Маркери запалення при інвазивному лікуванні метастазів колоректального раку в печінку
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіочастотна абляція
колоректальний рак
онкохворі
С-реактивний білок
інтерлейкін-6
феритин

Як цитувати

Іваненко, М., Сорочан, П., Кузьменко, О., & Громакова, І. (2023). Маркери запалення при інвазивному лікуванні метастазів колоректального раку в печінку. Український радіологічний та онкологічний журнал, 31(1), 70-82. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.70-82

Анотація

Актуальність. У 25–30% хворих на колоректальний рак (КР), у яких немає видимих ознак метастазування на момент оперативного втручання, метастази виявляються протягом 5 років. Серед варіантів локального лікування метастатичного ураження печінки у хворих на КР чільне місце посідають різні варіанти резекції та малоінвазивні методи, зокрема радіочастотна абляція (РЧА). Викликана хірургічним втручанням запальна реакція є фактором, який може негативно впливати на перебіг пухлинної хвороби. Запальні відповіді організму, а також маркери для їх оцінки та прогнозування при лікуванні метастазів КР ще недостатньо вивчені. Мета роботи – вивчити динаміку маркерів запалення при інвазивному лікуванні метастазів колоректального раку в печінку для вибору найбільш інформативних маркерів для оцінки та прогнозування ступеня запальної реакції. Матеріали та методи. Клініко-лабораторне обстеження проведено 18 хворим на КР у процесі лікування метастазів у печінку, при гістологічному дослідженні у всіх хворих визначалася аденокарцинома. Обстеження проведено на трьох етапах: за добу до проведення РЧА або резекції, на третю та 14-ту добу після втручання. Проводили визначення рівнів інсуліну, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) імуноферментним методом, а також визначали рівні С-реактивного білка (СРБ) та феритину в сироватці крові на автоматичному біохімічному аналізаторі. Результати та їх обговорення. Виділено маркери запалення у хворих на КР із метастазами у печінку після інвазивного втручання. Визначено суттєве зростання рівнів циркулюючих СРБ, ІЛ-6 та феритину разом з підвищенням показника інсулінорезистентності HOMA-IR на 3-тю добу після РЧА та хірургічної резекції. При цьому зростання ІЛ-6 було у 2 рази вищим, а індекс HOMA-IR в 1,5 рази більшим при резекції порівняно з РЧА. У пацієнтів після РЧА рівні цих показників наближалися до вихідних на 14-ту добу дослідження, а показники СРБ, феритину, ІЛ-6 та інсуліну у хворих після резекції в той же термін знижувалися лише на 20–30%. Це узгоджується із даними інших досліджень. Зокрема, СРБ є маркером виникнення та прогресування колоректального раку, також є дані, що у хворих на операбельний КР передопераційний рівень ІЛ-6 впливає на ризик рецидивування. Досить переконливі докази свідчать, що феритин є ключовим медіатором імунної дисрегуляції, через прямі імуносупресивні та прозапальні ефекти. Накопичені літературні дані та власні результати дозволяють говорити про роль СРБ, ІЛ-6 та феритину в післяопераційних запальних станах як медіаторів, так і біомаркерів подальшого перебігу КР, оскільки їх поява ідентифікує пацієнтів з високим ризиком смертності, а своєчасна або превентивна корекція запальної реакції передбачає покращення їхнього виживання. Висновки. Результати дослідження показують, що найбільш інформативними маркерами рівня запальної реакції після РЧА або хірургічної резекції, є рівень С-реактивного білка, ІЛ-6 та феритину. Відзначена помірна запальна імуносупресія в ранні строки після РЧА, та виразна й більш тривала – після хірургічного лікування. Прогнозування, оцінка ступеня запальної реакції та доцільність проведення протизапальної терапії в ранні строки після інтервенційного втручання може визначатися за вивченим нами комплексом імунологічних, гематологічних та біохімічних маркерів.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.70-82
ARTICLE PDF

Посилання

Tohme S, Simmons RL, Tsung ASurgery for Cancer: A Trigger for Metastases. Cancer research. 2017;77:1548–52. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-16-1536

Hiller JG, Perry NJ, Poulogiannis G et al. Perioperative events influence cancer recurrence risk after surgery. Nature reviews. Clinical oncology. 2018;15(4):205–18. (In English).

