Роль методів магнітно-резонансної томографії при оцінці кістозних уражень головного мозку: проспективне дослідження
ARTICLE PDF

Ключові слова

дифузно-зважена магнітно-резонансна томографія
магнітно-резонансна спектроскопія
диференціація
інтрааксіальні кістозні ураження головного мозку

Як цитувати

Беніамін, М., Ельгефнаві, С., Абдельсамад, А., & Гассан, Г. (2022). Роль методів магнітно-резонансної томографії при оцінці кістозних уражень головного мозку: проспективне дослідження. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(4), 9-27. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.9-27

Анотація

Актуальність. Внутрішньочерепні кістозні ураження – це неприродні порожнини, в яких порушується цілісність паренхіми головного мозку через різні патології, такі як інфекції та пухлини, що містять білкову рідину та/або клітинний/некротичний матеріал.

Мета роботи. Дослідити значення деяких методів магнітно-резонансної томографії (МРТ), в основному дифузно-зваженої томографії та магнітно-резонансної спектроскопії (МРС) при диференціації поширених внутрішньочерепних інтрааксіальних кістозних уражень головного мозку, щоб допомогти цим пацієнтам отримати найкращу медичну допомогу та лікування.

Матеріали та методи. Наше дослідження, проведене з квітня 2019 року по квітень 2021 року, є проспективним. У нього включено сорок дорослих пацієнтів обох статей з кістозним/некротичним інтрааксіальним ураженням головного мозку зі змінним перифокальним набряком і посиленням ободу під час постконтрастного дослідження в кабінеті МРТ у відділенні радіології лікарні університету Айн Шамс. Усі обстеження проводилися після підписання інформованої згоди самим пацієнтом або його опікуном, якщо пацієнт є недієздатним з будь-яких причин.

Результати та їх обговорення. Значення зовнішнього коефіцієнта дифузії у центрі уражень відрізнялися. Ми виявили найнижче значення зовнішнього коефіцієнта дифузії в центрі ураження при абсцесі 0,4x10–3 мм2 /с і найвище значення зовнішнього коефіцієнта дифузії 3,2x10–3 мм2 /с, що було виявлене при кістозному неопластичному ураженні. Існувала значна різниця в значеннях зовнішнього коефіцієнта дифузії в центрі неопластичних некротичних уражень; середнє значення зовнішнього коефіцієнта дифузії становило (1,95±1,08) x10–3 мм2 /с і (1,15±0,65)x10–3 мм2 /с в абсцесних ураженнях з пороговим значенням, чутливістю, специфічністю, позитивним прогностичним значенням, негативним прогностичним значенням і значенням точності 1,55%, 92,9%, 91,7%, 96,3%, 84,6% і 92,5% відповідно. МРС проводилася у 40 випадках, у яких також були розраховані середні співвідношення Cho/Cr, Cho/NAA та NAA/Cr. Ці співвідношення були порівняні між різними категоріями. Були виявлені статистично значущі відмінності міжспіввідношеннями Cho/Cr, Cho/NAA в обох групах (значення р < 0,001**), тоді як співвідношення NAA/Cr не мало статистично значущої різниці.

Висновки. Дифузно-зважена томографія і магнітно-резонансна спектроскопія можуть використовуватися як додаткові діагностичні методи для диференціації абсцесів головного мозку від кістозних або некротичних пухлин головного мозку. Крім того, деякі методи МРТ можуть бути корисними при розрізненні абсцесу мозку від кістозних або некротичних пухлин, такі як дифузна тензорна візуалізація (DTI), перфузійно-зважена візуалізація, а також позитронно-емісійна комп’ютерна томографія (ПЕТ-КТ). Це допоможе підвищити точність МРТ при диференціації абсцесу мозку від кістозних або некротичних пухлин.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.9-27
ARTICLE PDF

Посилання

Reddy J, Mishra A, Behari S, Husain M, Gupta V, Rastogi M, Gupta R. The role of diffusion-weighted imaging in the differential diagnosis of intracranial cystic mass lesions. Surgical Neurology. 2006;66(3):246–50. (In English).

