Рак грудної залози з низьким статусом HER2/neu. Нові можливості та виклики
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак грудної залози
рецептор Her2neu
рак грудної залози з низьким статусом Her2neu
моноклональні антитіла
кон’юганти моноклонального антитіла з цитостатиком

Як цитувати

Верьовкіна, Н., Лялькін, С., & Сивак, Л. (2022). Рак грудної залози з низьким статусом HER2/neu. Нові можливості та виклики. Український радіологічний та онкологічний журнал, 30(4), 62-74. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.62-74

Анотація

Актуальність. Рак грудної залози (РГЗ) є надзвичайно розповсюдженою онкологічною патологією. У розвинених країнах РГЗ уражує майже кожну восьму жінку і посідає перше місце у захворюваності пацієнток на злоякісні пухлини. Успіхи терапії РГЗ швидше за все пов’язані з ефективністю стратегії впливу на типові для РГЗ мішені, такі як рецептори естрогенів та прогестерону, онкопротеїн HER2/neu. Впровадження в рутинну клінічну практику новітніх досягнень фундаментальної науки дозволить покращити прогноз пацієнток з РГЗ як на ранніх стадіях, так і при метастатичному захворюванні.

Мета роботи – розглянути поточні джерела літератури, які висвітлюють біологічну та клінічну доцільність розширення молекулярно-генетичної класифікації РГЗ з метою виділення додаткових клінічно значущих підтипів раку грудної залози з особливим акцентом на HER2-низькопозитивних пухлинах.

Матеріали та методи. Пошук літератури було здійснено ручним методом за ключовими словами (рак грудної залози, HER2-низькопозитивний рак грудної залози), а також розглянуто джерела літератури з доказових баз даних PubMed, Web of Science. Брали до уваги дані метааналізів, рандомізованих досліджень, систематичні огляди, когортні дослідження та дані фундаментальних робіт. Всього було опрацьовано 41 джерело літератури. Перевага була віддана джерелам, опублікованим за останні 10 років. Результати та їх обговорення. Рак грудної залози являє собою гетерогенне захворювання. Приблизно 15–20% пухлин грудної залози притаманна гіперекспресія рецептора HER2, найчастіше за рахунок ампліфікації гена ERBB2. Враховуючи, що ген ERBB2 є надзвичайно потужним протоонкогеном, пухлини з таким фенотипом характеризуються агресивним перебігом та поганим прогнозом. Розробка та впровадження в клінічну практику таргетних препаратів, направлених на блокаду HER2-рецепторів, починаючи з моноклональних антитіл – трастузумабу, а пізніше – пертузумабу, інгібіторів тирозинкінази (лапатиніб, нератиніб, тукатиніб) та нового класу протипухлинних препаратів – кон’югантів моноклонального антитіла з цитостатиком (трастузумаб емтазин, трастузумаб дерукстекан, трастузумаб дуокармазин) змінили перебіг та прогноз пацієнтів з HER2 позитивним РГЗ. Результати більш сучасних клінічних досліджень демонструють клінічну ефективність нових протипухлинних засобів, таких як кон’юганти моноклонального антитіла HER2 з цитостатиком (трастузумаб дерукстекан, трастузумаб дуокармазин) не тільки у хворих на HER2-позитивний РГЗ, а і у частини пацієнтів з метастатичним раком грудної залози з низькою експресією HER2. Для визначення хворих, які потенційно отримають користь від призначення нових таргетних препаратів серед пацієнтів з HER2-негативним раком грудної залози, було запропоновано нову концепцію раку грудної залози з низьким статусом HER2/neu, яка використовується для відбору пацієнтів в сучасні клінічні дослідження, а в недалекому майбутньому використовуватиметься в рутинній клінічній практиці.

Висновки. Існуючі на сьогодні наукові дані підтверджують біологічну та клінічну доцільність розширення молекулярно-генетичної класифікації РГЗ з метою виділення додаткових клінічно значущих підтипів раку грудної залози з особливим акцентом на HER2-низькопозитивних пухлинах. Розробка нового класу протипухлинних засобів, а саме кон’югантів моноклонального антитіла HER2 з цитостатиком (трастузумаб дерукстекан, трастузумаб дуокармазин) надає нові терапевтичні можливості для пацієнтів з РГЗ, а також пацієнтам з іншими типами злоякісних пухлин.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2022.62-74
ARTICLE PDF

Посилання

Schechter AL, Stern DF, Vaidyanathan L еt.al. The neu oncogene: an erb-B-related gene encoding a 185,000-Mr tumour antigen. Nature. 1984;312:513–6. (In English).

Slamon DJ, Clark GM, Wong SG, Levin WJ, Ullrich A, McGuire WL. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. Science. 1987;235:177–82. (In English). DOI: https://doi.org/10.1126/science.3798106.

