Прогностичне значення лімфоваскулярної інвазії у хворих на м’язево-інвазивний рак сечового міхура
ARTICLE PDF

Ключові слова

м’язево-інвазивний рак сечового міхура
бімодальна терапія
органозберігаюче лікування
парціальна цистектомія
хіміотерапія
лімфоваскулярна інвазія
канцер-специфічна та загальна виживаність

Як цитувати

Сакало, А., Гацерелія, З., & Сакало, В. (2022). Прогностичне значення лімфоваскулярної інвазії у хворих на м’язево-інвазивний рак сечового міхура. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(2), 41-49. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.41-49

Анотація

Актуальність. Рак сечового міхура займає 9 місце за поширеністю серед онкологічних захворювань та 2 серед злоякісних пухлин сечостатевої системи. Операції з видалення сечового міхура значно знижують якість життя хворих та сприяють появі післяопераційних ускладнень, які можуть стати причиною смерті хворого протягом першого року після операції. Наряду з видаленням органа при м’язевоінвазивному раку сечового міхура (МІРСМ) можуть бути впроваджені органозберігаючі операції на сечовому міхурі, що є альтернативою радикальній цистектомії. Мета роботи. Порівняння результатів лікування пацієнтів з МІРСМ та наявністю лімфоваскулярної інвазії (ЛВІ) в первинній пухлині в двох групах: після радикальної цистектомії з ілеоцистонеопластикою та парціальної цистектомії із ад’ювантною хіміотерапією (ХТ). Матеріали та методи. У залежності від методу лікування пацієнтів було розподілено на 2 групи. В 1 групу увійшли 46 (42,4%) пацієнтів, яким була проведена парціальна цистектомія з ад’ювантною ХТ; у 2 – 63 (57,6%) пацієнти після радикальної цистектомії з ілеоцистонеопластикою або уретерокутанеостомією. Критерії відбору пацієнтів для збереження сечового міхура були загально рекомендовані. Загальну виживаність, канцер-специфічну та безрецидивну виживаність оцінювали за методом Каплана–Майєра. Медіана віку пацієнтів першої групи становила 55 (діапазон 48–65 років) років, у другій – 60 (55–71 років). Результати та їх обговорення. Отримані дані свідчать, що за п’ятирічний термін спостереження онкологічні результати лікування в двох групах вірогідно не відрізняються, але, враховуючи значно кращу якість життя в групах органозберігаючого лікування, можливо стверджувати, що бімодальна терапія МІРСМ у відібраних пацієнтів виправдана. ЛВІ була незалежним предиктором як рецидиву захворювання, так і канцер-специфічної виживаності. Пацієнти, які отримували комплексну терапію в представлених дослідженнях, демонстрували задовільну канцер-специфічну та загальну виживаність. Висновки. У хворих з позитивною ЛВІ при МІРСМ використання органозберігаючого лікування з ад’ювантною хіміотерапією дозволяє досягти співставних онкологічних результатів в порівнянні з радикальною цистектомією. Враховуючи суттєві переваги органозберігаючого лікування перед цистектомією з різними методами деривації сечі, запропонована лікувальна тактика є альтернативою цистектомії.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.41-49
ARTICLE PDF

Посилання

Mari A, Kimura S, Foerster B et al. A systematic review and metaanalysis of the impact of lymphovascular invasion in bladder cancer transurethral resection specimens. BJU International. 2018. (In English). DOI:10.1111/bju.14417

Bladder Cancer, NCCN Guidelines Version 2.2022. (In English).

Yuk HD, Jeong CW, Kwak et al. Lymphovascular invasion have a similar prognostic value as lymph node involvement in patients undergoing radical cystectomy with urothelial carcinoma. Scientific Reports. 2018;8(1). (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/ s41598-018-34299-6-3

Yoneda K, Kamiya N, Utsumi T et al. Impact of Lymphovascular Invasion on Prognosis in the Patients with Bladder Cancer-Comparison of Transurethral Resection and Radical Cystectomy. Diagnostics. 2021. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/ diagnostics11020244

Zhang L, Wu B, Zha Zh, Qu W, Zhao H, Yuan. Clinicopathological factors in bladder cancer for cancer-specific survival outcomes following radical cystectomy: a systematic review and meta-analysis. BMC Cancer. 2019;19(1):716–20. (In English). DOI: https:// doi.org/ 10.1186/s12885-019-5924-610

Heck MM, Retz M, Nawroth R. Molecular lymph node staging in prostate and bladder cancer. Urologe A. 2014;53:484–90. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00120-014-3441-4

Leow JJ, Martin-Doyle W, Rajagopal PS et al. Adjuvant chemotherapy for invasive bladder cancer: a 2013 updated systematic review and meta-analysis of randomized trials. European urology. 2014;66:42–54. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/ j.eururo.2013.08.033

Tandstad T, Dahl O, Cohn-Cedermark G et al. Risk-adapted treatment in clinical stage I nonseminomatous germ cell testicular cancer: the SWENOTECA management program. Journal of clinical oncology. 2009;27:2122–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1200/ JCO.2008.18.8953

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.