ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ОЖИРІННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ТА ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак грудної залози, ожиріння, комбіноване лікування, рівень якості життя.

Як цитувати

Прохач, Н., Сорочан, П., Громакова, І., Шевцов, В., & Шутов, С. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ОЖИРІННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ТА ПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(1), 13-17. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.13-17

Анотація

Мета роботи. Визначення вихідних особливостей та динаміки рівня якості життя (ЯЖ) у хворих на рак грудної залози (РГЗ) з ожирінням при проведенні хірургічного та променевого лікування.

Матеріали та методи. Обстежено 45 хворих на РГЗ II–III стадій на етапах комбінованого лікування. Ви- значали рівні інсуліну, лептину, С-реактивного білка, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у сироватці крові, гематологічні показники. Усім хворим проведено антропометричне обстеження та розраховано індекс маси тіла (ІМТ). Аналіз варіабельності серцевого ритму проводили за методами часового та спектрального аналізу та мето- дом варіаційної пульсометрії. Оцінку рівня ЯЖ проводили за опитувальником QLQ-C30.

Результати. Усіх пацієнток за ІМТ було розподілено на 4 групи. Проаналізовано рівень ЯЖ та вираженість психосоматичних розладів (ПР) до початку терапії, після хірургічного та променевого лікування. Встанов- лено найнижчий рівень ЯЖ та найвищу вираженість ПР у пацієнток з ожирінням III ступеня на всіх етапах лікування. Встановлено найбільш значущі предиктори розвитку окремих ПР у хворих на РГЗ.

Висновки. У хворих на РГЗ, які отримують протипухлинне лікування, рівень ЯЖ, кількість та вираженість ПР залежать від ступеня ожиріння. До найбільш значущих предикторів розвитку ПР належать рівні глюко- зи, ІЛ-6, індекс централізації та ІМТ.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.13-17
ARTICLE PDF

Посилання

Rose D. P. Biochemical and molecular mechanisms for the association between obesity, chronic inflammation, and breast cancer / D. P. Rose, L. Vona-Davis // Biofactors. — 2014. — Vol. 40, № 1. — Р. 1–12.

Engin A. Obesity-associated Breast Cancer: Analysis of risk factors / A. Engin // Adv. Exp. Med. Biol. — 2017. — Vol. 960. — Р. 571–606.

Azrad M. The association between adiposity and breast cancer recurrence and survival: A review of the recent literature / M. Azrad, W. Demark-Wahnefried // Curr. Nutr. Rep. — 2014. — Vol. 3, № 1. — Р. 9–15.

Physical health-related quality of life in relation to metabolic health and obesity among men and women in Germany / J. Truthmann, G. B. Mensink, A. Bosy-Westphal et al. // Health Qual. Life Outcomes. — 2017. — Vol. 15, № 1. — Р. 122

Vgontzas A. N. Obesity-related sleepiness and fatigue: the role of the stress system and cytokines / A. N. Vgontzas, E. O. Bixler, G. P. Chrousos // Ann. N. Y. Acad. Sci. — 2006. — Vol. 1083. — Р. 329–344.

Pain and obesity in the older adult / R. J. Taylor, J. V. Pergolizzi, R. B. Raffa et al. // Curr. Pharm. Des. — 2014. — Vol. 20, № 38. — Р. 6037–6041.

Herath K. Impact of obesity and exercise on chemotherapy-related fatigue / K. Herath, N. Peswani, C. R. Chitambar // Support Care Cancer. — 2016. — Vol. 24, № 10. — Р. 4257–4262.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.