Li S, Nguyen IP, Urbanczyk K. Common infectious diseases of the central nervous system clinical features and imaging characteristics. Quantitative imaging in medicine and surgery. 2020;10(12):2227–59. (In English). DOI: https://doi.org/10.21037/qims-20-886

Alam M, Sajjad Z, Azeemuddin M et al.: Diffusion Weighted MR Imaging of Ring Enhancing Brain Lesions. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2012;22(7):428–31. (In English).

Suh CH, Kim HS, Jung SC et al. Diffusion Weighted Imaging and Diffusion Tensor Imaging for Differentiating High-Grade Glioma from Solitary Brain Metastasis: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Neuroradiology. 2018;39(7):1208–14. (In English). DOI: https://doi.org/10.3174/ajnr.A5650

Aydın ZB, Aydın H, Birgi E et al. Diagnostic Value of Diffusion-weighted Magnetic Resonance (MR) Imaging, MR Perfusion, and MR Spectro-scopy in Addition to Conventional MR Imaging in Intracranial Spaceoccupying Lesions. Cureus. 2019;11(12):e6409. (In English). DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.6409

Taj-Aldean K. Role of Diffusion-Weight MRI in Differential Diagnosis of Cerebral Cystic Lesions: A Prospective Study. International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2017;9(1). (In English).

Gul H. Role of diffusion weighted imaging to differentiate between brain abscess and cystic/necrotic brain tumor. Journal of medical sciences. 2017;25(1):110–4. (In English).

Lai PH, Hsu SS, Ding SW, Ko CW, Fu JH et al. Proton magnetic resonance spectroscopy and diffusion-weighted imaging in intracranial cystic mass lesions. Surgical neurology. 2007;68:S25–36. (In English).

Nath K, Agarwal M, Ramola M, Husain M, Prasad KN et al. Role of diffusion tensor imaging metrics and in vivo proton magnetic resonance spectroscopy in the differential diagnosis of cystic intracranial mass lesions. Magnetic resonance imaging. 2009;27(2):198–206. (In English).

Brandao LA, Domingues RC. Brain metabolites and their significance in spectral analysis. MR spectroscopy of the brain. Lippincott Williams & Wilkins. 2004;11–2. (In English).

Desbarats N, Herlidou S, de Marco G et al. Differential MRI diagnosis between brain abscesses and necrotic or cystic brain tumors using the apparent diffusion coefficient and normalized diffusion-weighted images. Magnetic Resonance Imaging. 2003;21(6):645–50. (In English).

Reiche W, Schuchardt V, Hagen T et al. Differential diagnosis of intracranial ring enhancing cystic mass lesions-role of diffusionweighted imaging (DWI) and diffusion-tensor imaging (DTI). Journal of clinical neurology. 2010;112(3):218–25. (In English).

Lai PH, Ho JT, Chen WL, Hsu SS, Wang JS, Pan HB, Yang CF. Brain abscess and necrotic brain tumor: discrimination with proton MR spectroscopy and diffusion-weighted imaging. American Journal of Neuroradiology. 2002;23(8):1369–77. (In English).

Mishra AM, Gupta RK, Jaggi RS et al. Role of diffusion-weighted imaging and in vivo proton magnetic resonance spectroscopy in the differential diagnosis of ring-enhancing intracranial cystic mass lesions. Journal of computer assisted tomography. 2004;28:540–7. (In English).

Garg M, Gupta RK, Husain N et al. Brain abscesses: etiologic categori zation with in vivo proton MR spectroscopy. Radiology. 2004;230:519–27. (In English).

Himmelreich U, Accurso R, Malik R, Dolenko B, Somorjai RL et al. Identification of Staphylococcus aureus brain abscesses: rat and human studies with 1H MR spectroscopy. Radiology. 2005;236(1):261– 70. (In English).

Burtscher IM, Holtas S. In vivo proton MR spectroscopy of untreated and treated brain abscesses. AJNR. American journal of neuroradiology. 1999;20:1049–53. (In English).

Lai PH, Weng HH, Chen CY, Hsu SS, Ding S et al. In vivo differentiation of aerobic brain abscesses and necrotic glioblastomas multiforme using proton MR spectroscopic imaging. American Journl of neuroradiology. 2008;29(8):1511–8. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.3174/ajnr.A1130

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.