Кістозні пухлини підшлункової залози: діагностика та хірургічне лікування
ARTICLE PDF

Ключові слова

кістозні пухлини
муцинозна цистаденома
цистаденокарцинома
псевдокіста
діагностика
хірургічне лікування

Як цитувати

Гончарова, Н., Тесленко, С., Гончаров, А., & Нессонова, М. (2023). Кістозні пухлини підшлункової залози: діагностика та хірургічне лікування. Український радіологічний та онкологічний журнал, 31(1), 93-109. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.93-109

Анотація

Актуальність. Різноманітність кістозних пухлин підшлункової залози від доброякісних до злоякісних, наявність великої кількості сучасних діагностичних методик, все частіше спрямовує хірургів до систематизації вже існуючого досвіду та до пошуку нових алгоритмів лікування хворих із позиції доказової медицини. Мета роботи − проаналізувати джерела літератури, які стосуються результатів діагностики та оперативних утручань хворих на різні форми кістозних пухлин підшлункової залози, з метою визначення стратегії їх хірургічного лікування. Матеріали та методи. Проаналізовано і систематизовано дані повнотекстових публікацій, які були отримані внаслідок літературного пошуку у базах даних Scopus і PubMed за період з 2009 по 2022 рр., що присвячені питанням хірургічного лікування різних морфологічних форм кістозних пухлин підшлункової залози. Пошук проводився за ключовими словами: «cystic tumors», «mucinous cystadenoma», «cystadenocarcinoma», «pseudocyst of the pancreas», «surgical treatment». Результати та їх обговорення. Для діагностики кістозних пухлин підшлункової залози використовують увесь спектр відомих методик періопераційного дослідження. Обсяг оперативного втручання при доброякісних кістах визначається такими чинниками, як розмір новоутворення, його взаємовідношення з паренхімою підшлункової залози, головною панкреатичною протокою та судинами органа. Муцинозні кістозні пухлини є показанням до хірургічного лікування. При розмірі серозної цистаденоми менше 3–4 см оперативне втручання можна відтермінувати, такі хворі підлягають динамічному спостереженню. Вибір способу резекції підшлункової залози залежить від локалізації пухлини та може включати дистальну панкреатектомію зі спленектомією або без неї, середню панкреатектомію або панкреатодуоденальну резекцію за Whipple. При проксимальному розташуванні новоутворення проводиться класична панкреатодуоденальна резекція, а його локалізація у тілі або хвості залози вимагає виконання дистальної резекції органа. Лапароскопічна технологія може бути альтернативою при такому ураженні залози пухлиною маленького або середнього розміру. Питання лімфодисекції та ад’ювантної хіміотерапії у даний час залишаються дискутабельними. Висновки. Таким чином, проведений аналіз зарубіжної літератури з питань діагностики та хірургічного лікування кістозних пухлин підшлункової залози показав, що застосування сучасних інструментальних методів обстеження впливаєна результати лікування хворих із цією патологією. Тонкоголкова аспірація рідини кісти є безпечною, високоточною діагностичною маніпуляцією, коли необхідна цитологічна діагностика кістозного ураження підшлункової залози. Мультиспіральна комп’ютерна томографія з болюсним контрастним посиленням залишається «золотим стандартом», але магнітно-резонансна томографія, ендоскопічна ультрасонографія, позитронно-емісійна томографія все частіше застосовуються для оцінки операбельності, стадіювання та резектабельності кістозних пухлин. Знання та інтерпретація даних візуалізаційних досліджень мають вирішальне значення для розробки персоніфікованих алгоритмів лікування пацієнтів та покращення результатів лікування та якості життя хворих.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.93-109
ARTICLE PDF

Посилання

Keane MG, Afgani E. A Review of the diagnosis and management of premalignant pancreatic cystic lesions. Journal of clinical medicine. 2021;10(6):1284. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/jcm10061284

Scholten L, van Huijgevoort NCM., van Hooft JE, Besselink MG et al. Pancreatic cystic neoplasms: different types, different management, new guidelines. Visceral Medicine. 2018;34:173–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1159/00048964

Hao EIU, Hwang HK, Yoon DS, Lee WJ et al. Aggressiveness of solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: A literature review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(49):e13147. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000013147

Morelli L, Guadagni S, Borrelli V, Pisano R et al. Role of abdominal ultrasound for the surveillance follow-up of pancreatic cystic neoplasms: a cost-effective safe alternative to the routine use of magnetic resonance imaging. World Journal of Gastroenterology. 2019;25(18):2217–28. (In English). DOI: https://doi.org/10.3748/wjg.v25.i18.2217

Sun Y, Yang S, Qi E, Liu F et al. Comparative diagnostic evaluation with contrast-enhanced ultrasound, computed tomography and magnetic resonance imaging in patients with pancreatic cystic neoplasms. Cancer Management Research. 2020;12:2889–98. (In English). DOI: https://doi.org/10.2147/CMAR.S246564

