Роль іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції у лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак легені
іпсилатеральна медіастинальна лімфодисекція
виживаність

Як цитувати

Красносельський, М., Старіков, В., Ходак, А., & Мужичук, О. (2022). Роль іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції у лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(3), 9-21. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.9-21

Анотація

Актуальність. Рак легені займає провідне місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності. Результати лікування хворих досі не є задовільними. П’ятирічна післяопераційна виживаність становить від 24 до 30%. Хворі гинуть у різні терміни від місцевих рецидивів та віддалених метастазів. На теперішній час немає однозначного відношення щодо іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції при хірургічному лікуванні хворих на рак легені. Незважаючи на онкологічну доцільність зазначеної лімфодисекції, зберігаються побоювання щодо погіршення умов загоєння кукси бронху, збільшення лімфореї та додаткової травматичності операції. Також існує думка, що ризик розвитку післяопераційних ускладнень та, як наслідок, збільшення летальності, перевищують позитивний ефект впливу іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції на радикальність та віддалені результати лікування.

Мета роботи. Вивчити вплив іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції у хворих на рак легені на перебіг післяопераційного періоду, уточнити діагностику поширеності пухлинного процесу та виживаність.

Матеріали та методи. Досліджено результати лікування 187 хворих на недрібноклітинний рак легені з різними клінічними стадіями від T1-3N0 M0 до T1-2N1 M0 . Пацієнти були розподілені на дві групи: перша група (порівняння) складалася з 72 хворих, яким були виконані радикальні операції з вибірковою лімфодисекцією. Хворим другої досліджуваної групи (115 пацієнтів), після видалення легені або її частки, обов’язково виконували іпсилатеральну медіастинальну лімфодисекцію. Кількість видалених лімфатичних вузлів в одного хворого коливалася від 5–10 у першій групі, до 18–25 – у другій. В тих випадках, коли в лімфатичних вузлах не знаходили ракових клітин, їх обробляли моноклональними антитілами до цитокератинів, експресованих раковими клітинами з подальшою мікроскопічною оцінкою. В післяопераційному періоді вивчали такі показники: тривалість операції, обсяг інтраопераційної крововтрати, кількість і тривалість ексудації, частоту та характер післяопераційних ускладнень. Порівняння частот виживаності хворих оцінювали з перевіркою статистичної значущості відмінностей за критерієм χ2 . Для статистичного аналізу результатів дослідження використовували методи непараметричної статистичної оцінки за допомогою програми Statistica 6.0, SPSS 17.0.

Результати та їх обговорення. Доповнення оперативного втручання іпсилатеральною медіастинальною лімфодисекцією збільшувало тривалість операції у середньому на 30 хвилин. У ранньому післяопераційному періоді спостерігали збільшення об’єму ексудату на 136,2±18,4 мл. Структура та частота післяопераційних ускладнень в обох групах була подібною. Найчастіше в перші дні після операції відзначали порушення серцевого ритму у вигляді миготливої аритмії. Післяопераційна летальність в обох групах була зумовлена різними причинами і становила 1,4% у першій, та 0,8% у другій. Додаткове застосування імуногістохімічного дослідження лімфатичних вузлів з моноклональними антитілами до пухлинних цитокератинів у хворих після виконання іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції привело до зростання виявлення їх ураження. Так, серед 19 хворих, в яких попередньо при світловій мікроскопії було встановлено статус N0 , в 21% були виявлені метастази. У хворих на рак легені, яким було виконане іпсилатеральну медіастинальну лімфодисекцію, також спостерігали достовірне збільшення трирічної виживаності на 15,3% (р = 0,042) у хворих без ознак ураження лімфовузлів середостіння, та на 23,2% (р = 0,014) у хворих з їх наявністю.

Висновки. Виконання хворим на рак легені під час хірургічного втручання іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції не впливає на післяопераційну летальність та частоту і структуру ускладнень. При дослідженні лімфатичних вузлів, які за даними світлової мікроскопії вважалися неураженими на рак, за допомогою моноклональних антитіл до цитокератинів, додатково були знайдені метастази раку в лімфовузли у 20,7% хворих. Це дозволяє більш точно визначити стадію захворювання та вибрати оптимальний варіант ад’ювантної терапії. У хворих на рак легені після радикальних операцій, доповнених іпсилатеральною медіастинальною лімфодисекцією, достовірно зростає частота виявлення метастазів у регіонарних лімфатичних вузлах з 51,4 до 67,8%. Обов’язкова іпсилатеральна медіастинальна лімфодисекція при операціях з приводу раку легені підвищує загальну трирічну виживаність на 16,3%, особливо у хворих з ураженими лімфатичними вузлами.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.9-21
ARTICLE PDF

Посилання

Fedorenko ZP, Gulak LO, Mykhailovych YuY. and others. Cancer in Ukraine. Morbidity, mortality, performance indicators of the oncology service. Bulletin of the National Chancery Registry of Ukraine. 2020;21:136. (In Ukrainian).

Yang W, Yandong Z, Tong Q, Shicheng L. Impact of visceral pleural invasion on the association of extent of lymphadenectomy and survival in stage I non-small cell lung cancer. Cancer Medicine. 2019;8:669–78. (In English). DOI: https://doi.org/10/1002/cam.4.199.0

Kolesnik OP, Shevchenko AI, Kajoyan AV. Long-term results of surgical treatment of patients with early stages of non-small cell lung cancer. Clinical oncology. 2018;85(3):23–6. (In Ukrainian).

Shutko AN. Life expectancy in metastatic non-small cell lung cancer. Issues of oncology. 2018;64(4):522–7. (In Russian).

Tomohiro H, Keiju A, Jomohiro M, Tomoyuki H. Mediastinal nodal involvement in patients with clinical stage I non-small-cell lang cancer. Journal of thoracic oncology. 2015;10(6):930–6. (In English).

Ito M, Minamiya Y, Kawai H. Intraoperative detection of limph node micrometastasis with flow cytometry in non-small cell lang cancer. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2005;130:753–8. (In English).

Xinghua C, Difan Z, Yuan L, Hang L. Tumor histology predicts mediastinal nodal status and may be used to guide limited lymphadenectomyin patients with clinical stage I non-small cell lung cancer. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2018;155(6):2648–56. (In English).

Brendon M, Jialin M, Sebron H, Benjamin L. Extent of lymphadenectomy is associated with oncological efficacy of sublobar resection for lung cancer. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2019;157(6):2454–65. (In English).

Kim HK. What should thoracic surgeons consider during surgery for ground-glass nodules: lymph node dissection. Chest. Surg. 2021;54(5):342–7. (In English).

Rusch V, Asamura H, Watanabe H, Giroux D. The IASLC Lung Caner Staging Project: A Proposal for a Neu International Lymph Node Mar in the Forthcoming Seventh Edition of the TNM Classification or Lang Cancer. Journal of thoracic oncology. 2009;4(5):568–77. (In English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.