Kinoshita T, Goto T. Links between In flammation and Postoperative Cancer Recurrence Journal of clinical medicine. 2021;10(2):228. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/jcm10020228

Margraf A, Ludwig N, Zarbock A, Rossaint J. Systemic Inflammatory Response Syndrome After Surgery: Mechanisms and Protection. Anesthesia and analgesia. 2020;131(6):1693–707. (In English). DOI: https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000005175

McSorley ST, Watt DG, Horgan PG, McMillan DC. Postoperative Systemic Inflammatory Response, Complication Severity, and Survival Following Surgery for Colorectal Cancer. Annals of surgical oncology. 2016;23(9):2832–40. (In English). DOI: https://doi.org/10.1245/s10434-016-5204-5

Matsubara D, Arita T, Nakanishi M et al. The impact of postoperative inflammation on recurrence in patients with colorectal cancer. International journal of clinica oncology. 2020;25(4):602–13. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10147-019-01580-1

Fretland AA, Sokolov A, Postriganova N et al. Inflammatory Response After Laparoscopic Versus Open Resection of Colorectal Liver Metastases: Data From the Oslo-CoMetTrial. Medicine. 2015;94(42):e1786.(In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000001786Inflammatory

Schwarz C, Fitschek F, Bar-Or D et al. Inflammatory response and oxidative stress during liver resection. PLoS One. 2017;12(10):e0185685.(In English). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185685

Van der Stok EP, Grünhagen DJ, Rothbarth J, Verhoef C. The Prognostic Value of Post-operative Serum C-reactive Protein Level for -Survival after Surgery for Colorectal Liver Metastases. Acta ChirurgicaBelgica. 2015;115(5):348–55.(In English).

Shibutani M, Kimura K, Kashiwagi S et al.Elevated Postoperative Levels of Serum C-reactiveProteinAreAssociatedWithShorterLong-term Survival After Resection of Colorectal Liver Metastases, Regardless of the Occurrence of Infectious Complications. Anticancer research. 2021;41(5):2605–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.21873/anticanres.15040

Deng Y, Zhao Y, Qin J et al. Prognostic Value of the C-Reactive Protein/Albumin Ratio and Systemic Immune-Inflammation Index for Patients With Colorectal Liver Metastasis Undergoing Curative Resection. Pathology oncology research. 2021;27:633480. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/pore.2021.633480

Giardino A, Innamorati G, Ugel S et al. Immunomodulation after radiofrequency ablation of locally advanced pancreatic cancer by monitoring the immune response in 10 patients. Pancreatology. 2017;17(6):962–6.(In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.pan.2017.09.008

Evrard S, Menetrier-Caux C, Biota C et al. Cytokines pattern after surgical radiofrequency ablation of liver colorectal metastases. Gastroentérologie clinique et biologique. 2007;31(2):141–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/s0399-8320(07)89344-4

Nomura M, Yamakado K, Nomoto Y et al.Complications after lung radiofrequency ablation: risk factors for lung inflammation. The British journal of radiology. 2008;81(963):244–249. (In English). DOI: https://doi.org/10.1259/bjr/84269673

Gu T, Wen T, Zhang Y et al. Impact of Elevated Circulating Histones on Systemic Inflammation after Radiofrequency Ablation in Lung Cancer Patients.BioMedresearch international. 2017;6894832. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2017/6894832

Gu T, Ge Y, Song Y et al.Hepatic radiofrequency ablation causes an increase of circulating histonesin patients with hepatocellular carcinoma.Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. 2015;75(7):621–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.3109/00365513.2015.1050689

Park SJ, Nakagawa T, Kitamura H et al. IL-6 regulates in vivo dendritic cell differentiation through STAT3 activation.Journal of immunology. 2004;173(6):3844–54. (In English). DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.173.6.3844

Kitamura H, Ohno Y, Toyoshima Y et al.Interleukin-6/STAT3 signaling as a promising target to improve the efficacy of cancer immunotherapy.Cancer science. 2017;108(10):1947–52. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/cas.13332

