Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на структурно-функціональний стан пухлинних клітин при вторинно-набряковій формі раку грудної залози
ARTICLE PDF

Ключові слова

вторинно-набрякова форма раку грудної залози
ультраструктура
неоад’ювантна хіміотерапія

Як цитувати

Лукашова, О., Білий, О., Пахомов, В., Шутов, С., Слободянюк, О., Лепеха, І., & Тесленко, І. (2022). Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на структурно-функціональний стан пухлинних клітин при вторинно-набряковій формі раку грудної залози. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(2), 72-87. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.72-87

Анотація

Актуальність. Вторинно-набрякова форма раку грудної залози (ВНФ РГЗ) є найбільш агресивним типом РГЗ і відзначається швидкою прогресію, високим рівнем метастазування, значною резистентністю до хіміо- та радіотерапії. ВНФ РГЗ є не просто комбінацією раку та місцевого запалення, але являє собою рідкий феномен, при якому первинним є розвиток пухлини, а процеси набряку та запалення виникають внаслідок блокади лімфовідтоку при утворенні емболів з пухлинних клітин (ПК), які мають підвищений рівень Е-кадгерину, властивості поліплоїдних клітин та проявляють ознаки стовбурових клітин. Для терапії ВНФ РГЗ застосовують методи тримодальної терапії, основними складовими яких є неоад’ювантна системна хіміотерапія, хірургічне втручання та ад’ювантна радіаційна терапія. Однак, результати лікування залишаються незадовільними, можливо, внаслідок того, що не враховуються особливості ВНФ, роль стовбурових клітин та факторів запалення. У зв’язку з цим необхідні подальші дослідження у різних галузях онкології, молекулярної біології, імунології, генетики, морфології, зокрема електронної мікроскопії, що є важливим напрямком для встановлення характеристик як самих пухлинних клітин, так і елементів оточуючого їх середовища.

Мета роботи. Вивчення особливостей впливу неоад’ювантної поліхіміотерапії на структурно-функціональний стан пухлинних клітин різних молекулярних підтипів при вторинно-набряковій формі раку грудної залози.

Матеріали та методи. Досліджено пухлини 29 хворих на РГЗ без супутнього набряку та 32 хворих на ВНФ РГЗ, в яких до проведення системної неоад’ювантної поліхіміотерапії (ПХТ) імуногістохімічно визначали рецептори до естрогену (ЕR), прогестерону (РR) та до епідермального фактора росту людини 2 (НER2). За рецепторним статусом пухлини розподіляли на 4 групи: 1 – тричі негативні («3-нег»), 2 – НЕR2-позитивні («НЕR2»), 3 – гормонально рецепторні («НR»), 4 – пухлини з ко-експресією гормональних рецепторів та НЕR2 («НR+НЕR2»). Для поліхіміотерапії (ПХТ) застосовували режим (АСх4 – Рх4). Ультраструктуру ПК досліджували за допомогою стандартних методів електронної мікроскопії. В усіх досліджених групах визначали частість випадків з вираженим терапевтичним патоморфозом (ВТПМ), а також частість пухлин з люмінальними та нелюмінальними ознаками після лікування. Одержані дані обчислювали за допомогою непараметричних методів, використовуючи пакет програм для ПК «Biostat» та застосовуючи непараметричний критерій максимально правдоподібної оцінки достовірності для малих добірок (Рмп ).

Результати та їх обговорення. Встановлено, що ПХТ у хворих на РГЗ без супутнього набряку викликає ВТПМ більшості пухлин рецепторних груп «3-нег», «НЕR2» та «НR+НЕR2», у порівнянні з групою «НR», де не спостерігалося жодного випадку ВТПМ. У разі ВНФ РГЗ частість пухлин з вираженим патоморфозом у групах з нелюмінальними підтипами та ко-експресією рецепторів зменшується, причому для підтипу «3-нег» достовірно. Це свідчить про підвищену резистентність пухлин тричі негативного раку. У групі гормонально рецепторних пухлин при ВНФ цей показник достовірно зростає. Аналіз ультраструктури пухлин різних молекулярних підтипів показав, що більшість процесів ураження та супровідних реакцій на дію ПХТ ідентичні для обох форм РГЗ. Так, у відповідь на хіміотерапію спостерігаються різні види клітинної загибелі: некротична, темноклітинна, апоптична; процеси ураження клітинного ядра: наявність двоядерних ПК, клітин з мікроядрами; порушення структури мікросудин: набряк та ущільнення цитоплазми ендотеліоцитів та їх відшарування; активація фагоцитозу та імунних процесів. Тільки для ВНФ притаманна наявність ПК та емболів у капілярних судинах, а також достовірно підвищена частість гігантських поліплоїдних пухлинних клітин. Встановлено також, що після ПХТ у хворих на РГЗ без ознак набряку збереженi пухлинні клітини демонструють переважно люмінальнi ознаки (72,7–100%). Однак при ВНФ РГЗ подібна реакція проявляється лише для гормонально рецепторних підтипів та групи з ко-експресією рецепторів. тоді як для пухлин тричі негативного та НЕR2-позитивного підтипів частість люмінальних ознак нижча, ніж при ненабряковому РГЗ і складає 33,3 та 66,7% відповідно, р ≤ 0,05.

