Вплив ентерального введення гіпохлориту натрію на механізми запалення і гемостаз у онкологічних хворих з синдромом ентеральної недостатності після мультиорганних операцій
ARTICLE PDF

Ключові слова

ентеральна недостатність
інтенсивна терапія
розширені та комбіновані операції
синдром ендогенної інтоксикації
онкохворі

Як цитувати

Красносельський, М., Крутько, Є., Павлюченко, О., Пилипенко, С., & Матвєєнко, М. (2023). Вплив ентерального введення гіпохлориту натрію на механізми запалення і гемостаз у онкологічних хворих з синдромом ентеральної недостатності після мультиорганних операцій. Український радіологічний та онкологічний журнал, 31(1), 60-69. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.60-69

Анотація

Актуальність. Синдром ентеральної недостатності – це складний і багатофакторний симптомокомплекс, що супроводжується порушенням усіх функцій травного тракту, і є однією з головних причин розвитку ендотоксикозу, синдрому системної запальної відповіді, абдомінального сепсису, септичного шоку та поліорганної недостатності. Тромбоз, асоційований з онкологічними захворюваннями, є другою провідною причиною смерті серед хворих на рак після прогресування захворювання. Розробка та впровадження в клінічну практику нових методик детоксикації у онкологічних хворих після мультиорганих операції є нагальною проблемою інтенсивної терапії. Мета роботи – вивчити ефективність використання в онкологічних хворих ентерального введення гіпохлориту натрію після мультиорганних операцій з синдромом ентеральної недостатності та дослідити динаміку деяких маркерів запалення. Матеріали і методи. Було обстежено 53 пацієнти з онкопатологією, яким виконані мультиорганні оперативні втручання на органах черевної порожнини. Хворі були розподілені на дві групи: основна група (n=27), в якій проводилась непряма електрохімічна детоксикація (НЕХД) за допомогою розчину гіпохлориту натрію у концентрації 0,06% методом краплинної інфузії через гастроінтестинальний зонд, група порівняння (n=26) – проведено лікування за стандартними схемами. Дослідження проведено на 3-х етапах – до інфузії NaClO, через одну добу та на 7-му добу після застосування НЕХД. Групи були зіставлювані за віком та анатомо-функціональними зонами оперативного втручання (оперативне втручання проведено на органах черевної порожнини). Результати та їх обговорення. Для лікування хворих з ентеральною недостатністю 2–3 ступеня використовували методику електрохімічної детоксикації за допомогою гіпохлориту натрію, що приводить до зниження запалення та нормалізації показників згортальної системи крові. У хворих, які отримували натрій гіпохлорит (основна група), спостерігали зниження медіаторів запалення: С-реактивногобілка (СРБ) – з 22,1 до 5,6 мг/л, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) – з 14,36 до 1,55 пг/мл, та покращення показників гемостазу. Спостерігали зниження міжнародного нормалізованого відношення (МНВ), фібрину, активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ), рівня D-димеру, часу згортання крові та підвищення протромбінового індексу. Аналізуючи ефективність, слід зазначити, що корекція системи гемостазу та розвитку запалення здійснюється значно швидше (вже на 1-шу добу після інфузії NaClO), ніж при використанні стандартних методів лікування, забезпечуючи при цьому плазмозбереженість. Висновки. Впровадження в післяопераційну інтенсивну терапію методики електрохімічної детоксикації 0,06% розчином NaClO при синдромі ентеральної недостатності запобігає розвитку системного запалення та гіпокоагуляції. Включення натрію гіпохлориту в комплексну післяопераційну терапію протягом доби дозволило знизити розвиток запалення (зниження експресії ІЛ-6 і СРБ) та досягти прокоагуляційних змін (зниження МНВ, фібрину, АЧТЧ, рівня D-димеру, часу згортання крові та підвищення протромбінового індексу).

