Наративний огляд діагностичних та прогностичних можливостей виділення циркулюючих пухлинних клітин
ARTICLE PDF

Ключові слова

циркулюючі пухлинні клітини
метастазування
технології виділення циркулюючих пухлинних клітин

Як цитувати

Красносельський, М., Гладких, Ф., Рубльова, Т., Кулініч, Г., & Коморовський, Р. (2023). Наративний огляд діагностичних та прогностичних можливостей виділення циркулюючих пухлинних клітин. Український радіологічний та онкологічний журнал, 31(1), 110-123. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.110-123

Анотація

Актуальність. Метастазування є провідною причиною смерті пов’язаної із раком, а здатність пухлинних клітин мігрувати через навколишні тканини та інтравазувати у кровоносні чи лімфатичні судини – це важливий проміжний етап у переході від локалізованого захворювання до системного. Від 5 до 10% усіх випадків розповсюдженого раку метастатичне ураження виявляється раніше первинної пухлини. В основі метастазування є здатність пухлинних клітин залишати первинний осередок та потрапляти у системний кровообіг, це так звані циркулюючі пухлинні клітини. Раннє виявлення вказаних клітин має високу діагностичну цінність та може слугувати вспецифічним прогностичним маркером ефективності лікування, що обумовлює доцільність аналізу та узагальнення сучасних відомостей щодо підходів до кількісного та якісного аналізу циркулюючих пухлинних клітин. Мета роботи – охарактеризувати сучасні діагностичні та лікувальні можливості виділення циркулюючих пухлинних клітин. Матеріали та методи. Пошук літературних джерел проводили за ключовими словами: циркулюючі пухлинні клітини, метастазування, міграція та інвазія, технології виділення циркулюючих пухлинних клітин, рецептор-лігандні взаємодії циркулюючих пухлинних клітин. На другому етапі вивчались резюме статей та виключались публікації, які не відповідали критеріям дослідження. На третьому етапі вивчали повні тексти відібраних статей на відповідність критеріям включення до списку літератури та релевантність досліджень. Результати та їх обговорення. У порівнянні зі звичайною біопсією, дослідження циркулюючих пухлинних клітин є відносно недорогим та неінвазивним методом, тому його можна повторювати багато разів під час терапії, що робить цю методику потужним інструментом моніторингу розвитку раку. З огляду на низьку кількість циркулюючих пухлинних клітин у цільній периферичній крові, їх виокремлення є вирішальним кроком для подальшого аналізу. Моніторинг вмісту циркулюючих пухлинних клітин під час терапії – це інструмент, який дозволяє оцінити розвиток захворювання в режимі реального часу, навіть до появи явних клінічних ознак рецидиву. Зменшення кількості циркулюючих пухлинних клітин після операції та/або хіміотерапії, ймовірно, є ознакою ремісії. Навпаки, збільшення кількості циркулюючих пухлинних клітин вказує на реактивацію захворювання. Висновки. Вчасне виявлення та характеристика циркулюючих пухлинних клітин є новою стратегією прогнозування та ідентифікації рецидиву онкологічної патології. Циркулюючі пухлинні клітини, виявлені до та після ад’ювантної терапії, променевої терапії або хірургічної резекції первинної пухлини, були описані як незалежні фактори ризику рецидиву та смерті.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2023.110-123
ARTICLE PDF

Посилання

Guan X. Cancer metastases: challenges and opportunities. Acta pharmaceutica Sinica. 2015;5(5):402–18. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsb.2015.07.005

Seyfried TN, Huysentruyt LC. On the origin of cancer metastasis. Critical reviews in oncogenesis. 2013;18(1–2):43–73. (In English). DOI: https://doi.org/10.1615/critrevoncog.v18.i1-2.40

Joosse SA, Gorges TM, Pantel K. Biology, detection, and clinical implications of circulating tumor cells. EMBO molecular medicine. 2015;7(1):1–11. (In English). DOI: https://doi.org/10.15252/emmm.201303698

Dasgupta A, Lim AR, Ghajar CM. Circulating and disseminated tumor cells: harbingers or initiators of metastasis? Molecular oncology. 2017;11(1):40–61. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/1878-0261.12022

Allard WJ, Matera J, Miller MC et al. Tumor cells circulate in the peripheral blood of all major carcinomas but not in healthy subjects or patients with nonmalignant diseases. Clinical cancer research. 2004;10(20):6897–904. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-04-0378

