Використання 3D-планування HDR-брахітерапії у хворих на рак шийки матки
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак шийки матки
HDR-брахітерапія
топометрична підготовка
3D-планування

Як цитувати

Немальцова, К., Сухіна, О., Грановська, А., Свинаренко, А., Свинаренко, А., & Сухін, В. (2022). Використання 3D-планування HDR-брахітерапії у хворих на рак шийки матки. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(3), 22-32. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.22-32

Анотація

Актуальність. Проведення поєднано-променевої терапії є «золотим стандартом» лікування IIВ-IVA стадій раку шийки матки (РШМ). Враховуючи дані статистичних показників захворюваності на РШМ, вивчення нових підходів до лікування та впровадження у клінічну практику сучасних технологій променевої терапії місцеворозповсюдженого РШМ є вкрай актуальним напрямком.

Мета роботи. Оцінити переваги використання КТ-топометричної підготовки при плануванні брахітерапії раку шийки матки.

Матеріали та методи. Проведено 3D-планування брахітерапії 24 пацієнток з місцево-розповсюдженим раком шийки матки (FIGO IIIB стадія), яким була проведена радикальна програма поєднано-променевого лікування (дистанційна променева терапія з хіміомодифікацією цисплатином з подальшою брахітерапією високої потужності дози (HDR-брахітерапія)).

Результати та їх обговорення. В роботі представлено результати аналізу відмінностей планування брахітерапії за ортогональними знімками та КТ зображеннями. При аналізі впливу конституціональних особливостей пацієнток виявлено, що є відмінності у топографічній анатомії малого таза залежно від площі поверхні тіла. У пацієнток з площею поверхні тіла до 1,65 м2 відзначено більш інтимне прилягання кишечника до таргетного об’єму опромінення. У пацієнток з площею поверхні тіла вище 1,65 м2 подібних труднощів з плануванням не визначалось.

Висновки. Використання 3D-зображень для планування внутрішньо-порожнинного опромінення у хворих на рак шийки матки забезпечує прецизіозність брахітерапії шляхом одночасної візуалізації опромінених обсягів та просторових співвідношень анатомічних структур малого таза, введених ендостатів та відповідних об’ємних дозних розподілів.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.22-32
ARTICLE PDF

Посилання

Cancer in Ukraine, 2019–2020. Morbidity, mortality, performance of the oncology service. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine № 22. 2021;50. (In Ukrainian).

Chino J, Annunziata CM, Beriwal S, Bradfield L, Erickson BA, Fields EC et al. Radiation therapy for cervical cancer: executive summary of an ASTRO Clinical Practice Guideline. Practical Radiation Oncology. 2020;10(4):220–34. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.prro.2020.04.002

Reyes Santiago DK, Khadzhimba AS, Smirnova MP, Maksimov SYa. The role of the surgical stage in the combined treatment of patients with locally advanced cervical cancer. Issues of oncology. 2019;65(5):749–55. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.37469/0507-3758-2019-65-5-749-755

EMBRACE: An International Study on MRI-guided brachytherapy in locally advanced cervical cancer. EMBRACE Study Committee. (In English). URL: https://www.embracestudy.dk/About.aspx

Potter R, Knocke TH, Fellner C et al. Definitive radiotherapy based on HDR brachytherapy with iridium192 in uterine cervix carcinoma: report on the Vienna University Hospital findings (1993–1997) соmpared to the preceding period in the context of ICRU 38 recommendations. Cancer Radiotherapy. 2000;4:159–72. (In English).

Sukhikh ES, Sukhikh LG, Lushnikova PA, Tatarchenko MA, Abdelrahman AR. Dosimetric and radiobiological comparison of simultaneous integrated boost and sequential boost of locally advanced cervical cancer. Physica Medica. 2020;73:83–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2020.04.012

Kravets OA, Dubinina AV, Tarachkova EV, Kozlov OV, Romanova EA. The role of MRI imaging in cervical cancer brachytherapy: methodological aspects. Oncology journal. 2019;22:36–44. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.37174/2587-7593-2019-2-2-36-44

David H. Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy. International Commission on Radiation Units and Measurements. ICRU Report 50. 1993. (In English).

Рötter R, Georg P, Dimopoulos JC, Grimm M, Berger D et al. Clinical outcome of protocol based image (MRI) guided adaptive brachytherapy combined with 3D conformal radiotherapy with or without chemotherapy in patients with locally advanced cervical cancer. Radiotherapy and oncology. 2011;100(1):116–23. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.radonc.2011.07.012

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.