Ross JS, Fletcher JA. The HER-2/neu Oncogene in Breast Cancer: Prognostic Factor, Predictive Factor, and Target for Therapy. Stem Cells. 1998;16(6):413–28. (In English).

Ross JS, Fletcher JA, Linette GP et al. The Her-2/neu gene and protein in breast cancer 2003: biomarker and target of therapy. Oncologist. 2003;8:307–25. (In English).

de Bono JS, Rowinsky EK. The ERBB receptor family: a therapeutic target for cancer. Trends in molecular medicine. 2002;8(4):S19–26. (In English).

Burden S, Yarden Y. Neuregulins and their receptors: a versatile signaling module in organogenesis and oncogenesis. Neuron. 1997;18:847–55. (In English).

Arteaga CL, Engelman JA. ERBB receptors: from oncogene discovery to basic science to mechanism-based cancer therapeutics. Cancer Cell. 2014;25(3):282–303. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.ccr.2014.02.025

Yarden Y, Sliwkowski MX. Untangling the ErbB signalling network. Nature reviews Molecular cell biology. 2001;2:127–37. (In English).

Hynes NE, MacDonald G. ErbB receptors and signaling pathways in cancer. Current opinion in cell biology. 2009;21(2):177–84. (In English).

Drago J, Ferraro Е et al. Beyond HER2: Targeting the ErbB receptor family in breast cancer. Cancer Treatment Reviews. 2022;109:102436. (In English).DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2022.102436

Yarden Y, Pines G. The ERBB network: at last, cancer therapy meets systems biology. Nature reviews. Cancer. 2012;12:553–63. (In English).

Sliwkowski MX et al. Coexpression of erbB2 and erbB3 proteins reconstitutes a high affinity receptor for heregulin. The Journal of biological chemistry. 1994;269:14661–5. (In English).

Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, Fuchs H, Paton V, Bajamonde A et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. The New England journal of medicine. 2001;344:783–92. (In English). DOI: https://doi.org/10.1056/NEJM200103153441101

Marty M, Cognetti F, Maraninchi D, Snyder R, Mauriac L, TubianaHulin M et al. Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with humanepidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 study group. Journal of clinical oncology. 2005;23:4265–74. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.1200/JCO.2005.04.173

Gianni L, Eiermann W, Semiglazov V, Lluch A, Tjulandin S, Zambetti M et al. Neoadjuvant and adjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive locally advanced breast cancer (NOAH): follow-up of a randomised controlled superiority trial with a parallel HER2- negative cohort. The Lancet. Oncology. 2014;15:640–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(14)70080-4

Perez EA, Romond EH, Suman VJ, Jeong JH, Sledge G, Geyer CE et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: planned joint analysis of overall survival from NSABP B-31 and NCCTG N9831. Journal of clinical oncology. 2014;32:3744–52. (In English). DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.2014.55.5730

Wolff AC et al. Human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Clinical Practice Guideline Focused Update. Journal of clinical oncology. 2018;36:2105–22. (In English).

Fusco N, Ragazzi M, Sajjadi E, Venetis K, Piciotti R, Morganti S et al. Assessment of Estrogen Receptor Low Positive Status in Breast Cancer: Implications for Pathologists and Oncologists. Histology and histopathology. 2021;36:1235–45. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.14670/HH-18-376

Onsum MD, Geretti E, Paragas V et a1. Single-cell quantitative HER2 measurement identifies heterogeneity and distinct subgroups within traditionally defined HER2-positive patients. mm J Pathoi. 2013;t83:1446–60. (In English).

Modi S, Park H, Munhy RK et al. Antitumor activity and safety of trastuzumab deruxtecan in patients with HER2-low-expressing advanced breast cancer: results from a phase lb study. 2020;38:IS S7- IH 96. (In English).

Cortes J, Kim SB, Chung WP, Im SA, Park YH, Hegg R et al. LBA1 – Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) vs Trastuzumab Emtansine (T-DM1) in Patients (Pts) with HER2+ Metastatic Breast Cancer (mBC): Results of the Randomized Phase III DESTINY-Breast03 Study. Annals of oncology. 2021;2:S1287–8. (In English).DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.annonc.2021.08.2088

Banerji U, vanHerpen CML, Saura C еt al. Trastuzumab duocarmazine іn locally advanced and metastatic solid tumours and HER2-expressing cancer: a phase 1 dose-escalation and dose-expansion study. The Lancet. Oncology. 2O19;20:1124–35. (In English).

Schalper KA, Kumar S, Hui P, Rimm DL, Gershkovich P. A retrospective population-based comparison of HER2 immunohistochemistry and fluorescence in situ hybridization in breast carcinomas: impact of 2007 American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists criteria. Archives of pathology & laboratory medicine. 2014;138:213–9. (In English).