Joosse SA, Pantel K. Biologic challenges in the detection of circulating tumor cells. Cancer research. 2013;73(1):8–11. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-12-3422

Friedl P, Alexander S. Cancer invasion and the microenvironment: plasticity and reciprocity. Cell. 2011;147(5):992–1009. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.11.016

Fоrnvik D, Andersson I, Dustler M, Ehrnström R, Rydén L et al. No evidence for shedding of circulating tumor cells to the peripheral venous blood as a result of mammographic breast compression. Breast cancer research and treatment. 2013;141(2):187–95. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10549-013-2674-z

Andree KC, van Dalum G, Terstappen LWMM. Challenges in circulating tumor cell detection by the CellSearch system. Molecular oncology. 2016;10(3):395–407. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.molonc.2015.12.002

Ashworth TR. A case of cancer in which cells similar to those in the tumors were seen in the blood after death. The Medical journal of Australia. 1869;14:146–9. (In English).

Douma S, Van Laar T, Zevenhoven J, Meuwissen R, Van Garderen E, Peeper DS. Suppression of anoikis and induction of metastasis by the neurotrophic receptor TrkB. Nature. 2004;430(7003):1034–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nature02765

Uppal A, Wightman SC, Ganai S, Weichselbaum RR, An G. Investigation of the essential role of platelet-tumor cell interactions in metastasis progression using an agent-based model. Theoretical biology & medical modelling. 2014;11:17. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/1742-4682-11-17

Alizadeh AM, Shiri S, Farsinejad S. Metastasis review: from bench to bedside. Tumour biology. 2014;35(9):8483–523. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s13277-014-2421-z

Reymond N, Аgua BB, Ridley AJ. Crossing the endothelial barrier during metastasis. Nature reviews. Cancer. 2013;13(12):858–70. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nrc3628

Hamidi H, Ivaska J. Every step of the way: integrins in cancer progression and metastasis. Nature reviews. Cancer. 2018;18(9):533–48. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41568-018-0038-z

Zavyalova MV, Denisov EV, Tashireva LA et al. Intravasation as a key step in Cancer metastasis. Biochem Mosc. 2019;84(7):762–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.1134/S0006297919070071

Szczerba BM, Castro-Giner F, Vetter M et al. Neutrophils escort circulating tumour cells to enable cell cycle progression. Nature. 2019;566(7745):553–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-019-0915-y

Micalizzi DS, Maheswaran S, Haber DA. A conduit to metastasis: circulating tumor cell biology. Genes & development. 2017;31(18):1827–40. (In English). DOI: https://doi.org/10.1101/gad.305805.117

Massaguе J, Obenauf AC. Metastatic colonization by circulating tumour cells. Nature. 2016;529(7586):298–306. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nature17038

Aird WC. Phenotypic heterogeneity of the endothelium: I. Structure, function, and mechanisms. Circulation research. 2007;100(2):158–73. (In English). DOI: https://doi.org/10.1161/01.RES.0000255691.76142.4a

Nguyen DX, Bos PD, Massagué J. Metastasis: from dissemination to organ-specific colonization. Nature reviews. Cancer. 2009;9(4):274–84. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nrc2622

Kim MY, Oskarsson T, Acharyya S, Nguyen DX, Zhang XH, Norton L, Massaguе J. Tumor self-seeding by circulating cancer cells. Cell. 2009;139(7):1315–26. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.11.025

Lin HC, Liou MJ, Hsu HL, Hsieh JC, Chen YA, Tseng CP, Lin JD. Combined analysis of circulating epithelial cells and serum thyroglobulin for distinguishing disease status of the patients with papillary thyroid carcinoma. Oncotarget. 2016;7(13):17242–53. (In English). DOI: https://doi.org/10.18632/oncotarget.6587

Padillo-Ruiz J, Suarez G, Pereira S, Calero-Castro FJ, Tinoco J et al. Circulating Tumor Cells Enumeration from the Portal Vein for Risk Stratification in Early Pancreatic Cancer Patients. Cancers. 2021;13(24):6153. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cancers13246153

Alix-Panabiеres C, Schwarzenbach H, Pantel K. Circulating tumor cells and circulating tumor DNA. Annual review of medicine. 2012;63:199–215. (In English). DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-med-062310-094219

Ju S, Chen C, Zhang J, Xu L, Zhang X, Li Z, Chen Y, Zhou J, Ji F, Wang L. Detection of circulating tumor cells: opportunities and challenges. Biomarker research. 2022;10(1):58. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s40364-022-00403-2

