Сцинтиграфія з 99mTc-пертехнетатом у діагностиці променевих уражень слинних залоз після лікування папілярної карциноми щитоподібної залози
ARTICLE PDF

Ключові слова

сіалосцинтиграфія
радіойодотерапія
променевий сіалоаденіт
секреторна, екскреторна та концентраційна функції
диференційований рак щитоподібної залози
йод-131
привушна залоза
підщелепна залоза

Як цитувати

Макаренко, В., Копчак, А., Новерко, І., & Макєєв, С. (2023). Сцинтиграфія з 99mTc-пертехнетатом у діагностиці променевих уражень слинних залоз після лікування папілярної карциноми щитоподібної залози. Український радіологічний та онкологічний журнал, 31(1), 10-27. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.10-27

Анотація

Актуальність. Проблема діагностики і лікування променевих уражень слинних залоз залишається актуальною в зв’язку із широким застосуванням радіойодотерапії високодиференційованих форм раку щитоподібної залози. Найбільш інформативним методом оцінки функції слинних залоз є сіалосцинтиграфія з 99mTc-пертехнетатом. Кількість публікацій, присвячених застосуванню сіалосцинтиграфії обмежена, а питання визначення взаємозв’язків між клінічними, морфологічними та функціональними характеристиками слинних залоз після радіойодотерапії досі залишаються дискусійними. Мета роботи – вивчення ступеня і характеру функціональних порушень великих слинних залоз, що виникали у пацієнтів після радіойодотерапії тиреоїдних карцином, із використанням методу сіалосцинтиграфії з радіофармпрепаратом 99mTc-пертехнетатом та визначення чинників, що впливали на вираженість цих порушень. Матеріали і методи. Методом динамічної сіалосцинтиграфії з 99mTc-пертехнетатом [ 99mTcO4 – ] досліджували функцію слинних залоз у 30 пацієнтів з папілярною тиреоїдною карциномою після радикальних хірургічних втручань та терапії радіоактивним йодом, що спричинила розвиток хронічного променевого сіалоаденіту. Результати отриманих досліджень порівнювали з клінічними даними. Результати та їх обговорення. За даними сіалосцинтиграфії у пацієнтів із клінічними ознаками хронічного променевого сіалоаденіту відзначали глибокі розлади секреторної, екскреторної та концентраційної функції великих слинних залоз, що мали значну індивідуальну і топографічну варіативність. В більшості випадків слинні залози уражувалися нерівномірно: на тлі зниження або повної втрати функції однієї чи декількох з них, в інших залозах виникали компенсаторні зміни. Ознаки декомпенсації проявлялися в зниженні секреторної та концентраційної здатності всіх великих слинних залоз були більшими для коефіцієнта екскреції – 50,0±4,6% пацієнтів, у порівнянні зі зниженим коефіцієнтом секреторної активності – 30,0±4,2% пацієнтів та коефіцієнтом концентрації – 20,8±3,7% пацієнтів. Екскреторна функція слинних залоз страждала найбільшою мірою, медіанне значення коефіцієнта екскреції склало 0,690 (0–0,855) (норма 0,99–1,02). Медіанне значення коефіцієнта секреції знижувалося до 1,015 (0,630–1,2) (норма 1,21–1,26). Характер і вираженість зміни індексів сіалосцинтиграфії не залежали від стадії основного захворювання і дози застосованого 131I. Висновки. Розвиток променевого сіалоаденіту у пацієнтів, що пройшли радикальне лікування з приводу тиреоїдних карцином, призводить до стійких функціональних порушень з вираженими клінічними проявами. Динамічна сіалосцинтиграфія 99mTc-пертехнетатом дозволяє об’єктивізувати характер цих функціональних змін, визначити оптимальну терапевтичну програму та оцінювати ефективність лікування.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.10-27
ARTICLE PDF

Посилання

Son SH, Lee CH, Jung JH, Kim DH, Hong CM, Jeong JH et al. The preventive effect of parotid gland massage on salivary gland dysfunction during high–dose radioactive iodine therapy for differentiated thyroid cancer: A randomized clinical trial. Clinical nuclear medicine. 2019;44(8):625–33. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/RLU.0000000000002602