Denkert C, Seither F, Schneeweiss A, Link T, Blohmer J-U, Just M et al. Clinical and Molecular Characteristics of HER2-Low-Positive Breast Cancer: Pooled Analysis of Individual Patient Data from Four Prospective, Neoadjuvant Clinical Trials. The Lancet. Oncology. 2021;22:1151–61. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/s1470-2045(21)00301-6

Dieci MV, Miglietta F. HER2: a Never Ending story. The Lancet. Oncology. 2021;22:1051–2. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/ s1470-2045(21)00349-1

Schettini F, Chic N, Brasó-Maristany F, Paré L, Pascual T, Conte B et al. Clinical, Pathological, and PAM50 Gene Expression Features of HER2-Low Breast Cancer. Breast Cancer. 2021;7:1. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41523-020-00208-2

Jacot W, Maran-Gonzalez A, Massol O, Sorbs C, Mollevi C, Guiu S, Boissière-Michot F, Ramos J. Prognostic Value of HER2-Low Expression in Non-Metastatic Triple-Negative Breast Cancer and Correlation with Other Biomarkers. Cancers. 2021;13:6059. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cancers13236059

Venetis K, Crimini E, Sajjadi E, Corti C, Guerini-Rocco E, Viale G, Curigliano G, Criscitiello C, Fusco N. HER2 Low, Ultra-low, and Novel Complementary Biomarkers: Expanding the Spectrum of HER2 Positivity in Breast Cancer. Frontiers in molecular biosciences. 2022;9:834651. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.834651

Untch M, Jackisch C, Schneeweiss A et al. Nab-paclitaxel versus solvent-based paclitaxel in neoadjuvant chemotherapy for early breast cancer (GeparSepto–GBG 69): a randomised, phase 3 trial. The Lancet. Oncology. 2016;17:345–56. (In English).

Schneeweiss A, Möbus V, Tesch H et al. Intense dose-dense epirubicin, paclitaxel, cyclophosphamide versus weekly paclitaxel, liposomal doxorubicin (plus carboplatin in triple-negative breast cancer) for neoadjuvant treatment of high-risk early breast cancer (GeparOctoGBG 84): a randomised phase III trial. European journal of cancer. 2019;106:181–92. (In English).

Blohmer J-U, Link T, Kümmel S et al. Investigating denosumab as an add-on treatment to neoadjuvant chemotherapy and two different nab-paclitaxel schedules in a 2x2 design in primary breast cancer – first results of the GeparX study. San Antonio Breast Cancer Symposium. San Antonio, TX. 2019. (In English).

Moebus V, Lueck HJ, Ladda E et al. GAIN-2: Neo-adjuvantphase III trial to compare intense dose-dense chemotherapy (CT) to tailored dose-dense CT in patients (pts) with high risk early breast cancer (EBC): results on safety and interim invasive disease-free survival (iDFS). Clinical oncology. 2020;38:516. (In English).

Osborne CK, Schiff R. Mechanisms of endocrine resistance in breast cancer. Annual review of medicine. 2011;62:233–47. (In English).

Perou CM, Sorlie T, Eisen MB et al. Molecular portraits of human breast tumours. Nature. 2000;406:747–52. (In English).

Shitara K, Iwata H, Takahashi S et al. Trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) in patients with advanced HER2-positive gastric cancer: a dose-expansion, phase 1 study. The Lancet. Oncology. 2019;20:827– 36. (In English).

Rinnerthaler G, Gampenrieder SP, Greil R. HER2 directed antibodydrug-conjugates beyond T-DM1 in breast cancer. International journal of molecular sciences. 2019;20:1115. (In English). DOI: https://doi.org/ 10.3390/ijms20051115

Corti C, Giugliano F, Nicolò E, Ascione L, Curigliano G. Antibody-Drug Conjugates for the Treatment of Breast Cancer. Cancers. 2021;181:126– 42. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cancers13122898

Graziani EI et al. PF-06804103, a site-specific anti-HER2 antibody-drug conjugate for the treatment of HER2-expressing breast, gastric, and lung cancers. Molecular cancer therapeutics. 2020;19(10):2068–78. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/1535-7163.MCT- 20-0237

Tarantino P, Hamilton E et al. HER2-Low Breast Cancer: Pathological and Clinical Landscape. Journal of clinical oncology. 2020;38(17):1951– 62. (In English). DOI: https://doi.org/10.1200/JCO.19.02488

Zhang H et al. HER2-Low Breast Cancers New Opportunities and Challenges. American journal of clinical pathology. 2022;157:328–36. (In English). DOI: https://doi.org/0OI.ORG/10.1093/AJCP/AOAB117

Escrivá-de-Romaní SI et al. LBA15 Primary Outcome of the Phase III SYD985.002/TULIP Trial Comparing [vic-]trastuzumab Duocarmazine to Physician’s Choice Treatment in Patients with Pre-treated HER2-Positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer. Annals of oncology. 2021;32:S1288. (In English). DOI: https://doi.org/ j.annonc.2021.08.2088

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.