Інфологічна модель бази даних для проведення аналітичного дослідження віддалених наслідків лікування раку шийки матки
ARTICLE PDF

Ключові слова

доказова медицина
рак шийки матки
прогностичні параметри
база даних
інфологічна модель

Як цитувати

Радзішевська, Є., Сухіна, О., Васильєв, Л., Сухін, В., Немальцова, К., & Солодовнікова, О. (2023). Інфологічна модель бази даних для проведення аналітичного дослідження віддалених наслідків лікування раку шийки матки. Український радіологічний та онкологічний журнал, 31(1), 83-92. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.83-92

Анотація

Актуальність. Розвиток ідей критичної оцінки медичної інформації привів до виникнення наприкінці 80-х років XX століття концепції доказової медицини (ДМ). Основними постулатами ДМ є такі: – кожне рішення лікаря має ґрунтуватися на наукових даних; – вага кожного факту тим більше, чим суворіше методика наукового дослідження, у процесі якого він отриманий. Правильне планування структури дослідження і грамотний статистичний аналіз, з погляду ДМ, є найбільш важливими для отримання надійних, науково обґрунтованих результатів. Застосування сучасних інформаційних технологій до масивів катамнестичних даних хворих на рак шийки матки (РШМ) надає можливість провести наукове дослідження щодо виявлення залежності появи онкологічних наслідків лікування РШМ (метастази, рецидиви, вторинні раки) і проявів променевої токсичності від клініко-біологічних характеристик пацієнта та особливостей проведеного хіміопроменевого лікування. Необхідною складовою успіху такого дослідження є неухильне дотримання принципів доказової медицини на всіх етапах його проведення, зокрема планування дослідження. Стосовно проблеми, що вирішується, основним завданням планування є визначення інформативних конституційнобіологічних біометричних, соціальних характеристик пацієнта, параметрів лікування та перебігу захворювання для створення релевантної інфологічної моделі бази даних дослідження. Мета роботи – створити інфологічну модель бази катамнестичних даних для визначення факторів ризику локального і віддаленого метастазування й променевої токсичності при радикальному хіміопроменевому лікуванні хворих на РШМ. Матеріали та методи. Літературні джерела за рівнем доведеності первинних даних не нижче за 2+, аналіз власного досвіду, спеціалізована аналітична система «База даних хворих». Результати та їх обговорення. Створено інфологічну модель бази катамнестичних даних хворих на РШМ, що надає максимально повне уявлення про предметну ділянку, утримує всі необхідні для її реалізації сутності та їх атрибути. Показано які параметри, чинники та особливості захворювання слід враховувати при створенні бази даних для одержання на підставі накопичених даних інформаційно значущих результатів. Висновки. Створення релевантної інфологічної моделі бази даних дослідження відповідно до підходів доказової медицини є необхідною складовою для отримання науково обґрунтованих результатів на підставі катамнестичних даних хворих на РШМ.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.83-92
ARTICLE PDF

Посилання

Vasiliev LYa, Vikman YE. Improvement of the monitoring system of breast cancer patients based on taking into account the terms of the maximum risk of distant metastasis. Ministry of Health Protection of Ukraine. Academy of Medical Sciences of Ukraine Ukrainian center of scientific medical information and patent-licensing work. Guidelines. Kyiv: 2006. 8 с. (In Ukrainian).

Radzishevska YB, Vasil’ev LY, Knigavko VG, Lykhovitskaya NI. Relationships of Nosological form of the Primary and Second Neoplasms in Oncological Patients. Novosti Khirurgii. 2017;25(6):613–20. (In English). DOI: https://doi.org/10.18484/2305-0047.2017.6.613

Vasyliev LYa, Radzishevska YB, Savchenko AS, Vygivska LA, Radzishevska YaK, Boiko OM. Results of the analysis of oncological complications of anti-tumor treatment in patients with thyroid cancer on the basis of mathematical analysis of the catamnestic data. Wiadomości Lekarskie. 2022;LXXV(2):404–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202202114

Regalado Porras GO, Chávez Nogueda J, Poitevin Chacón A. Chemotherapy and molecular therapy in cervical cancer. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. 2018;23(6):533–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.rpor.2018.09.002

Yu W, Huang L, Zhong Z, Song T, Xu H, Jia Y, Hu J, Shou H. A Nomogram-Based Risk Classification System Predicting the Overall Survival of Patients With Newly Diagnosed Stage IVB Cervix Uteri Carcinoma. Frontiers in Medicine. 2021;8:693567–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/fmed.2021.693567

Chen Y, Zhu Y, Wu J. Prognosis of Early Stage Cervical Cancer According to Patterns of Recurrence. Cancer Management and Research. 2021;13:8131–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.2147/CMAR.S314384

