Вміст VEGF, ЦОГ-2 та ПГЕ-2 у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені при різних схемах конформної променевої терапії у динаміці лікування
ARTICLE PDF

Ключові слова

недрібноклітинний рак легені
променева терапія
інгібітор ЦОГ-2
цисплатин
фактор росту ендотелію судин
циклооксигеназа-2
простагландин Е-2

Як цитувати

Мітряєва, Н., Гребіник, Л., Білозор, Н., & Старенький, В. (2022). Вміст VEGF, ЦОГ-2 та ПГЕ-2 у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені при різних схемах конформної променевої терапії у динаміці лікування. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(3), 33-40. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.33-40

Анотація

Актуальність. Важливою проблемою у радіаційній онкології є подолання радіорезистентності. Тому розробка нових підходів моделювання радіочутливості пухлин в онкологічних хворих стає актуальною та важливою. Новими агентами для радіомодифікації при різних схемах променевої терапії є інгібітори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2), застосування яких призводить до уповільнення ангіогенезу шляхом пригнічення активності ферменту ЦОГ-2.

Мета роботи. Визначити вміст показників радіорезистентності: фактор росту ендотелію судин (VEGF), ЦОГ-2 та простагландин Е-2 (ПГЕ-2) у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені (НДРЛ) та зміни їх рівнів при різних схемах променевої терапії (ПТ).

Матеріали і методи. Обстежено та проліковано 36 хворих на НДРЛ, яких поділено на чотири групи: перша група – ПТ (16 хворих), друга група –ПТ з інгібітором ЦОГ-2 – ранселексом (9 хворих), третя група – ПТ з ранселексом та цисплатином (5 хворих) та четверта група – ПТ з цисплатином (6 хворих). Хворі отримували курс променевого лікування на лінійному прискорювачі «Clinac 600C». Використовувався режим класичного фракціонування, сумарні осередкові дози склали 60–66 Гр. Цисплатин призначали 30 мг/м2 на тиждень до сумарної дози 200 мг, інгібітор ЦОГ-2 – Ранселекс® – у дозі 100 мг на добу (діюча речовина – целекоксиб). Рівні VEGF, ЦОГ-2 та ПГЕ-2 у сироватці крові хворих на НДРЛ визначали методом імуноферментного аналізу (ІФА) до та після лікування.

Результати. Рівень маркера ангіогенезу VEGF після лікування у першій групі при ПТ знижується у 1,46 рази, у групі при поєднаній дії ПТ та ранселексу – 2,4 рази, у групі при поєднаній дії ПТ, ранселексу та цисплатину – у 3,7 рази, а у групі при поєднаній дії ПТ та цисплатину знижується у 1,1 рази. Найбільше зниження рівня VEGF спостерігається при ПТ у поєднанні з ранселексом та цисплатином, що вказує на більш ефективне підсилення антиангіогенного ефекту.

Висновки. Доведено, що при різних схемах ПТ з використанням інгібітора ЦОГ-2 – ранселексу, та цисплатину у хворих на НДРЛ спостерігається зниження маркерів радіорезистентності ПГЕ-2 та ЦОГ-2, маркера ангіогенезу – VEGF, це свідчить що вплив радіомодифікації на процес ангіогенезу найбільш виражений при поєднаній дії ПТ та обох радіомодифікаторів. Використання інгібіторів ЦОГ-2 як радіосенсибілізаторів у поєднанні з ПТ дає нову можливість підвищувати радіочутливість пухлини.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.33-40
ARTICLE PDF

Посилання

Gladilina IA. Radiosensitization in radiation therapy of malignant neoplasms. Radiology. 2011;1:46–68. (In Russian).

Mitryaeva NA, Grebinyk LV, Uzlenkova NE. Effect of combined action of x-rays and COX-2 inhibitor – meloxivet on the content of VEGF and PGE-2 in blood serum of tumor-bearing rats. Problems of radiation medicine and radiobiology. 2019;24:261–9. (In Ukrainian).

Yokouchi H, Kanazawa K. Revisiting the role of COX-2 inhibitor for non-small cell lung cancer. Translational lung cancer research. 2015;4(5):660–4. (In English). DOI: https://doi.org/10.3978/j.issn.2218- 6751.2015.04.03

Zhang CC, Li CG, Wang YF et al. Chemotherapeutic paclitaxel and cisplatin differentially induce pyroptosis in A549 lung cancer cells via caspase-3/GSDME activation. Apoptosis. 2019;24(4):312–25. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10495-019-01515-1

Groen HJ, Sietsma H, Vincent A et al. Randomized, placebo-controlled phase III study of docetaxel plus carboplatin with celecoxib and cyclooxygenase-2 expression as a biomarker for patients with advanced non-small-cell lung cancer: the NVALT-4 study. Journal of clinical oncology. 2011;29:4320–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.2011.35.5214

Koch A, Bergman B, Holmberg E et al. Effect of celecoxib on survival in patients with advanced non-small cell lung cancer: a double blind randomised clinical phase III trial (CYCLUS study) by the Swedish Lung Cancer Study Group. European journal of cancer. 2011;47:1546–55. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2011.03.035

Vala IS, Martins LR, Imaizumi N et al. Low Doses of Ionizing Radiation Promote Tumor Growth and Metastasis by Enhancing Angiogenesis. (In English). URL: http://dx.doi.org/10.1371/journal. pone.0011222.g001

Kuzin AM. The problem of synergism in radiobiology. Notify. Biology series. 1993;4:8–12. (In Russian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.