Гематологічні та імунні порушення у хворих на колоректальний рак з метастазами у печінку після проведення радіочастотної абляції
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіочастотна абляція
колоректальний рак
субпопуляції імунокомпетентних клітин
онкохворі

Як цитувати

Кузьменко, О., Сорочан, П., & Балака, С. (2022). Гематологічні та імунні порушення у хворих на колоректальний рак з метастазами у печінку після проведення радіочастотної абляції. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(3), 54-64. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.54-64

Анотація

Актуальність. Колоректальний рак (КР) – одне з найбільш частих злоякісних новоутворень у світі. Він займає третє місце в структурі онкологічної захворюваності і друге – в структурі смертності. Печінка є найчастішим місцем метастатичного поширення КР, і від 14 до 18% пацієнтів мають метастази в печінку під час встановлення діагнозу. Радіочастотна абляція (РЧА) на сьогоднішній день є найбільш перспективним методом лікування метастатичних уражень.

Мета роботи – вивчити кількісні зміни гематоімунологічних показників та їх вплив на протипухлинну реактивність у хворих на колоректальний рак після РЧА метастазів у печінку.

Матеріали та методи. Клінічно-лабораторне обстеження проведено 12 хворим на колоректальний рак із метастазами у печінку, переважали пацієнти старше 60 років. У всіх хворих гістологічно визначалася аденокарцинома, при цьому у більшої частини – помірного ступеня злоякісності (G2). Дослідження проведено на трьох етапах: І – за добу до проведення радіочастотної абляції, ІІ – на третю добу після РЧА, ІІІ – на 14-ту добу після РЧА метастазів у печінку.

Результати та їх обговорення. Встановлено імунні та гематологічні індикатори розвитку запальної відповіді після проведення РЧА хворим на колоректальний рак з метастазами у печінку. На третю добу (ІІ етап) після РЧА відмічено суттєве зростання загальної кількості лейкоцитів, відношення нейтрофілів до лімфоцитів, порушення балансу СD4+ та СD8+-лімфоцитів, зниження кількості NK- та NKT-клітин, зростання відсотка СD3+HLA-Dr-, СD4+PD1+, СD8+PD1+-лімфоцитів. На 14-ту добу (ІІІ етап) більшість показників наближалась до визначених до лікування за винятком зниженої кількості NK- та NKT-клітин і підвищення рівня тромбоцитів.

Висновки. Визначено низку гематологічних змін на третю добу після РЧА, пов’язаних із запальною реакцією: збільшення загальної кількості лейкоцитів, зростання співвідношення нейтрофіли/лімфоцити з 1,72 до 4,12, суттєве зменшення відносної та абсолютної кількості еозинофілів. Але на 14-ту добу, після стихання запальної реакції, спостерігали нормалізацію більшості досліджуваних показників. Встановлено порушення субпопуляційного складу лімфоцитів у хворих з метастазами КР в печінку на трнтю добу після РЧА. Посилювались такі, що мали місце ще до втручання (низька кількість СD8+-лімфоцитів та NK-клітин) та виникали додаткові (збільшення співвідношення СD4+/СD8+, зростання відсотка СD3+-клітин HLA-Dr+, СD4+- та СD8+-лімфоцитів PD1+ (СD279+), зменшення кількості NKT-клітин). На 14-ту добу картина наближалася до початкової за винятком кількості NK- та NKT-клітин. Вважаємо, що своєчасна корекція запальної імуносупресії в ранні строки після РЧА може скоротити період вразливостей до рецидиву КР, а у віддаленому періоді потенціювати позитивний вплив РЧА на протипухлинну реактивність.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2022.54-64
ARTICLE PDF

Посилання

Sung H, Ferlay J, Siegel RL еt al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. 2021. (In English). URL: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21660

Fedorenko ZP, Gulak LO, Mykhailovych YuY et al. Cancer in Ukraine, 2019–2020. Morbidity, mortality, performance indicators of the oncology service. Bulletin of the national Chancery Registry of Ukraine. 2021;22:82. (In Ukrainian).

Fedorenko ZP, Kolesnik OO, Gulak LO et al. Colorectal cancer in Ukraine: epidemiological and organizational aspects of the problem. Practical oncology. 2019;2(2):2–9. (In Ukrainian).

Tohme S, Simmons RL, Tsung A. Surgery for Cancer: A Trigger for Metastases. Cancer researc. 2017;77:1548–52. (In English).

Hiller JG, Perry NJ, Poulogiannis G et al. Perioperative events influence cancer recurrence risk after surgery. Nature reviews. Clinical oncology. 2018;15(4):205–18. (In English).

Kinoshita T, Goto T. Links between Inflammation and Postoperative Cancer Recurrence. Journal of clinical medicine. 2021;10(2):228. (In English). URL: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/2/228

Margraf A, Ludwig N, Zarbock A, Rossaint J. Systemic Inflammatory Response Syndrome After Surgery: Mechanisms and Protection. Anesthesia and analgesia. 2020;131(6):1693–707. (In English).