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.60-69
ARTICLE PDF

Посилання

Teloken PE, Spilsbury K, Levitt M et al. Outcomes in patients undergoing urgent colorectal surgery. ANZ journal of surgery. 2014;15(2):45–50. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/ans.12580

Schmid-Schonbein GW. The Autodigestion Hypothesis for Shock and Multi-organ Failure. Annals of biomedical engineering. 2014;42(2):405–14. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10439-013-0891-6

Nesvaderani M, Eslick GD, Cox MR. Acute pancreatitis: update on management. The Medical journal of Australia. 2015;8(202):420–3. (In English). DOI: https://doi.org/10.5694/mja14.01333

Mireille FM, Korkic-Halilovic I, Marjan Bakker SM,van der Ploeg T. Preoperative Nutrition Status and Postoperative Outcome in Elderly General Surgery Patients: A Systematic Review. Journal of parenteral and enteral nutrition. 2013;37:37–43. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/0148607112445900

Benedict VV. Intestinal insufficiency syndrome in patients with acute obstruction of the small intestine. Some methods of diagnosis and treatment. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. 2016;2(54):37–40. (In Ukrainian).

Mulder FI., Candeloro M, Kamphuisen PW et al. The Khorana score for prediction of venous thromboembolism in cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Haematologica. 2019;104(6):1277–87. (In English). DOI: https://doi.org/10.3324/haematol.2018.209114

Esmon CT. Inflammation and thrombosis . Journal of thrombosis and haemostasis. 2003;1(7):1343–48. (In English). DOI: https://doi.org/10.1046/j.1538-7836.2003.00261.x

Esmon CT. The interactions between inflammation and coagulation. British journal of haematology. 2005;131(4):417–30. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2005.05753.x

Schuliga M. The inflammatory actions of coagulant and fibrinolytic proteases in disease. Mediators Inflamm. 2015;2015:437695. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2015/437695

Granger J. Acute pancreatitis: models, markers, and mediators. Shock. 2005;24(l.1):45–51. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/01.shk.0000191413.94461.b0

Fedorovsky NM. Indirect intravenous electrochemical detoxification in clinical practice. Indirect electro-chemical detoxification (oxidation of blood and plasma in the treatment of surgical endotoxicosis). Medicine. 2004;21–9. (In Russian).

Stets VV, Panova AE, Shestopalov VA, Zyryanov SG, Polovnikov MD, Lyubimov NG. The effectiveness of enteral administration of pharmaconutrients in the correction of metabolic disorders and the resolution of intestinal failure syndrome in patients who underwent extended gastropancreatoduodenal resections. Effective pharmacotherapy. 2015;12:30–5. (In Russian).

Solovyov IA, Kabanov MYu, Luft VM, Kolunov AV, Lapitsky AV, Alekseev VV, Vasilchenko MV. Modern approach to complex therapy of postoperative intestinal paresis in surgical patients. Bulletin of the National Medical and Surgical Center. N.I. Pirogov. 2013;8(4):42–4. (In Russian).

Dubyakova EYu. Correction of enteral insufficiency as a method of combating endotoxicosis in pancreatic necrosis. Bulletin of medical Internet conferences. 2015;5(12):1797. (In Russian).

Vaz Rodriguez JA, Diaz EA. Administration of enteral nutrition. Use of infusion pumps. Revista de enfermería. 2015;38(9):23–8. (In English).

Pendharkar SA. Cross-talk between innate cytokines and the pancreatic polypeptide family in acute pancreatitis. Cytokine. 2016;90:161–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cyto.2016.11.014

Ou ZB. Investigation for role of tissue factor and blood coagulation system in severe acute pancreatitis and associated liver injury. Biomedicine & pharmacotherapy. 2017;85:380–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2016.11.039

Kang S, Narazaki M, Metwally H, Kishimoto T. Historical overview of the interleukin-6 family cytokine. The Journal of experimental medicine. 2020;217(5):e20190347. (In English). DOI: https://doi.org/10.1084/jem.20190347

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.