Променева терапія пухлин стовбура головного мозку у дітей
ARTICLE PDF

Ключові слова

пухлини стовбурових відділів головного мозку
дифузна гліома моста
лікування
променева терапія

Як цитувати

Северин, Ю., Вінцевич, Л., Стасюк, М., Рєбєнков, С., Русин, А., Карнаухов, С., & Попадянець, О. (2022). Променева терапія пухлин стовбура головного мозку у дітей. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(1), 78-90. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.78-90

Анотація

Актуальність. Пухлини центральної нервової системи посідають перше місце у структурі причин летальності від злоякісних пухлин серед дітей. Пухлини стовбурових відділів головного мозку складають від 10,0 до 15,0% всіх внутрішньочерепних новоутворень у цій віковій групі. Етіологія таких пухлин остаточно невідома. Діагностування патології базується на клінічних проявах та магнітнорезонансній візуалізації. Отримання матеріалу для гістологічних досліджень при цій локалізації пов’язане з ризиком розвитку тяжких неврологічних порушень. Попри клінічні дослідження в пошуках таргетної терапії лікування даної патології базується на хіміопроменевій терапії. Мета роботи – проаналізувати ефективність променевої терапії в монорежимі та у пацієнтів з пухлинами стовбурових відділів головного мозку без фонового прийому темозоломіду, згідно з результатами клінічних досліджень, проведених на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України. Матеріали та методи. На базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України, у відділенні променевої терапії Центру радіології за час 3-річного існування проліковано на лінійному прискорювачі електронів Elekta Sinergy S 22 особи, які мали діагноз: пухлина стовбурових відділів головного мозку. За гендерним розподілом: 12 хлопчиків віком 3–10 років (54%), 10 дівчаток віком 3–11 років (46,0%). Середній вік склав 6 ± 4 роки. Діагноз у більшості випадків був виставлений радіологічно, але у 4 пацієнтів (18,0%) мав гістологічне підтвердження. Променеву терапію (ПТ) здійснювали згідно з протоколом Highgradeglioma із СОД до 54 Гр за 30 фракцій. Двоє пацієнтів отримали повторну променеву терапію на підставі погіршення неврологічної симтоматики та негативної динаміки за МРТ дослідженням. Планування методик опромінення 3D-CRT, IMRT, VMATвиконували на планувальній системі Monaco з використанням розрахункового алгоритму MonteCarlo. Результати та їх обговорення. Застосування ПТ з відповідним протинабряковим медикаментозним супроводом забезпечило значне покращення неврологічного статусу дитини через 5–14 днів від початку. Протягом 4–6-тижневого контролю у 21 пацієнта відмічалося зменшення патологічного вогнища порівняно з первинними розмірами на 17–70%. У 5 пацієнтів спостерігалось розповсюдження пухлини у великі півкулі чи/або спинний мозок після променевого лікування. Двоє пацієнтів отримали повторну променеву терапію через 1 рік та 1 рік і 1 місяць після попередньої, на підставі погіршення неврологічної симтоматики та негативної динаміки за МРТ дослідженням. Середня тривалість життя складала 13 ± 7 міс., у дівчаток була довшою та перевищувала рік в порівнянні з хлопчиками. Висновки. Пухлини стовбурових відділів головного мозку/дифузні гліоми стовбуру мозку – основна причина дитячої смертності серед пацієнтів із пухлинами центральної нервової системи. Натепер не існує методу радикального лікування хворих із таким діагнозом. Променева терапія є основним стандартом лікування пухлин стовбурових відділів головного мозку, що покращує якість та тривалість життя дитини.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2022.78-90
ARTICLE PDF

Посилання

Koblyakova GL, Absalyamova OV, Poddubsky AA, Lodygina KS, Kobyakova EA. 2016 WHO classification of primary tumors of the central nervous system: a clinician’s view. Questions of neurosurgery. 2018;3:88–96. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.17116/neiro201882388

Chiang J, Diaz AK, Makepeace L et al. Clinical, imaging, and molecular analysis of pediatric pontine tumors lacking characteristic imaging features of DIPG. Acta neuropathologica communications. 2020;8(1):57. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s40478-020-00930-9

Hoffman LM, Veldhuijzen van Zanten SEM, Colditz N, Baugh J, Chaney B, Hoffmann M. Clinical, Radiologic, Pathologic, and Molecular Characteristics of Long-Term Survivors of Diffuse Intrinsic Pontine Glioma (DIPG): A Collaborative Report From the International and European Society for Pediatric Oncology DIPG Registries. Journal of Clinical Oncology. 2018;19:1963–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.2017.75.9308

Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine № 22. 2021. (In Ukrainian). URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/index.htm

Shcherbenko OI. Diffusely growing brainstem tumors in children and adolescents: did changing treatment tactics change the results? Bulletin of radiology and radiology. 2015;1:43–51. (In Russian).