National Comprehensive Cancer Network. Pancreatic Cancer (Version 2021). (In English). URL: https://www.nccn.org/patientresources/patient-resources/guidelines-for-patients/guidelines-for-patients-details?patientGuidelineId=33

Ozaki K, Ikeno H, Kaizaki Y, Maeda K et al. Pearls and pitfalls of imaging features of pancreatic cystic lesions: a case-based approach with imaging-pathologic correlation. Japanese Journal of Radiology. 2021:39(2):118–42. (In English). https://doi.org/10.1007/s11604-020-01032-1

Furlan A, Bayram E, Thangasamy S, Barley D et al. Application of compressed sensing to 3D magnetic resonance cholangiopancreatography for the evaluation of pancreatic cystic lesions. Magnetic Resonance Imaging. 2018;52:131–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.mri.2018.05.015

Sun L, Wang Y, Jiang F, Qian W et al. Prevalence of pancreatic cystic lesions detected by magnetic resonance imaging in the Chinese population. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2009;34(9):1656–62. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/jgh.14658

Fisher L, Segarajasingam DS, Stewart C, Deboer WB et al. Endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration of solid pancreatic lesions: Performance and outcomes. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2009;24(1):90–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1440–1746.2008.05569.x

Eusebi LH, Thorburn D, Toumpanakis C, Frazzoni L et al. Endoscopic ultrasound–guided fine–needle aspiration vs fine–needle biopsy for the diagnosis of pancreatic neuroendocrine tumors. Endoscopy International Open. 2019;7(11):е1393–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1055/a–0967–4684

Yoon JG, Smith D, Ojili V, Paspulati RM et al. Pancreatic cystic neoplasms: a review of current recommendations for surveillance and management. Abdominal Radiology (NY). 2021;46(8):3946–62. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00261–021–03030–x

European study group on cystic tumors of the pancreas. European evidence–based guidelines on pancreatic cystic neoplasms. Gut. 2018;67(5):789–804. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/gutjnl–2018–316027

Miller FH, Lopes Vendrami C, Recht HS, Wood CG et al. Pancreatic Cystic Lesions and Malignancy: Assessment, Guidelines, and the Field Defect. Radiographics. 2022;42(1):87–105. (In English). DOI: https://doi.org/10.1148/rg.210056

Ștefan PA, Lupean RA, Lebovici A, Csutak C et al. Quantitative MRI of Pancreatic Cystic Lesions: A New Diagnostic Approach. Healthcare. 2022;10(6):1039. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare10061039

Jiang L, Tang Q, Panje CM, Nie H et al. Assessment of pancreatic colloid carcinoma using 18F–FDG PET/CT compared with MRI and enhanced CT. Oncology letters.2018;16:1557–64. (In English). DOI: https://doi.org/10.3892/ol.2018.8859

Akcam AT, TekeZ, SaritasAG, Ulku A et al. The efficacy of 18F–FDG PET/CT in the preoperative evaluation of pancreatic lesions. Annals of Surgical Treatment and Research. 2020; 98(4):184–9. DOI: https://doi.org/10.4174/astr.2020.98.4.184

Elta G, Enestvedt B, Sauer B, Lennon AM. ACG Clinical Guideline: diagnosis and management of pancreatic cysts. American Journal of Gastroenterology. 2018;113(4):464–79. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/ajg.2018.14

Bollen TL, Wessels FJ. Radiological Workup of Cystic Neoplasms of the Pancreas. Visceral Medicine. 2018;34:182–90. DOI: https://doi.org/10.1159/000489674

Farias GFA, Bernardo WM, De Moura DTH, Guedes HG, et al. Endoscopic versus surgical treatment for pancreatic pseudocysts: systematic review and meta–analysis. Medicine (Baltimore). 2019;98(8):e.14255. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MD.0000000000014255

Rasch S, Nötzel B, Phillip V, Lahmer T et al. Management of pancreatic pseudocysts − a retrospective analysis. PLoS ONE. 2017;12(9):e0184374. (In English). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184374

Carmicheal J, Patel A, Dalal V, Atri P et al. Elevating pancreatic cystic lesion stratification: current and future pancreatic cancer biomarker(s). Biochimica et Biophysica Acta (BBA) − Reviews on Cancer. 2020;1873(1):188318. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2019.188318

Fukasawa M, Maguchi H, Takahashi K, Katanuma A et al. Clinical features and natural history of serous cystic neoplasm of the pancreas. Pancreatology. 2010;10(6):695–701. (In English). DOI: https://doi.org/10.1159/000320694

Cioltean CL, Bartoş A, Raluca S, Iancu I et al. Laparoscopic central pancreatectomy with pancreato–gastric anastomosis for pancreatic cystadenoma. Chirurgia (Bucur). 2020;115(4):520–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.21614/chirurgia.115.4.520

Dababneh Y, Mousa OY. Pancreatic serous cystadenoma. Stat Pearls Publishing. 2021. (In English). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557432/