Ohno Y, Kitamura H, Takahashi N et al. IL-6 down-regulates HLA class II expression and IL-12 production of human dendritic cells to impair activation of antigen-specific CD4(+) T cells. Cancer immunology, immunotherapy. 2016;65(2):193–204. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00262-015-1791-4

Tsukamoto H, Fujieda K, Senju S et al.Immune-suppressive effects of interleukin-6 on T-cell-mediated anti-tumor immunity. Cancer science. 2018;109(3):523–30. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/cas.13433

Chen L, Wang S, Wang Y et al.IL-6influencesthepolarizationofmacrophagesand theformationand growthofcolorectaltumor. Oncotarget. 2018;9(25):17443–54. (In English). DOI: https://doi.org/10.18632/oncotarget.24734

Chu Y, Wang Y, Peng W et al.STAT3activation byIL-6from adipose-derived stemcellspromotes endometrial carcinomaproliferationand metastasis. Biochemical and biophysical research communications. 2018;500(3):626–31. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2018.04.121

Niu G, Wright KL, Huang M et al. Constitutive Stat3 activity up-regulates VEGF expression and tumor angiogenesis. Oncogene. 2002;21(13):2000–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/sj.onc.1205260

Zhao G, Zhu G, Huang Y et al. IL-6 mediates the signal pathway of JAK-STAT3-VEGF-C promoting growth, invasion and lymphangiogenesis in gastric cancer. Oncology reports. 2016;35(3):1787–95. (In English). DOI: https://doi.org/10.3892/or.2016.4544

Tian Y, Ye Y, Gao W et al. Aspirin promotes apoptosis in a murine model of colorectal cancer by mechanisms involving downregulation of IL-6-STAT3 signaling pathway. International journal of colorectal disease. 2011;26(1):13–22. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00384-010-1060-0

Sun Q, Shang Y, Sun F et al. Interleukin-6 promotes epithelial-mesenchymal transition and cell invasion through integrin β6 upregulation in colorectal cancer Oxidative medicine and cellular longevity. 2020;8032187. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2020/8032187

Jin W. Role of JAK/STAT3 Signaling in the Regulation of Metastasis, the Transition of Cancer Stem Cells, and Chemoresistance of Cancer by Epithelial-Mesenchymal Transition. Cells. 2020;9(1):217. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cells901021740

Kumari N, Dwarakanath BS, Das A, Bhatt AN Role of interleukin-6 in cancer progression and therapeutic resistance. Tumour biology. 2016;37(9):11553–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s13277-016-5098-7

Shparyk YaV, Kovalchuk IV, Bilynskyi BT. Oncologist's guide. Lviv: Galicia Publishing Union. 2002;128. (In Ukrainian).

Kernan KF, Carcillo JA. Hyperferritinemia and Inflammation. InternationalImmunology. 2017;29(9):401–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/intimm/dxx031

Zhilenkova YuI, Chernysh NYu. Clinical and pathogenetic significance of the determination of serum ferritin in coronavir us disease (COVID-19). Laboratory Service. 2021;10(4):41 6. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.17116/labs20211004141

Lee S, Song A, Eo W. Serum Ferritin as a Prognostic Biomarker for Survival in Relapsed or Refractory Metastatic Colorectal Cancer. Journal of Cancer. 2016 12;7(8):957–64. (In English). DOI: https://doi.org/10.7150/jca.14797

Tingting H, Di S, Xiaoping C, Xiaohong W, Dong H. High preoperative serum ferritin predicted poor prognosis in non-metastatic colorectal cancer. Saudimedical journal. 2017;38(3):268–75. (In English). DOI: https://doi.org/10.15537/smj.2017.3.16110

Facciorusso A, Del Prete V, Antonino M, Neve V, Crucinio N, Di Leo A, Carr BI, Barone M. Serum ferritin as a new prognostic factor in hepatocellular carcinoma patients treated with radiofrequency ablation. JournalGastroenterol. Hepatol. 2014;29(11):1905–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/jgh.12618

