Найближчі результати HDR-брахітерапії в лікуванні локалізованих форм раку передміхурової залози
ARTICLE PDF

Ключові слова

локалізований рак передміхурової залози
брахітерапія високої потужності
групи ризику

Як цитувати

Білозор, Н., Свинаренко, А., Свинаренко, А., Бублик, А., & Середенко, В. (2022). Найближчі результати HDR-брахітерапії в лікуванні локалізованих форм раку передміхурової залози. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(1), 31-41. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.31-41

Анотація

Актуальність. Високі рівні захворюваності на рак простати вимагають пошуку більш ефективних методів терапії. У лікуванні локалізованого раку простати широко застосовують інтерстиціальну брахітерапію. Мета роботи – дослідження сучасних можливостей брахітерапії високої потужності з використанням джерела 60Cо протягом променевої терапії (ПТ) локалізованих форм раку простати. Матеріали та методи. Обстежено 47 хворих на рак передміхурової залози (РПЗ) ІI–ІІІ стадій, які отримали брахітерапію високої потужності в поєднанні з дистаційною променевою терапією (ДПТ) (43 хворих) або в монорежимі (4 хворих). До групи низького ризику ввійшли 2 пацієнти (4,3%), групу проміжного ризику склали 25 хворих (53,2%), до групи високого ризику потрапили 20 хворих (42,5%). Ініціальний середній рівень PSA становив 12,9 нг/мл. Об’єм простати варіював від 17,8 до 57 см3 , середнє значення 38,4 см3 . У більшості пацієнтів розмір пухлини відповідав Т2 (55,3%). Гістологічно пухлини в усіх випадках відповідали аденокарциномі. Результати та їх обговорення. Оцінка хірургічних ускладнень показала: макрогематурію – в 23,4% випадків, гострий уретрит – в 6,4% випадків, симптом обструкції – в 4,3%. Рівень PSA оцінювали за 2 міс. після променевого лікування. Показник онкомаркера варіював від 0,07 до 7,81 нг/мл, середнє значення PSA – 1,79 нг/мл. МРТ-обстеження через 3 міс. показло, що регресію пухлинних осередків та зменшення розмірів передміхурової залози відзначено у (88,8 ± 6,1)% хворих у групі низького та проміжного ризику та в (65,0 ± 10,6)% випадках у групі високого ризику. Після поєднаного променевого лікування дизуричні явища 1–2-го ступеня (RTOG) діагностовані у 16 хворих (37,2%), променеві ректити 1-го ступеня виявлені у 4 пацієнтів (9,3%). Тимчасове зниження сексуальної функції відзначено у 2 пацієнтів (4,2%). Дворічний безрецидивний період подолали 83% хворих: (95,7 ± 3,9)% пацієнтів груп низького та проміжного ризику та у (70,0 ± 10,2)% випадках у групі високого ризику. Висновки. Проведення HDR-брахітерапії у плані поєднаного променевого лікування у хворих на локалізований рак передміхурової залози дає можливість підводити до пухлинного об’єму високі дози опромінення без посилення променевої токсичності.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.31-41
ARTICLE PDF

Посилання

Sund H et all. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians. 2021;71(3):209–49. (In English). DOI: https://doi.org/10.3322/caac.21660

Rawla P. Epidemiology of prostate cancer. World Journal of Oncology. 2019;10(2):63–89. (In English). DOI: https://doi.org/10.14740/wjon1191

Cancer in Ukraine, 2019–2020. Morbidity, mortality, performance indicators of the oncology service. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine. 2018;22:120. (In Ukrainian). URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/index.htm

Implementation of High Dose Rate Brachytherapy in Limited Resource Settings. IAEA, 2015;116. (In English).

Kamran SC., D’Amico AV. Radiation Therapy for Prostate Cancer. Hematology/Oncology Clinics of North America, 2020;34:45–69. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.hoc.2019.08.017

Yamada Y, Rogers L, Demanes DJ et al. American Brachytherapy Society consensus guidelines for high-dose-rate prostate brachytherapy. Brachytherapy. 2012;11:20–32. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.brachy.2011.09.008

Galkin VN, Goverdovskii AA, Gulidov IA, Kaprin AD et al. Obninsk. Brachytherapy. 2017:245. (In Russian).

Crook J, Marban M, Batchelar D. HDR Prostate Brachytherapy. Seminars in Radiation Oncology. 2020;30(1):49–60. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.semradonc.2019.08.003

Chen RC, Basak R, Meyer AM et al. Association between choice of radical prostatectomy, external beam radiotherapy, brachytherapy or active surveillance and patient-reported quality of life among men with localized prostate cancer. JAMA. 2017;317(11):1141–50. (In English). DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2017.1652

Parker C, Gillessen S, Heidenreich A et al. Cancer of the prostate: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2015;26(5):69–77. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/annonc/mdv222

Clinical Practice Guidelines in Oncology. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2018. (In English). URL: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf

Davis BJ, Taira AlV, Nguen PL et al. ACR appropriates criteria permanent source brachytherapy for prostate cancer. Brachytherapy. 2017;16(2):266–76. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.brachy.2016.10.002

Goldytski SO, Krasny SA, Demeshko PD, Lud NG. Comparative analysis of treatment outcomes in patients with intermediate-risk prostate cancer. Vestnik of Vitebsk State Medical University. 2020;19(3):79–86. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.22263/2312-4156.2020.3.79

Demanes DJ, Ghilezan MI. High-dose-rate brachytherapy as monotherapy for prostate cancer. Brachytherapy. 2014;13(6):529–41. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.brachy.2014.03.002

Krauss D et al. Low and Intermediate Risk Prostate Cancer Treated with Single Fraction 19 Gy High Dose Rate Brachytherapy as Monotherapy: Outcomes Comparison to Multi-Fraction Regimens. Brachytherapy. 2016;15:S75–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.brachy.2016.04.116

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.