Bailey S, Howman A, Wheatley K, Wherton D, Boota N et al. Diffuse intrinsic pontine glioma treated with prolonged temozolomide and radiotherapy – Results of a United Kingdom phase II trial (CNS 2007 04). European Journal of Cancer. 2013;49(18):3856–62. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2013.08.006

Rashed WM, Maher1 E, Adel M, Saber O, SaadZaghloul M. Pediatric diffuse intrinsic pontine glioma: where do we stand? Cancer and Metastasis Reviews. 2019;38:759–70. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10555-019-09824-2

Louis DN, Perry A, Wesseling P, Brat DJ, Cree IA et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro-Oncology. 2021;23(8):1231–51. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/neuonc/noab106

Janssens GO, Gandola L, Bolle S, Mandeville H, Ramos-Albiac M et al. Survival benefit for patients with diffuse intrinsic pontineglioma (DIPG) undergoing re-irradiation at firstprogression: A matched-cohort analysis on behalf of theSIOP-E-HGG/DIPG working group. European Journal of Cancer. 2017;73:38–47. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2016.12.007

Napieralska A, Krzywon A, Mizia-Malarz A, Sosna-Zielinska J, Pawłowska E et al. High-GradeGliomasinChildren—AMulti-Institutional Polish Study. Cancers. 2021;13:2062. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cancers13092062

MacDonald TJ, Aguilera D, Kramm CM. Treatment of high-grade glioma in children and adolescents. Neuro-oncology. 2011;13(10):1049–58. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/neuonc/nor092

Walker DA, Liu J, Kieran M, Jabado N, Picton S, Packer R, St Rose C. A multi-disciplinary consensus statement concerning surgical approaches to low-grade, high-grade astrocytomas and diffuse intrinsic pontine gliomas in childhood (CPN Paris 2011) using the Delphi method. Neuro Oncology. 2013;15(4):462–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/neuonc/nos330

Rechberger JS, Lu VM, Zhang L, Power EA, Daniels DJ. Clinical trials for diffuse intrinsic pontine glioma: the current state of affairs.Child's Nervous System. 2020;36(1):39–46. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00381-019-04363-1

Stupp R, Hegi ME, Thierry G et al. Cilengitide combined with standard treatment for patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CENTRIC EORTC 26071-22072 study): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet. Oncology. 2014;15:1100–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70379-1

Childhood Brain Stem Glioma Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. National Cancer Institute Updated. 2021. (In English). URL: https://www.cancer.gov/types/brain/hp/child-glioma-treatment-pdq

Terezakis SA, MacDonald SM. Target Volume Delineation for Pediatric Cancers. Springer. 2019;285. (In English).

DrEmami B. Tolerance of Normal Tissue to Therapeutic Radiation. Springer. 2013;1(1):35–48. (In English). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2032882/

Olch J. Pediatric radiotherapy. Planning and treatment. Taylor & Francis Group. 2013;365. (In English).

Buczkowicz P, Bartels U, Bouffet E, Becher O, Hawkins C. Histopathological spectrum of paediatric diffuse intrinsic pontineglioma: diagnostic and therapeutic implications. Acta neuropathologica. 2014;128(4):573–81. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00401-014-1319-6

Lu VM, Brown DA, Daniels DJ. Rare Diffuse Intrinsic Pontine Glioma Metastasis Throughout the Brain and Spine. World neurosurgery. 2020;140:301–2. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.05.205

Srikanthan D, Taccone MS, Van Ommeren R et al. Diffuse intrinsic pontine glioma: current insights and future directions. Chinese Neurosurgical Journal. 2021;7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s41016-020-00218-w

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.