Kim TH, Kim MH, Kim BJ, Park SI, Ryu SY, Cho CK. Prognostic Importance of the Site of Recurrence in Patients With Metastatic Recurrent Cervical Cancer. International Journal of Radiation Oncology. 2017;98(5):1124–31. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.03.029

Queiroz ACM, Fabri V, Mantoan H, Sanches SM, Guimarães APG. et al. Risk factors for pelvic and distant recurrence in locally advanced cervical cancer. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2019;235:6–12. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.01.028

Hattori S, Yoshikawa N, Mogi K, Yoshida K et al. Significance of Concurrent Chemoradiotherapy as Primary Treatment in Patients with Metastatic Cervical Cancer. Current Oncology. 2021;28(3):1663–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/curroncol28030155

Liu R, Wang X, Tian J, Yang K, Wang J, Jiang L, Hao XY. High dose rate versus low dose rate intracavity brachytherapy for locally advanced uterine cervix cancer. In The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010;7:CD007563. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD007563.pub3

Yang J, Cai H, Xiao ZX, Wang H, Yang P. Effect of radiotherapy on the survival of cervical cancer patients: An analysis based on SEER database. Medicine (Baltimore). 2019;98(30). (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000016421

Morris KA, Haboubi NY. Pelvic radiation therapy: Between delight and disaster. World Journal of Gastrointestinal Surgery. 2015;7(11):279–88. (In English). DOI: https://doi.org/10.4240/wjgs.v7.i11.279

Tian X, Yang F, Li F, Ran L, Chang J et al. A Comparison of Different Schemes of Neoadjuvant Chemotherapy Followed by Concurrent Chemotherapy and Radiotherapy for Locally Advanced Cervical Cancer: A Retrospective Study. Cancer Management and Research. 2021;13:8307–16. (In English). DOI: https://doi.org/10.2147/CMAR.S328309

Fu ZZ, Li K, Peng Y, Zheng Y, Cao LY, Zhang YJ, Sun YM. Efficacy and toxicity of different concurrent chemoradiotherapy regimens in the treatment of advanced cervical cancer: A network meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017;96(2):e5853. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000005853

Petrić Miše B, Boraska Jelavić T, Strikic A, Hrepić D, Tomić K et al. Long follow-up of patients with locally advanced cervical cancer treated with concomitant chemobrachyradiotherapy with cisplatin and ifosfamide followed by consolidation chemotherapy. International Journal of Gynecologic Cancer. 2015;25(2):315–23. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/IGC.0000000000000336

Chemoradiotherapy for Cervical Cancer Meta-analysis Collaboration (CCCMAC). Reducing uncertainties about the effects of chemoradiotherapy for cervical cancer: individual patient data meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2010;2010(1):CD008285. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/14651858

Jemu M, Wijk L, Parker M, Jones G. Tumour and treatment factors influencing the outcome of chemo-radiation in stage IIB cervical cancer: a single institution experience. Southern African Journal of Gynaecological Oncology. 2018;10(1):5–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1080/20742835.2018.1441694

Viswanathan AN, Lee LJ, Eswara JR et al. Complications of pelvic radiation in patients treated for gynecologic malignancies. Cancer. 2014;120(24):3870–83. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/cncr.28849

Gandhi AK, Sharma DN, Rath GK, Julka PK, Subramani V et al. Early clinical outcomes and toxicity of intensity modulated versus conventional pelvic radiation therapy for locally advanced cervix carcinoma: a prospective randomized study. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. 2013;87(3):542–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2013.06.2059

Small WJr, Winter K, Levenback C, Iyer R, Gaffney D et al. Extended-field irradiation and intracavitary brachytherapy combined with cisplatin chemotherapy for cervical cancer with positive para-aortic or high common iliac lymph nodes: results of ARM 1 of RTOG 0116. International Journal of Radiation. 2007;68(4):1081–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2007.01.026

Brixey CJ, Roeske JC, Lujan AE, Yamada SD, Rotmensch J, Mundt AJ. Impact of intensity-modulated radiotherapy on acute hematologic toxicity in women with gynecologic malignancies. International Journal of Radiation. 2002;54(5):1388–96. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/s0360-3016(02)03801-4

Singareddy R, Bajwa HK, Reddy MM, Raju AK. Dosimetric predictors of acute bone marrow toxicity in carcinoma cervix - experience from a tertiary cancer centre in India. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. 2021;26(2):259–65. (In English). DOI: https://doi.org/10.5603/RPOR.a2021.0039

Jensen K, Nina B, Pötter R, Spampinato S et al. Dose-Volume Effects and Risk Factors for Late Diarrhea in Cervix Cancer Patients After Radiochemotherapy With Image Guided Adaptive Brachytherapy in the EMBRACE I Study. International Journal of Radiation Oncology Biology. 2021;109(3):688–700. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2020.10.006

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.