Фармакоекономічний аналіз ефективності витрат при використанні обінутузумабу (препарат «Газіва ®») в лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії в Україні
ARTICLE PDF

Ключові слова

фармакоекономіка
оцінка медичних технологій
хронічний лімфолейкоз
обінутузумаб
препарат «Газіва®»

Як цитувати

Мужичук, О., Бездітко, Н., Міщенко, О., & Мужичук, І. (2022). Фармакоекономічний аналіз ефективності витрат при використанні обінутузумабу (препарат «Газіва ®») в лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії в Україні. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(4), 28-38. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.28-38

Анотація

Актуальність. Хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ) є найбільш поширеним видом лейкозу. Щорічна захворюваність на ХЛЛ становить від 2 до 6 на 100000 населення. На даний час ХЛЛ є захворюванням, що призводить до значних соціальних та фінансових витрат. До теперішнього часу ХЛЛ залишається невиліковним захворюванням. Однак, на даний час на фармацевтичному ринку з’явилися лікарські засоби, які можуть суттєво подовжити період перебігу хвороби без будь-яких клінічних ознак, збільшити тривалість та поліпшити якість життя пацієнтів. Одним з таких засобів є обінутузумаб. Позитивні результати оцінки економічної доцільності використання обінутузумабу у пацієнтів старшого віку з ХЛЛ отримані в декількох країнах Європейського союзу, але в умовах охорони здоров’я України фармакоекономічний аналіз застосування обінутузумабу в терапії ХЛЛ не проводився.

Мета роботи − визначення економічної доцільності використання в умовах української системи охорони здоров’я обінутузумабу (препарат «Газіва®») для терапії хронічного лімфолейкозу у пацієнтів, які раніше не отримували лікування.

Матеріали та методи. Проведено аналітичне моделювання за Марковим, що дозволяє провести порівняння кількості років збереженого життя (life years gained − LYG) та кількості років якісного життя (quality adjusted life years − QALY), що можуть бути отримані при використанні в терапії хворих на ХЛЛ альтернативних схем обінутузумаб + хлорамбуцил (О+Clb) або ритуксимаб + хлорамбуцил (R+Clb) та витрат на дані схеми. Моделювання проведено на основі результатів міжнародного рандомізованого багатоцентрового відкритого клінічного дослідження ІІІ фази CLL11.

Результати та їх обговорення. Результати Марківського моделювання показали, що схема терапії О+Clb, до складу якої входить обінутузумаб та хлорамбуцил у порівнянні зі схемою R+Clb протягом трьох років забезпечує кожному пацієнтуз ХЛЛ в середньому додатково 0,1 LYG. Середня тривалість життя в стані без прогресування хвороби в групі пацієнтів О+Clb за цей час перевищує аналогічний показник у групі R+Clb більш ніж на рік та складає відповідно 51,2 та 38,1 місяці. Одночасно з подовженням терміну життя застосування схеми О+Clb підвищує його якість. Протягом аналізованого періоду пацієнти в групі R+Clb мають додатково 0,14 QALY порівняно з групою О+Clb. Розрахунок витрат на лікування ХЛЛ з урахуванням часового горизонту моделі три роки показав, що за умови використання оригінальних лікарських препаратів застосування в терапії першої лінії обінутузумабу майже вдвічі дорожче, ніж альтернативна схема першої лінії. В той же час, за рахунок більшої ефективності висока вартість схеми з обінутузумабом компенсується за рахунок зменшення витрат на другу лінію хіміотерапії. Економія коштів на другій лінії перекриває різницю вартості першої лінії терапії при використанні обінутузумабу. За використання як оригінальних, так і генеричних хіміотерапевтичних лікарських препаратів, схема O+Clb (обінутузумаб + хлорамбуцил) в якості терапії першої лінії пацієнтів з ХЛЛ забезпечує більш високий рівень ефективності при менших витратах.

Висновки. Наявні на даний час дані рандомізованих клінічних досліджень (РКД) свідчать про високу клінічну ефективність використання у пацієнтів з ХЛЛ терапії першої лінії з використанням схеми обінутузумаб+хлорамбуцил. Дана схема дозволяє суттєво подовжити термін виживанні без прогресування хвороби, збільшує кількість років збереженого життя та підвищує його якість. Моделювання за методом Маркова свідчить, що схема обінутузумаб + хлорамбуцил у порівнянні зі схемою ритуксимаб + хлорамбуцил в якості терапії першої лінії пацієнтів з ХЛЛ потребує більших витрат, в той же час за рахунок більшої ефективності, більш тривалого періоду виживання без прогресії, дана схема дозволяє знизити суму витрат на наступні лінії терапії у хворих на ХЛЛ, а відповідно – загальні витрати на терапію пацієнтів з ХЛЛ. Фармакоекономічний аналіз на ґрунті моделювання за методом Маркова та розрахунків методами «вартість-ефективність» та «вартість-корисність» дозволяє вважати схему обінутузумаб+хлорамбуцил домінуючою порівняно зі схемою ритуксимаб + хлорамбуцил в якості терапії першої лінії пацієнтів з ХЛЛ (за умови використання оригінальних лікарських препаратів).