Miller MC, Doyle GV, Terstappen LWMM. Significance of Circulating Tumor Cells Detected by the CellSearch System in Patients with Metastatic Breast Colorectal and Prostate Cancer. Journal of oncology. 2010;2010. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2010/617421

Kulasinghe A, Kenny L, Perry C et al. Impact of label-free technologies in head and neck cancer circulating tumour cells. Oncotarget. 2016;7(44):71223–34. (In English). DOI: https://doi.org/10.18632/oncotarget.12086

Gires O, Stoecklein NH. Dynamic EpCAM expression on circulating and disseminating tumor cells: causes and consequences. Cellular and molecular life sciences. 2014;71(22):4393–402. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00018-014-1693-1

Mai J, Abubrig M, Lehmann T et al. T2 mapping in prostate Cancer. Investig Radiology. 2019;54(3):146–52. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/RLI.0000000000000520

Brasо-Maristany F, Griguolo G, Pascual T et al. Phenotypic changes of HER2-positive breast cancer during and after dual HER2 blockade. Nature communications. 2020;11. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-019-14111-3

Praharaj PP, Bhutia SK, Nagrath S, Bitting RL, Deep G. Circulating tumor cell-derived organoids: current challenges and promises in medical research and precision medicine. Biochimica et biophysica acta. 2018;1869(2):117–27. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2017.12.005

Sharma S, Zhuang R, Long M et al. Circulating tumor cell isolation, culture, and downstream molecular analysis. Biotechnology advances. 2018;36(4):1063–78. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.03.007

Liu L, Liao GQ, He P et al. Detection of circulating cancer cells in lung cancer patients with a panel of marker genes. Biochemical and biophysical research communications. 2008;372(4):756–60. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2008.05.101

Placke T, Оrgel M, Schaller M et al. Platelet-derived MHC class I confers a Pseudonormal phenotype to Cancer cells that subverts the antitumor reactivity of natural killer immune cells. Cancer research. 2012;Vol. 72(2):440–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-11-1872

Qian B, Pollard JW. Macrophage diversity enhances tumor progression and metastasis. Cell. 2010;141(1):39–51. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.03.014

Qian BZ, Li J, Zhang H et al. CCL2 recruits inflammatory monocytes to facilitate breast tumor metastasis. Nature. 2011;475(7355):222–5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nature10138

Gordon N, Kleinerman ES. The role of Fas/FasL in the metastatic potential of osteosarcoma and targeting this pathway for the treatment of osteosarcoma lung metastases. Cancer treatment and research. 2009;152:497–508. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0284-9_29

Mazel M, Jacot W, Pantel K et al. Frequent expression of PD-L1 on circulating breast cancer cells. Molecular oncology. 2015;9(9):1773–82. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.molonc.2015.05.009

Vona G, Sabile A, Louha M et al. Isolation by size of epithelial tumor cells. The American journal of pathology. 2000;156(1):57–63. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/S0002-9440(10)64706-2

Gascoyne PRC, Shim S. Isolation of circulating tumor cells by Dielectrophoresis. Cancers. 2014;6(1):545–79. (In English). DOI: https://doi.org/10.3390/cancers6010545

Rosenberg R, Gertler R, Friederichs J et al. Comparison of two density gradient centrifugation systems for the enrichment of disseminated tumor cells in blood. Cytometry. 2002;49(4):150–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/cyto.10161

Maly V, Maly O, Kolostova K, Bobek V. Circulating Tumor Cells in Diagnosis and Treatment of Lung Cancer. In Vivo. 2019;33(4):1027–37. (In English). DOI: https://doi.org/10.21873/invivo.11571

Desitter I, Guerrouahen BS, Benali-Furet N, Wechsler J, Jänne PA et al. A new device for rapid isolation by size and characterization of rare circulating tumor cells. Anticancer research. 2011;31(2):427–41. (In English).