Висновки. Особливостями ВНФ РГЗ на відміну від ненабрякової форми РГЗ є достовірно знижена чутливість тричі негативного раку до хіміотерапії та тенденція до хіміорезистентності молекулярних підтипів з наявністю НЕR2: значуща збереженість у групі тричі негативного раку після ПХТ пухлин з нелюмінальними клітинами, тоді як в інших рецепторних групах більшість пухлин має люмінальні ознаки; вірогідно підвищена після хіміотерапії кількість пухлин з гігантськими поліплоїдними клітинами. Можливо, особливості ВНФ РГЗ пов’язані з наявністю поліплоїдних ПК, стійких до хіміотерапії, а процеси запалення і дія хіміотерапії можуть відігравати певну роль у стимуляції їх утворення.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.72-87
ARTICLE PDF

Посилання

Faldoni FLC, Rainho CA, Rogatto SR. Epigenetics in Inflammatory Breast Cancer: Biological Features and Therapeutic Perspectives. Cells. 2020;9(5):1164. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cells9051164

Fernandez SV, MacFarlane AW, Jillab M, Arisi MF, Yearley J, Annamalai L, Gong Y, Cai KQ, Alpaugh RK, Cristofanilli M, Campbell KS. Immune phenotype of patients with stage IV metastatic inflammatory breast cancer. Breast Cancer Research. 2020;22(1):134. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s13058-020-01371-x

Xiao Y, Ye Y, Yearsley K, Jones S, Barsky SH. The lymphovascular embolus of inflammatory breast cancer expresses a stem cell-like phenotype. American Journal of Pathology. 2008;173(2):561–74. (In English). DOI: https://doi.org/10.2353/ajpath.2008.071214

Chen W, Allen SG, Qian W, Peng Z, Han S et al. Biophysical Phenotyping and Modulation of ALDH+ Inflammatory Breast Cancer Stem-Like Cells. Small. 2019;15(5):e1802891. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/smll.201802891

Mamouch F, Berrada N, Aoullay Z, Khanoussi BE, Errihani H. Inflammatory Breast Cancer: A Literature Review. World Journal of Oncology. 2018; 9(5–6):129–35. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.14740/wjon1161

Li X, Kumar S, Harmanci A, Li S, Kitchen RR et al. Whole-genome sequencing of phenotypically distinct inflammatory breast cancers reveals similar genomic alterations to non-inflammatory breast cancers. Genome Medicine. 2021;13(1):70. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s13073-021-00879-x

Huang A, Cao S, Tang L. The tumor microenvironment and inflammatory breast cancer. Journal of Cancer. 2017;8(10):1884–91. (In English). DOI: https://doi.org/10.7150/jca.17595.

Lin HY, Bedrosian I, Babiera GV, Shaitelman SF, Kuerer HM et al. Using the National Cancer Data Base for quality evaluation to assess adherence to treatment guidelines for nonmetastatic inflammatory breast cancer. Cancer. 2017;123(14):2618–25. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/cncr.30660

Liu J, Chen K, Jiang W, Mao K, Li S, Kim MJ, Liu Q, Jacobs LK. Chemotherapy response and survival of inflammatory breast cancer by hormone receptor- and HER2-defined molecular subtypes approximation: an analysis from the National Cancer Database. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 2017;143(1):161–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00432-016-2281-6

Chainitikun S, Saleem S, Lim B, Valero V, Ueno NT. Update on systemic treatment for newly diagnosed inflammatory breast cancer. Journal of Advanced Researc., 2021;29:1–12. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.08.014

Boudin L, Chabannon C, Gonçalves A, Sfumato P, Sabatier R et al. Prognostic impact of hormone receptor- and HER2-defined subtypes in inflammatory breast cancer treated with high-dose chemotherapy: a retrospective study. Journal of Cancer. 2016;7(14):2077–84. (In English). DOI: https://doi.org/10.7150/jca.15797

Smolanka IL, Lyashenko AO, Dosenko IV, Loboda OD, Ivankova OM, Suprunenko OA, Ryspaeva DE, Smolanka II. Complex treatment of patients for edematous breast cancer using selective neoadjuvant polychemotherapy. Oncology. 2018;20(77):200–5. (In Ukrainian).

Matsuda N, Wang X, Lim B, Krishnamurthy S, Alvarez RH et al. Safety and Efficacy of Panitumumab Plus Neoadjuvant Chemotherapy in Patients With Primary HER2-Negative Inflammatory Breast Cancer. JAMA Oncology. 2018;4(9):1207–13. (In English). DOI: https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2018.1436

Brzezinska M, Dixon JM. Inflammatory breast cancer: no longer an absolute contraindication for breast conservation surgery following good response to neoadjuvant therapy. Gland Surgery. 2018;7(6):520–4. (In English). DOI: https://doi.org/10.21037/ gs.2018.08.04

Wang X, Semba T, Phi LTH, Chainitikun S, Iwase T, Lim B, Ueno NT. Targeting Signaling Pathways in Inflammatory Breast Cancer. Cancers (Basel). 2020;12(9):2479. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/ cancers12092479

Harris JR. Richwood D, Hames BD. Electron microscopy in biology. In the practical approach series. New York, US: Oxford University Press.1991;308. (In English).

Lukashova OP. The structural and functional state of Geren’s carcinoma after local fractional X-ray irradiation and the combined useof irradiation and the drug Meloxivet. Ukrainian Journal of Radiology and Oncology. 2021;29(3):63–75. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/ 10.46879/ ukroj.3.2021.63-75

Dey P, Rathod M, De A. Targeting stem cells in the realm of drugresistant breast cancer. Breast Cancer (Dove Med Press). 2019;11:115– 35. (In English). DOI: https://doi.org/10.2147/BCTT.S189224

Taurin S, Alkhalifa H. Breast cancers, mammary stem cells, and cancer stem cells, characteristics, and hypotheses. Neoplasia. 2020;22(12):663–78. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j. neo.2020.09.009

Vartanyan NL, Pinevich AA, Bode II, Samoylovich MP. Tumor polyploid giant cells and their role in the formation of resistance to therapeutic effects. Modern Oncology. 2020;22(3):105–8. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.26442/18151434.2020.3.200134

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.