomy: a high volume tertiary cancer center experience. European urology. 2009;55(1):177–85. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2008.07.018

Howlader N, Noone AM, Krapcho M et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975–2014, National Cancer Institute. Bethesda, MD. (In English). URL: https://seer.cancer.gov/csr/1975_2014/

Quek ML, Stein JP, Daneshmand S et al. A critical analysis of perioperative mortality from radical cystectomy. The Journal of urology. 2006;175:886–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)00421-0

Bream MJ, Maurice MJ, Altschuler J et al. Increased Use of Cystectomy in Patients 75 and Older: A Contemporary Analysis of Survival and Perioperative Outcomes From the National Cancer Database. Urology. 2017;100:72–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.urology.2016.08.054

Isbarn H, Jeldres C, Zini L et al. A population based assessment of perioperative mortality after cystectomy for bladder cancer. The Journal of urology. 2009;182:70–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.juro.2009.02.120

Schiffmann J, Gandaglia G, Larcher A et al. Contemporary 90-day mortality rates after radical cystectomy in the elderly. European journal of surgical oncology. 2014;40:1738–45. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejso.2014.10.004

Hounsome LS, Verne J, McGrath JS et al. Trends in operative caseload and mortality rates after radical cystectomy for bladder cancer in England for 1998–2010. European urology. 2015; 67:1056–62. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2014.12.002

Gore JL, Litwin MS, Lai J et al. Use of radical cystectomy for patients with invasive bladder cancer. Journal of the National Cancer Institute. 2010;102:802–11. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/djq121

Smith ZL, Christodouleas JP, Keefe SM, Malkowicz SB, Guzzo TJ. Bladder preservation in the treatment of muscle-invasive bladder cancer (MIBC): a review of the literature and a practical approach to therapy. BJU International. 2013;112(1):13–25. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1464-410x.2012.11762.x

Sauer RJ, Dunst MD, Altendorf-Hofmann H, Fischer C, Bornhof K, Schrott M. Radiotherapy with and without cisplatin in bladder cancer. International journal of radiation oncology, biology, physics. 1990;19(3):687–91. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/0360-3016(90)90497-8

Rodel C, Weiss C, Sauer R. Trimodality Treatment and Selective Organ Preservation for Bladder Cancer. Journal of Clinical Oncology. 2006;24(35):5536–44. (In English). DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.2006.07.6729

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.