Клінічні спостереження генералізованої та неоперабельної місцево-розповсюджених форм базально-клітинної карциноми
ARTICLE PDF

Ключові слова

місцево-розповсюджена метастатична базально-клітинна карцинома
етапи лікування
ускладнення
клінічний випадок

Як цитувати

Кулініч, Г., Прохорова, Е., Москаленко, М., Насонова, А., & Данилюк, С. (2022). Клінічні спостереження генералізованої та неоперабельної місцево-розповсюджених форм базально-клітинної карциноми. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(2), 88-99. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.88-99

Анотація

Актуальність. Базально-клітинна карцинома (БКК) становить близько 80% усіх випадків діагностованого раку шкіри (за даними American Cancer Society). В різних країнах світу показник захворюваності на БКК неоднорідний, що пов’язано з основним провокуючим фактором розвитку БКК – ультрафіолетовим випроміненням. В Україні, за даними Національного канцер-реєстру, за 2019–2020 рр. зареєстровано 15882 нових випадків немеланомного раку шкіри. Стандартизований показник захворюваності на цю патологію в Україні збільшився на 2,6%, в порівнянні з 2018 р. Базально-клітинний рак часто рецидивує (на думку різних авторів показник варіює від 10 до 80%), в той час як віддалені метастази діагностуються вкрай рідко. Серйозним досягненням молекулярної біології стало розуміння участі Hedgehog (Hh) сигнального шляху в канцерогенезі БКК. Незважаючи на досить доброякісний перебіг БКК, різноманіття методів його лікування, має місце високий ризик рецидиву, а у деяких пацієнтів ураження можуть прогресувати до межі, непридатної для місцевої терапії, що робить актуальним пошук альтернативи хіругічному та променевим видам лікування.

Мета роботи. Дослідити на прикладі клінічних випадків особливості перебігу, лікування, розвитку ускладнень рецидивуючої місцево-розповсюдженої метастатичної неоперабельної базально-клітинної карциноми.

Матеріали та методи. Клінічне спостереження пацієнтки К., 73 років, яка отримувала лікування у відділенні клінічної онкології та гематології з приводу множинного метастатичного ураження базально-клітинною карциномою (термін спостереження 14 років) та пацієнтки Д., 42 років, яка лікувалася у відділенні променевої патології та паліативної медицини з приводу агресивного перебігу місцево-розповсюдженої БКК (термін спостереження 29 років). Обстеження та лікування проводилося в умовах Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

Результати та їх обговорення. Представлено клінічні випадки тривалого спостереження (14 та 29 років) за хворими із безперервно рецидивуючою агресивною БКК. Для обох випадків доведено метастазування БКК, виявлено її місцеве розповсюдження, описане використання різних методів лікування – хірургічного, променевого, кріодеструкції, хіміотерапевтичного. Показана складність ведення хворих, якщо вичерпані всі доступні методи. Наведено лікування ускладнень спеціальних методів терапії, багатокрокові відновлювально-пластичні оперативні втручання із використанням різних методів пластики.

Висновки. Лікування рецидивуючої, метастатичної та місцево-розповсюдженої неоперабельної форми БКК, коли вичерпано можливості основних методів лікування – хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного – складне завдання, яке потребує подальшої розробки новітніх технологій та методів терапії.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2022.88-99
ARTICLE PDF

Посилання

Devine C, Srinivasan B, Sayan A, Ilankovan V. Epidemiology of basal cell carcinoma: a 10-year comparative study. The British journal of oral & maxillofacial surgery. 2018;56(2):101–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjoms.2017.11.018

Wei Z, Zhi H, Xiaoping S, Xian D, Jianglong F, Hongguang L. Global, regional and national incidence, mortality and disabilityadjusted life-years of skin cancers and trend analysis from 1990 to 2019: An analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. Cancer medicine. 2021;10(14):4905–22. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.1002/cam4.4046

Detailed information on non-melanoma skin lesions. 2019. (In Ukrainian). URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_22/PDF/koz.pdf

Bauer A, Haufe E, Heinrich L, Seidler A, Schulze HJ et al. Basal cell carcinoma risk and solar UV exposure in occupationally relevant anatomic sites: do histological subtype, tumor localization and Fitzpatrick phototype play a role? A population-based case-control study. Journal of occupational medicine and toxicology. 2020;15:28. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s12995-020-00279-8

Kim DP, Kus KJB, Ruiz E. Basal Cell Carcinoma Review. Hematology/ oncology clinics of North America. 2019;33(1):13–24. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.hoc.2018.09.004

Atwood SX, Chang ALS, Oro AE. Hedgehog pathway inhibition and the race against tumor evolution. The Journal of cell biology. 2012;199(2):193–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1083/jcb.201207140

McDaniel B, Badri T, Steele R. Basal Cell Carcinoma. Bookshelf ID: NBK482439 Free Books & Documents. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. 2022. (In English).

Migden MR, Chang ALS, Dirix L, Stratigos AJ, Lear JT. Emerging trends in the treatment of advanced basal cell carcinoma. Cancer treatment reviews. 2018;64:1–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j. ctrv.2017.12.009

Sekulic А, Migden M, Oro AE, Dirix L et al. Long-term safety and efficacy of vismodegib in patients with advanced basal cell carcinoma (aBCC): 24-month update of the pivotal ERIVANCE BCC study. Presented at the 10th International Meeting of the Society for Melanoma Research. 2013. (In English).

Grob JJ, Kunstfeld R, Dreno B, Jouary T, Mortier L, BassetSeguin N et al. Vismodegib, a Hedgehog Pathway Inhibitor, in Advanced Basal Cell Carcinoma: STEVIE Study Interim Analysis in 300 Patients. In: Presented at the 10th International Meeting of the Society for Melanoma Research. 2013. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/cam4.4046

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.