Ge C, Luo X, Chen X, Guo K. Enucleation of pancreatic cystadenomas. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2010;14(1):141–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s11605–009–1023–3

Milanetto AC, Tonello AS, Valotto G, Munari G et al. Simple mucinous cyst: another potential cancer precursor in the pancreas? Case report with molecular characterization and systematic review of the literature. Virchows Archive. 2021;479:179–89. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00428–021–03029–1

Jang JY, Kang MJ, Heo JS, Seong С et al. A prospective randomized controlled study comparing outcomes of standard resection and extended resection, including dissection of the nerve plexus and various lymph nodes, in patients with pancreatic head cancer. Annals of Surgery.2014;259:656–64. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000000384

Nimura Y, Nagino M, Takao S, Takado N et al. Standard versus extended lymphadenectomy in radical pancreatoduodenectomy for ductal adenocarcinoma of the head of the pancreas: long–term results of a Japanese multicenter randomized controlled trial. Journal of Hepato–Biliary–Pancreatic Sciences. 2012;19:230–41. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00534–011–0466–6

Motoi F, Unno M. Adjuvant and neoadjuvant treatment for pancreatic adenocarcinoma. Japanese Journal of Clinical Oncology. 2020;50(5):483–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/jjco/hyaa018

Srinivasan N, Koh YX, Goh BKP. Systematic review of the utility of 18–FDG PET in the preoperative evaluation of IPMNs and cystic lesions of the pancreas. Surgery. 2019;165(5):929–37. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.surg.2018.11.006

Hirono S, Yamaue H. Surgical strategy for intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. Surgery Today. 2020;50:50–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00595–019–01931–5

Tanaka M, Fernández–del Castillo C, Kamisawa T, Jang JY et al. Revisions of international consensus Fukuoka guidelines for the management of IPMN of the pancreas. Pancreatology. 2017;17:738–53. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.pan.2017.07.007

Hirono S, Shimizu Y, Ohtsuka T, Kin T et al. Recurrence patterns after surgical resection of intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN) of the pancreas; a multicenter, retrospective study of 1074 IPMN patients by the Japan Pancreas Society. Journal of Gastroentrology. 2019;55:86–99. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00535–019–01617–2

Duconseil P, Périnal J, Autret A, Adham M et al. Resectable invasive IPMN versus sporadic pancreatic adenocarcinoma of the head of the pancreas: should these two different diseases receive the same treatment? A matched comparison study of the French Surgical Association (AFC). European Journal of Surgical Oncology. 2017;43:1704–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejso.2017.06.011

Barcellini A, Peloso A, Pugliese L, Vitolo V, Cobianchi L. Locally advanced pancreatic ductal adenocarcinoma: Challenges and progress. OncoTargets and Therapy. 2020;13:12705–20. (In English). DOI: https://doi.org/10.2147/OTT.S220971

Kaiser J, Fritz S, Kkauss M, Bergmann F et al. Enucleation: a treatment alternative for branch duct intraductal papillary mucinous neoplasms. Surgery. 2017;161(3):602–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.09.026

Soufi M, Yip-Schneider MT, Carr RA, Roch AM et al. Multifocal high–grade pancreatic precursor lesions: a case series and management recommendations. Journal of Pancreatic Cancer. 2019;5(1):8–11. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/pancan.2019.0001

Stutchfield BM, Nayar M, Penman ID. Pancreatic cystic lesions: risk stratification and management based on recent guidelines. Frontline Gastroenterol. 2019;10(2):182–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1136/flgastro–2018–101076

Shah KP, Baugh KA, Brubaker LS, Van Buren G et al. Long–term assessment of pancreatic function after pancreatectomy for cystic neoplasms. Journal of Surgical Research. 2020;247:547–55. DOI: (In English).https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.09.045

Lee DH, Han Y, Byun Y, Hongbeom K et al. Central pancreatectomy versus distal pancreatectomy and pancreaticoduodenectomy for benign and low–grade malignant neoplasms: a retrospective and propensity score–matched study with long–term functional outcomes and pancreas volumetry. Annals of Surgical Oncology. 2020;27:1215–24. (In English). DOI: https://doi.org/10.1245/s10434–019–08095–z

Xiao W, Zhu J, Peng L, Hong L et al. The role of central pancreatectomy in pancreatic surgery: a systematic review and meta–analysis. HPB Oxford. 2018;20:896–904. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.05.001

van Huijgevoort NCM, Del Chiaro M, Wolfgang CL, van Hooft JE et al. Diagnosis and management of pancreatic cystic neoplasms: current evidence and guidelines. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2019;16:676–89. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41575–019–0195–x

Puri PM, Watkins AA, Kent TS, Maggino L et al. Decision–making for the management of cystic lesions of the pancreas: how satisfied are patients with surgery? Journal of Gastrointestinal Surgery. 2018;22(1):88–97. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s11605–017–3564–1

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.