 

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.28-38
ARTICLE PDF

Посилання

National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Cancer Statistics. Chronic Lymphocytic Leukemia/small Lymphocytic Lymphoma. 2015. (In English). URL: http://seer.cancer.gov/ seertools/hemelymph/51f6cf59e3e27c3994bd5447/

Soini E, Hautala A, Poikonen E et al.Cost-effectiveness of First-line CLL Chronic Lymphocytic Leukemia Treatments When Full-dose Fludarabine Is Unsuitable. Clinical therapeutics. 2016;38(4):889–904. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2016.02.005

Holtzer-Goor KM, Bouwmans-Frijters CA, Schaafsma MR et al. Real-world costs of chronic lymphocytic leukaemia in the Netherlands. Leukemia research. 2014;38:84–90. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.leukres.2013.10.029

Goede V, Fischer K, Busch R et al. Obinutuzumab plus Chlorambucil in Patients with CLL and Coexisting Conditions. New England Journal of Medicine. 2014;370:1101–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1056/ NEJMoa1313984

Shah A. New developments in the treatment of chronic lymphocytic leukemia: role of obinutuzumab. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2015;11:1113–22. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.2147/TCRM.S71839

Plommet N, Boissard F et al.Cost-Effectiveness Analysis of Gazyvaro in Association to Chlorambucil for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia When Full-Dose Fludarabine is Unsuitable in France. Value in Health. 2016;19(7):A739. (In English).

Blommesteina HM, de Groot S, Aarts MJ et al. Cost-effectiveness of obinutuzumab for chronic lymphocytic leukaemia in the Netherlands. Leukemia research. 2016;50:37–45. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.leukres.2016.09.005

Vekov T, Djambazov S. Cost-effectiveness analysis of the health technologies for treatment of chronic lymphocytic leukemia. Annual for Hospital Pharmacy. 2017;2(1):21–8. (In English).

Health Technology Assessment Guidelines. Kyiv-Ministry of Health. 2018;54. (In Ukrainian).

Becker U, Briggs AH, Santiago G et al. Cost-Effectiveness Model for Chemoimmunotherapy CLL Options in Patients with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia Unsuitable for Full-Dose Fludarabine-Based Therapy. Value Health. 2016;19(4):374–82. DOI: https://doi.org/0.1016/j.jval.2015.12.018

Clinical protocol of highly specialized care for chronic lymphoid leukemia. (In Ukrainian). URL: //www.umj.com.ua

Chronic lymphoid leukemia. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care. Approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 439 d ated 12.05.2016. (In Ukrainian).

Goede V, Fischer K, Bosch F. Updated Survival Analysis from the CLL11 Study: Obinutuzumab Versus Rituximab in Chemoimmunotherapy-Treated Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood. 2015;26:1733. (In English).

Ademi H, Kim E, Zomer C, Reid B. Hollingsworth Overview of pharmacoeconomic modelling methods. British Journal of Clinical Pharmacology. 2012;75(4):944–50. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365- 2125.2012.04421.x

Stahl JE. Modelling Methods for Pharmacoeconomics and Health Technology Assessment An Overview and Guide. Pharmacoeconomics. 2008;26(2):131–48. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.2165/00019053-200826020-00004

Bendamustine Vista. Instructions for medical use. Order of the Ministry of Health № 1267 dated 22.11.2016. (In Ukrainian). URL: http://mozdocs.kiev.ua

Gasiva. Instructions for medical use. Order of the Ministry of Health № 295 dated 20.03.2017. (In Ukrainian). URL: http://mozdocs.kiev.ua

Leukeran. Instructions for medical use. Order of the Ministry of Health № 614 dated 21.09.2015. (In Ukrainian). URL: http://mozdocs.kiev.ua

MabThera. Instructions for medical use. Order of the Ministry of Health № 1091 dated 19.10.2016. (In Ukrainian). URL: http://mozdocs.kiev.ua

Register of wholesale prices for medicines as of 09.12.2020. (In Ukrainian). URL: https://moz.gov.ua/uploads/5/27590- dn_2841_09_12_2020_dod_3.pdf

Register of wholesale prices for medicines as of 09.12.2020. (In Ukrainian). URL: https://moz.gov.ua/uploads/5/27590- dn_2841_09_12_2020_dod_3.pdf

Tariffs for paid medical services provided on a contractual basis in the Clinical Hospital "Feofania" of the State Administration. (In Ukrainian). URL: https://feofaniya.org/wp-content/uploads/2019/11/price.pdf

Paquete AT, Miguel LS, Becker U et al. Cost-Effectiveness Analysis of Obinutuzumab for Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukaemia in Portuguese Patients who are Unsuitable for Full-Dose Fludarabine-Based Therapy. Applied health economics and health policy. 2017;15:501–12. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/ s40258-017-0321-2

Casado LF, Burgos A, González-Haba E et al. Economic evaluation of obinutuzumab in combination with chlorambucil in first-line treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia in Spain. ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2016;8:475–84. (In English). DOI: https://doi.org/10.2147/CEOR.S114524

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.