Dolfus C, Piton N, Toure E, Sabourin JC. Circulating tumor cell isolation: the assets of filtration methods with polycarbonate track-etched filters. Chinese journal of cancer research. 2015;27(5):479–87. (In English). DOI: https://doi.org/10.3978/j.issn.1000-9604.2015.09.01

Bankо P, Lee SY, Nagygyоrgy V et al. Technologies for circulating tumor cell separation from whole blood. Journal of hematology. 2019;12(1):48. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s13045-019-0735-4

Zhu Z, Zhang YHP. In vitro metabolic engineering of bioelectricity generation by the complete oxidation of glucose. Metabolic engineering. 2017;39:110–6. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymben.2016.11.002

Cote RJ, Datar RH. Circulating tumor cells. Springer New York. 2016. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3363-1

Bertoldo F, Boccardo F, Bombardieri E, Evangelista L, Valdagni R. Bone metastases from prostate cancer: Biology, diagnosis and management. Springer International Publishing. 2017. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-42327-2

Wang Y, Navin NE. Advances and applications of single-cell sequencing technologies. Molecular cell. 2015;58(4):598–609. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.05.005

Nagrath S, Sequist LV, Maheswaran S, Bell DW, Irimia D et al. Isolation of rare circulating tumour cells in cancer patients by microchip technology. Nature. 2007;450(7173):1235–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nature06385

Stott SL, Hsu CH, Tsukrov DI, Yu M, Miyamoto DT, Waltman BA et al. Isolation of circulating tumor cells using a microvortex-generating herringbone-chip. Proc Natl Acad Sci USA. 2010;107(43):18392–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1012539107

Harouaka RA, Nisic M, Zheng SY. Circulating tumor cell enrichment based on physical properties. Journal of laboratory automation. 2013;18(6):455–68. (In English). DOI: https://doi.org/10.1177/2211068213494391

Laget S, Broncy L, Hormigos K, Dhingra DM, BenMohamed F et al. Technical insights into highly sensitive isolation and molecular characterization of fixed and live circulating tumor cells for early detection of tumor invasion. PLoS One. 2017;12(1):e0169427. (In English). DOI: https://doi.org/10.1371/journal. pone.0169427

Kolostova K, Cegan M, Bobek V. Circulating tumour cells in patients with urothelial tumours: Enrichment and in vitro culture. Canadian Urological Association journal. 2014;8(9–10):E715–20. (In English). DOI: https://doi.org/10.5489/cuaj.1978

Cabel L, Proudhon C, Gortais H, Loirat D, Coussy F, Pierga JY, Bidard FC. Circulating tumor cells: Clinical validity and utility. International journal of clinical oncology. 2017;22(3):421–30. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10147-017-1105-2

Ilie M, Hofman V, Long-Mira E et al. “Sentinel” circulating tumor cells allow early diagnosis of lung Cancer in patients with chronic obstructive pulmonary disease. PLoS One. 2014;9(10). (In English). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111597

Weissenstein U, Schumann A, Reif M, Link S, Toffol-Schmidt UD, Heusser P. Detection of circulating tumor cells in blood of metastatic breast cancer patients using a combination of cytokeratin and EpCAM antibodies. BMC Cancer. 2012;12(1):206. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2407-12-206

Rossi G, Mu Z, Rademaker AW et al. Cell-free DNA and circulating tumor cells: comprehensive liquid biopsy analysis in advanced breast Cancer. Clinical cancer research. 2018;24(3):560–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-17-2092

Aceto N, Bardia A, Miyamoto DT et al. Circulating tumor cell clusters are Oligoclonal precursors of breast Cancer metastasis. Cell. 2014;158(5):1110–22. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.07.013

He W, Hou M, Zhang H et al. Clinical significance of circulating tumor cells in predicting disease progression and chemotherapy resistance in patients with gestational choriocarcinoma. International journal of cancer. 2019;144(6):1421–31. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.31742

Rack B, Schindlbeck C, Jückstock J, Andergassen U, Hepp P et al. Circulating tumor cells predict survival in early average-to-high risk breast cancer patients. Journal of the National Cancer Institute. 2014;106(5):dju066. (In English). DOI: https://doi.org/10.1093/jnci/dju066

Gazzaniga P, de Berardinis E, Raimondi C, Gradilone A, Busetto GM et al. Circulating tumor cells detection has independent prognostic impact in high-risk non-muscle invasive bladder cancer. International journal of cancer. 2014;135(8):1978–82. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.28830

Denеve E, Riethdorf S, Ramos J, Nocca D, Coffy A et al. Capture of viable circulating tumor cells in the liver of colorectal cancer patients. Clinical chemistry. 2013;59(9):1384–92. (In English). DOI: https://doi.org/10.1373/clinchem.2013.202846

Wan L, Pantel K, Kang Y. Tumor metastasis: moving new biological insights into the clinic. Nature medicine. 2013;19(11):1450–64. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nm.3391

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.