McSorley ST, Watt DG, Horgan PG, McMillan DC. Postoperative Systemic Inflammatory Response, Complication Severity, and Survival Following Surgery for Colorectal Cancer. Annals of surgical oncology. 2016;23(9):2832–40. (In English).

Matsubara D, Arita T, Nakanishi M et al. The impact of postoperative inflammation on recurrence in patients with colorectal cancer. International journal of clinical oncology. 2020;25(4):602–13. (In English).

Valderrama-Treviño AI, Barrera-Mera B, Ceballos-Villalva JC, Montalvo-Javé EE. Hepatic Metastasis from Colorectal Cancer. Euroasian journal of hepato-gastroenterology. 2017;7(2):166–75. (In English).

Gamaleya NV, Mondrus NA. Comparison of two methods for determining Ig G, A, M (spectrophotometry and radial immunodiffusion). Clinical laboratory diagnostics. 1994;1:6–7. (In Russian).

Kudryavitsky AI Evaluation of killer bactericidal activity of peripheral blood neutrophils of healthy donors and patients in a direct visual test. Laboratory business. 1985;1:45–7. (In Russian).

Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. Journal of the National Cancer Institute. 1993;85(5):365–76. (In English).

Shparik YV, Kovalchuk IV, Bilynskyi BT. Oncologist’s Handbook. Galician Publishing Union. 2002;128. (In Ukrainian).

Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Besser M et al. Current misconceptions in diagnosis and management of iron deficiency. Blood transfusion. 2017;15(5):422–37. (In English).

Gatault S, Delbeke M, Driss V et al. IL-18 Is Involved in EosinophilMediated Tumoricidal Activity against a Colon Carcinoma Cell Line by Upregulating LFA-1 and ICAM-1. Journal of immunology. 2015;195(5):2483–92. (In English).

Harbaum L, Pollheimer MJ, Kornprat P et al.Peritumoral eosinophils predict recurrence in colorectalcancer. Modern pathology. 2015;28(3):403–13. (In English).

Prizment AE, Vierkant RA, Smyrk TC et al. Tumor eosinophil infiltration and improved survival of colorectalcancer patients: Iowa Women’s Health Study. Modern pathology. 2016;29(5):516–27. (In English).

Legrand F, Driss V, Delbeke M et al. Human eosinophils exert TNF-alpha and granzyme A-mediated tumoricidal activity toward colon carcinoma cells. Journal of immunology. 2010;185(12):7443–51. (In English).

Varricchi G, Galdiero MR, Loffredo S et al.Eosinophils: The unsung heroes in cancer? Oncoimmunology. 2018;7(2):e1393134. (In English).

Taghizadeh N, Vonk JM, Boezen HM. Peripheral blood eosinophil counts and risk of colorectal cancer mortality in a large general population-based cohort study. Journal of clinical oncology. 2011;29(15). (In English). URL: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2011.29.15_ suppl.1583

Song Q, Wu J, Wang S. Postoperative Monocyte Count Change Is a Better Predictor of Survival Than Preoperative Monocyte Count in Esophageal Squamous Cell Carcinoma. BioMed research international. 2019;2019. (In English). URL: https://downloads.hindawi.com/journals/ bmri/2019/2702719.pdf

Araneda M, Krishnan V, Hall K et al. Reactive and clonal thrombocytosis: proinflammatory and hematopoietic cytokines and acute phase proteins. Southern medical journal. 2001;94(4):417–20. (In English).

Evstatiev R, Bukaty A, Jimenez K et al.Iron deficiency alters megakaryopoiesis and platelet phenotype independent of thrombopoietin. 2014;89(5):524–9. (In English).

Tang YР, Xie MZ, Lietal KZ. Prognostic value of peripheral blood natural killer cells in colorectal cancer. BMC Gastroenterology. 2020;20:31. (In English). URL: https://bmcgastroenterol. biomedcentral.com/ track/pdf/10.1186/s12876-020-1177-8.pdf

Bazhin AV, von Ahn K, Fritz J et al. Interferon-alpha Up-Regulates the Expression of PD-L1 Molecules on Immune Cells Through STAT3 and p38 Signaling. Frontiers in immunology. 2018;9:2129. (In English). URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.02129/full

Maeda N, Maruhashi T, Sugiura D. Glucocorticoids potentiate the inhibitory capacity of programmed cell death 1 by up-regulating its expression on T cells. The Journal of biological chemistry. 2019;294(52):19896–906. (In English).

Tartter PI, Steinberg B, Barron DM, Martinelli G. The prognostic significance of natural killer cytotoxicity in patients with colorectal cancer. Archives of surgery. 1987;122(11):1264–8. (In English).

Rocca YS, Roberti MP, Juliá EP et al. Phenotypic and Functional Dysregulated Blood NK cells in colorectal cancer Patients can Be activated by cetuximab Plus IL-2 or IL-15. Frontiers in immunology. 2016. (In English). URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2016.00413/full

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.