Sanchez Barrueco A, Gonzalez Galan F, Alcala Rueda I, Santillan Coello JM, Barrio Dorado MP, VillacampaAuba JM et al. Incidence and risk factors for radioactive iodine–induced sialadenitis. Acta oto-laryngologica. 2020;140(11):959–62. (In English). DOI: https://doi.org/10.1080/00016489.2020.1802507

Riachy R, Ghazal N, Haidar MB, El–Amine A, Nasrallah MP. Early sialadenitis after radioactive iodine therapy for differentiated thyroid cancer: Prevalence and predictors. International journal of endocrinology. 2020;20208649794. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2020/8649794

ArunratAuttara–Atthakorn, Jaruwan Sungmala, Thunyarat Anothaisintawee, Sirimon Reutrakul, Chutintorn Sriphrapradang. Prevention of salivary gland dysfunction in patients treated with radioiodine for differentiated thyroid cancer: A systematic review of randomized controlled trials. 2022;13:960265. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/fendo.2022.960265

Kim YM, Choi JS, Hong SB, Hyun IY, Lim JY. Salivary gland function after sialendoscopy for treatment of chronic radi– oiodine–induced sialadenitis. Head Neck. 2016;38:51–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/hed.23844

Xiaolan L, Liang Y, Weiming W, Ning L, Ruyi Z et al. Quantitative Scintigraphy Evaluated the Relationship between 131I Therapy and Salivary Glands Function in DTC Patients: A Retrospective Analysis. 2022;7640405. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2022/76404052022

Jingxiong H., Jing W., Liang Z., Wen L., Jihong W. et al. Quantitative evaluation of salivary gland scintigraphy in Sjögren's syndrome: comparison of diagnostic efficacy and relationship with pathological features of the salivary glands. 2020;34(4):289–98. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s12149–020–01448–9

The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for the Definitive Surgical Management of Thyroid Disease in Adults. Annals of surgery. 2020;271:e21–93. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000003580

Ciarallo A, Rivera J. Radioactive Iodine Therapy in Differentiated Thyroid Cancer: 2020 Update. AJR. 2020;215(2):285–91. (In English). DOI: https://doi.org/10.2214/AJR.19.22626

Gur'yanov VG, Lyakh YuE, Parii VD, Korotkyi OV, Chaliy OV, Chaliy KO, Tsekhmister YaV. Biostatistics Handbook. Analysis of the results of medical research in the EZR (R-statistics) package. Tutorial. News. 2018;208. (In Ukrainian).

Jeong SY, Kim HW, Lee SW, Ahn BC, Lee J. Salivary gland function 5 years after radioactive iodine ablation in patients with differentiated thyroid cancer: direct comparison of pre– and postablationscintigraphies and their relation–xerostomia symptoms. Thyroid. 2013;23(5):609–16. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/thy.2012.0106

Arun Upadhyaya, Zhaowei Meng, Peng Wang, Guizhi Zhang, Qiang Jia, Jian Tan. et al. Effects of first radioiodine ablation on functions of salivary glands in patients with differentiated thyroid cancer. 2017;96(25):e7164. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000007164

Caglar M, Tuncel M, Alpar R. Scintigraphic evaluation of salivary gland dysfunction in patients with thyroid cancer after radioiodine treatment. Clinical nuclear medicine. 2002;27(11):767–71. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/00003072–200211000–00003

Adramerinas M, Andreadis D, Vahtsevanos K, Poulopoulo A, Pazaitou–Panayiotou K. Sialadenitis as a complication of radioiodine therapy in patients with thyroid cancer: where do we stand? Hormones. 2021. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s42000–021–00304–3

Kim JW, Kim JM, Choi ME, Kim SK, Kim YM, Choi JS. Does salivary function decrease in proportion–radioiodine dose? Laryngoscope. 2020;130(9):2173–8. (In English). DOI: https://doi.org/10. 1002/lary.28342

Sadiç M, Korkmaz M, Gültekin SS, Demircan K. Altera– tions in ADAMTS12 gene expression in salivary glands of radi– oiodine–131–administeredrats. Nuclear medicine communications. 2016;37:1010–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MNM.0000000000000556

Hesselink ENK, Brouwers AH, de Jong JR, van der Horst–Schrivers ANA, Coppes RP et al. Effects of Radioiodine Treatment on Salivary Gland Function in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma: A Prospective Study. Journal of nuclear medicine. 2016;57(11):1685–91. (In English). DOI: https://doi.org/10.2967/jnumed.115.169888

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.