Клінічне значення поліморфізмів гена рецептора естрогену у хворих на метастатичний люмінальний (Her2-негативний) рак грудної залози
ARTICLE PDF

Ключові слова

метастатичний рак грудної залози
гормонотерапія
інгібітори ароматази
резистентність
поліморфізми гена ESR1

Як цитувати

Тарасенко, Т. (2022). Клінічне значення поліморфізмів гена рецептора естрогену у хворих на метастатичний люмінальний (Her2-негативний) рак грудної залози. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(2), 50-61. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.50-61

Анотація

Актуальність. Сигнальний естрогеновий шлях є складним біологічним процесом, що контролює проліферацію клітин, апоптоз, інвазію, ангіогенез тощо, у хворих на люмінальні підтипи раку грудної залози (РГЗ). У випадку селекції пухлинних клітин, що містять мутацію у гені рецептора естрогену 1 типу (ESR1), даний рецептор стає активним незалежно від зовнішніх сигналів. Для гена ESR1 відома низка однонуклеотидних поліморфізмів, зокрема ESR1 A-351G, ESR1 T-397C, що здатні підвищувати транскрипцію цих генів. Набуті мутації в лігандзв’язуючому домені гена ESR1 є частими драйверами стійкості до гормонотерапії (ГТ) інгібіторами ароматази (ІА). Аналіз мутацій генів естрогенових рецепторів (ER) у циркулюючій ДНК може виступати у ролі сурогатного тесту визначення гормонорезистентності та прогнозування перебігу метастатичного люмінального РГЗ.

Мета роботи. Підвищити ефективність ГТ ІА у хворих на метастатичний люмінальний (Her2-негативний) РГЗ на підставі вивчення поліморфних варіантів гена ESR1 (A-351G, T-397C).

Матеріали та методи. Проведено проспективне когортне дослідження з участю 82 пацієнток з метастатичним люмінальним (Her2-негативним) РГЗ. Усі пацієнтки розпочинали прийом нестероїдних ІА – летрозол 2,5 мг чи анастрозол 1,0 мг щоденно. На фоні ГТ ІА пацієнтам у разі прогресування захворювання або через 12 місяців лікування було проведено аналіз поліморфізмів A-351G (rs9340799) та T-397C (rs2234693) в 1 інтроні гена ESR1 у периферичній крові методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), з наступним розподіленням на дві групи: І основна група (прогресування до 12 міс. ГТ) та ІІ контрольна група (прогресування після 12 міс. ГТ). Статистичну обробку матеріалу проводили з використанням пакета Medstatistica.

Результати та їх обговорення. Визначено статистично достовірну перевагу виявлення поліморфних варіантів 351 AG, 351 GG та 397 ТС, 397 СС гена ESR1 в основній групі хворих, ніж у контрольній (p < 0,001). Не встановлено зв’язку між анамнестичними даними пацієнтів (менопаузальний статус, індекс маси тіла, репродуктивна функція, прийом оральних контрацептивів, сімейний анамнез), крім супутньої гінекологічної патології (р < 0,05) та розвитком раннього прогресування захворювання на фоні ГТ ІА.

Висновки. Визначення мутацій гена ESR1 є доцільним додатковим фактором прогнозування ефективності ГТ ІА. Наявність поліморфних варіантів A-351G та Т-397С за геном ESR1 статистично значуще збільшує ймовірність розвитку раннього прогресування на фоні гормонотерапії ІА, в середньому – у третини хворих з метастатичним люмінальним (Her2-негативним) РГЗ. Імуногістохімічних та клінікоанамнестичних даних недостатньо для визначення групи пацієнтів високого ризику резистентності до ГТ ІА.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.50-61
ARTICLE PDF

Посилання

Jatoi I, Rody A. Management of Breast Diseases. Springer International Publishing Switzerland. 2016;2:662. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.1007/978-3-319-46356-8

Cardoso F, Senkus E et al. 4th ESO-ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 4). Annals of Oncology. 2018;29(8):1634–57. (In English). DOI: https://10.1093/annonc/mdy192

Budny A, Starosławska E et al. Epidemiology and diagnosis of breast cancer in Poland. Mercury the Doctor. 2019;46(275):195–204. (In Polish). DOI: https://medpress.com.pl/shop/index.php?id_product=1385&controller= product&id_lang=2

Carausu M, Bidard FC et al. ESR1 mutations: a new biomarker in breast cancer. Expert Review of Molecular Diagnostics. 2019;19(7):599–611. (In English). DOI: https://10.1080/14737159.2019.1631799

Cardoso F, Kyriakides S et al. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2019;30(8):1194–220. (In English). DOI: https://10.1093/ annonc/mdz173

Pierce J, Ruth E et al. Lifetime cigarette smoking and breast cancer prognosis in the After Breast Cancer Pooling Project. Journal of the National Cancer Institute. 2014;106(1):djt359. (In English). DOI: https://10.1093/jnci/djt359

Sciaraffa T, Guido B et al. Breast cancer risk assessment and management programs: A practical guide. Breast Journal. 2020;26(8):1556–64. (In English). DOI: https://10.1111/tbj.13967

Lundberg FE, Iliadou AN et al. The risk of breast and gynecological cancer in women with a diagnosis of infertility: a nationwide populationbased study. European Journal of Epidemiology. 2019;34(5):499–507. (In English). DOI: https://10.1007/s10654-018-0474-9

Husby A, Wohlfahrt J et al. Pregnancy duration and breast cancer risk. Nature Communications. 2018;9(1):4255. (In English). DOI: https://10.1038/s41467-018-06748-3

Yuan X, Yi F et al. Induced Abortion, Birth Control Methods, and Breast Cancer Risk: A Case-Control Study in China. Journal of Epidemiology. 2019;29(5):173–9. (In English). DOI: https://10.2188/jea.JE20170318

Hankinson SE, Colditz GA et al. A prospective study of oral contraceptive use and risk of breast cancer (Nurses' Health Study, United States). Cancer Causes Control. 1997;8(1):65–72. (In English). DOI: https://10.1023/a:1018435205695

White ND. Hormonal Contraception and Breast Cancer Risk. American journal of lifestyle medicine. 2018;12(3):224–6. (In English). DOI: https://10.1177/1559827618754833

Tung NM, Boughey JC et al. Management of Hereditary Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology, American Society for Radiation Oncology, and Society of Surgical Oncology Guideline. Journal of clinical oncology. 2020;38(18):2080–106. (In English). DOI: https://10.1200/JCO.20.00299

Pagani О et al. Absolute Improvements in Freedom From Distant Recurrence to Tailor Adjuvant Endocrine Therapies for Premenopausal Women: Results From TEXT and SOFT. Journal of clinical oncology. 2020;38(12):1293–303. (In English). DOI: https://10.1200/ JCO.18.01967

Rajc J, Fröhlich I et al. Prognostic impact of low estrogen and progesterone positivity in luminal B (Her2-negative) breast cancer. Acta Clinica Croatica. 2018;57(3):425–33. (In English). DOI: https://10.20471/acc.2018.57.03.04

Kanyılmaz G, Yavuz B et al. Prognostic Importance of Ki-67 in Breast Cancer and Its Relationship with Other Prognostic Factors. European Journal of Breast Health. 2019;15(4):256–61. (In English). DOI: https://10.5152/ejbh.2019.4778

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.