Денситометрічні особливості стану кісткової тканини у дітей в період ростового стрибка з урахуванням поліморфізмів гена VDR та рівнів вітаміну D
ARTICLE PDF

Ключові слова

діти пубертатного віку
кісткова тканина
вітамін D
денситометрія
молекулярна діагностика

Як цитувати

Осман, Н., Фролова, Т., Стенкова, Н., & Амаш, А. (2022). Денситометрічні особливості стану кісткової тканини у дітей в період ростового стрибка з урахуванням поліморфізмів гена VDR та рівнів вітаміну D. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(1), 57-66. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.57-66

Анотація

Актуальність. Період інтенсивного росту дітей супроводжується активними змінами в архітектоніці кісткової тканини. Процеси накопичення кісткової маси проходять на високому рівні. Адекватність цих процесів має залежність від багатьох факторів, та, безумовно, в основі всіх процесів лежить генетична складова. Експресія генів має вплив на всі процеси в організмі і кісткова тканина не виняток. Поліморфізми BSML та Fokl гена VDR, який відповідає за активність рецепторів клітини до вітаміну D, вивчається в асоціації з патологією кісткової тканини, автоімунних захворювань, захворювань центральної нервової, серцево-судинної та інших систем. Мета роботи – визначення денситометричних особливостей структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей в період ростового стрибка з урахуванням поліморфізмів BSML, FOKL гена VDR та рівня вітаміну D. Матеріали та методи. Обстежено 205 дітей віком 9–17 років, які були розподілені на групи в залежності від наявності ростового спурту (РС) та його інтенсивності. Обстеження включало аналіз даних анамнезу, оцінку рівнів фізичного та статевого розвитку, ультразвукову (QUS) та рентгенівську (DXA) денситометрію, визначення рівня 25-(ОН)-D, молекулярну діагностику – визначення поліморфізмів BSML, FOKL гена VDR. Результати та їх обговорення. При проведенні ультразвукової денситометрії зниження мінеральної щільності кісткової тканини (BMD) встановлено у 24 дітей (48,0%), Z-score – 1,8 ± 0,56 I групи; 28 дітей (60,87%), Z-score – 1,96 ± 0,27 II групи та 43 дітей (39,45%), Z-score – 1,68 ± 0,72 III групи. За допомогою DXA було обстежено 32 дитини, у 18 з них (56,25%) діагностовано зниження BMD. У дітей I групи, які мали знижену BMD, середній рівень вітаміну 25-(ОН)-D складав 39,04 ± 11,84 нмоль/л, тоді як у дітей з нормальною BMD – 42,43 ± 6,3 нмоль/л. У дітей II групи, BMD у яких була знижена, середній рівень 25-(ОН)-D складав 45,68 ± 5,48 нмоль/л; при нормальній BMD – 45,47 ± 4,69 нмоль/л. Діти III групи зі зниженою BMD мали середній рівень 25-(ОН)-D 36,73 ± 8,94 нмоль/л, з нормальною BMD – 42,91 ± 9,1 нмоль/л. При проведенні молекулярного дослідження встановлено, що у 48,76% дітей не виявлено мутацій поліморфізму BSML гена VDR, у 41,32% дітей виявлена гетерозиготна мутація, у 9,92% – гомозиготна мутація. Не виявлено мутацію поліморфізму Fokl гена VDR у 27,81% дітей, гетерозиготну мутацію мають 61,95% і гомозиготну – 10,24% дітей. Висновки. Зниження мінеральної щільності кісткової тканини у дітей в період ростового спурту зумовлене недостатністю або дефіцитом вітаміну D та генетичною схильністю. Проте найбільш суттєвим чинником зниження BMD є саме відставання процесів накопичення кісткової маси на тлі інтенсивного лінійного росту скелета.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.57-66
ARTICLE PDF

Посилання

Izumets OI, Laiko LI, Roizman FF. Measures to detect osteopenia in children and adolescents. Current issues of pediatrics. 2016;5(77):30–2. (In Ukrainian).

Protocol of medical care for children in the specialty "Pediatric Endocrinology", the order of the Ministry of Health of Ukraine from 27.04.2016. (In Ukrainian).

Ohta H. Growth spurts of the bone from infancy to puberty. Clinical Calcium. 2019;29(1):9–17. (In English).

Marushko YuV, Volokha TI, Aksonov AA. Ultrasonic densitometry (axial measurement) in the diagnosis of osteopenic syndrome in children with various somatic pathologies. Modern pediatrics. 2016;1(73):54–8. (In Ukrainian).

Ward LM, Weber DR, Munns CF, Högler W, Zemel BS. A Contemporary View of the Definition and Diagnosis of Osteoporosis in Children and Adolescents. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020;105(5):e2088–97. (In English). DOI: http://dx.doi.org/10.1210/clinem/dgz294

Tizaoui K, Kaabachi W, Hamzaoui A, Hamzaoui K. Association between vitamin D receptor polymorphisms and multiple sclerosis: systematic review and meta-analysis of case–control studies. Cellular & molecular immunology. 2015;12:243–52. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/cmi.2014.47

Yang M, Yang BO, Gan H et al. Anti-inflammatory effect of 1,25-dihydroxyvitamin D3 is associated with crosstalk between signal transducer and activator of transcription 5 and the vitamin D receptor in human monocytes. Experimental and therapeutic medicine. 2015;9(5):1739–44. (In English). DOI: https://doi.org/10.3892/etm.2015.2321

Martínez Redondo I, García Romero R, Calmarza P, De Arriba Muñoz A, Martínez-Redondo D, Sanz París A. Vitamin D insufficiency in a healthy pediatric population. The importance of early prophylaxis. Nutrición Hospitalaria. 2021;8(6):1155–61. (In English). DOI: http://dx.doi.org/10.20960/nh.03606

Bolshova EV, Ryznychuk MA, Kvacheniuk DA. Analysis of the vitamin d receptor bsmi gene polymorphism in children with growth hormone deficiency. Wiadomości Lekarskie. 2021;74(3 cz 1):498–503. (In English). DOI: http://dx.doi.org/10.36740/WLek202103121

Chong KH, Poh BK, Jamil NA, Kamaruddin NA, Deurenberg P. Radial quantitative ultrasound and dual energy x-ray absorptiometry: intermethod agreement for bone status assessment in children. Biomed Research International. 2015. (In English). DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2015/318739

DiIorgi N, Maruca К, Patti G, Mora S. Up date on bone density measurement sand their in terpretation in child renanda do lescents. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism. 2018;32(4):477–98. (In English).

Skeletal Health Assessment In Children from Infancy to Adolescence. Official Pediatric Positions of the ISCD as updated in 2019. (In English). URL: https://www.iscd.org/

Berry ME. Using DXA to Identify and Treat Osteoporosis in Pediatric Patients. Radiologic technology. 2018;89(3):312–7. (In English).

Kouda K, Iki M, Fujita Y, Nakamura H, Uenishi K, Ohara K, Nishiyama T. Calcium Intake and Bone Mineral Acquisition during the Pubertal Growth Spurt: Three-Year Follow-Up of the Kitakata Kids Health Study in Japan. Journal of Nutritional Science and Vitaminology (Tokyo). 2020;66(2):158–67. (In English). DOI: https://doi.org/10.3177/jnsv.66.158

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.