Wu J, Cai Q, Li H et al. Circulating C-reactive protein and colorectal cancer risk: a report from the Shanghai Men's Health Study Carcinogenesis. 2013;34(12):2799–803. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/carcin/bgt288

Rossi S, Basso M, Strippolietal A. Are Markersof Systemic Inflammation Good Prognostic Indicatorsin Colorectal Cancer? Clinical colorectal cancer. 2017;16(4):264–74. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.clcc.2017.03.015

ChungYC, Chang YF. Serum C-reactive protein correlates with survival in colorectal cancer patients but is not an independent prognostic indicator. European journal of gastroenterology&hepatology. 2003;15(4):369–73. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/00042737-200304000-00006

Laino AS, Woods D, Vassallo M et al. Serum interleukin-6 and C-reactive protein are associated with survival in melanoma patients receiving immune checkpoint inhibition. Journal for immunotherapy of cancer. 2020;8(1):e000842. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/jitc-2020-000842

Kersten C, Louhimo J, Аlgars A et al. Increased C-reactive protein implies a poorerstage-specific prognosis in colon cancer. Acta oncologica. 2013;52(8):1691–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.3109/0284186X.2013.835494

Rahman SH, Evans J, Toogood GJ et al. Prognostic Utility of Postoperative C-reactive Protein for Posthepatectomy Liver Failure. Archives of surgery. 2008;143(3):247–53. (In English).

Shiga К, Hara М, Nagasaki T et al. Preoperative Serum Interleukin-6 Is a Potential Prognostic Factor for Colorectal Cancer, including Stage II Patients. Gastroenterology research and practice. 2016:9701574. (In English). DOI: https://www.hindawi.com/ journals/ grp/2016/9701574/

Hinz S, Tepel J, Röder C et al. Profile of serum factors and disseminated tumor cells before and after radiofrequency ablation compared to resection of colorectal liver metastases – a pilot study. Anticancer research. 2015;35(5):2961–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1001/archsurg.2007.75

Yeh KY, Li YY, Hsieh LL et al. Analysis of the effect of serum interleukin-6 (IL-6) and soluble IL-6 receptor levels on survival of patients with colorectal cancer. Japanese journal of clinica oncology. 2010;40(6):580–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/jjco/hyq010

Wang Z, Wu P, Wu D et al. Prognostic and clinicopathological significance of serum interleukin-6 expression in colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Onco Targets and Therapy. 2015;8:3793–801. (InEnglish). DOI: https://doi.org/10.2147/OTT.S93297

Xu J, Ye Y, Zhang H et al. Diagnostic and Prognostic Value of Serum Interleukin-6 in Colorectal. Cancer.Medicine. 2016;95(2):e2502. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000002502

Schwarz C, Fitschek F, Bar-Or D, Klaus DA, Tudor B et al. Inflammatory response and oxidative stress during liver resection. PLOS ONE 2017;12(10):e0185685. (In English). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185685

Xu J, Ye Y, Wu H, et al. Association between markers of glucose metabolism and risk of colorectal cancer. BMJ Open. 2016;6:e011430. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016- 011430

Çelik M, Akyer E, Yorulmaz E, Çiftçi H, Çakıcı V, Köstek O. Investigation of Prevalence of Insulin Resistance and Metabolic Syndrome in Patients with Gastric and Colon Carcinoma. EJMI. 2018;2(3):168–71. (In English). DOI: https://doi.org/10.14744/ejmi.2018.64936

Rehman K, Akash MSH, Liaqat A, Kamal S, Qadir MI, Rasul A. Role of Interleukin-6 in Development of Insulin Resistance and Type 2 Diabetes Mellitus. Crit Rev Eukaryot Gene Expr. 2017;27(3):229–36. (In English). DOI: https://doi.org/10.1615/CritRevEukaryotGeneExpr.2017019712

Khorshed SE, Fayed A, Kamel LM et al., Role of Insulin Resistance and Cytokeratin 18 on the Recurrence of Hepatocellular Carcinoma after Radiofrequency Ablation. Afro-Egyptian Journal of Infectious and Endemic Diseases. 2015;5(2):102–14. (In English). DOI: https://doi.org/mis.zu.edu.eg/ajied/home.aspx

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.