ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ В РОЗВИТКУ РАКУ ШЛУНКА
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак шлунка, шляхи канцерогенезу, варіабельність зустрічальності факторів розвитку раку шлунка.

Як цитувати

Красносельський, М., Мовчан, О., & Пономарьов, І. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ В РОЗВИТКУ РАКУ ШЛУНКА. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(1), 18-24. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.18-24

Анотація

Мета роботи — можливість підвищити ефективність комплексного лікування хворих на рак шлунка шля- хом індивідуалізації на підставі визначення особливостей показників канцерогенезу злоякісного процесу.

Матеріали та методи. Обстежено 80 хворих на РШ, яким визначалась МСН за локусами ВАТ 25; ВАТ 26, індекс проліферації Кі-67 та мутація гена р53.

Було вивчено частоту зустрічальності «дикого» та мутантного варіантів гена р53 за рівнем експресії від- повідного білка залежно від стану генів стабільності ВАТ 25 та ВАТ 26. З метою оцінки проліферативного потенціалу клітин при раку шлунка в пухлинній тканині було вивчено експресію Кі-67 залежно від наяв- ності нестабільності мікросателітів локусів ВАТ 25 та ВАТ 26. Рівень проліферативної активності при раку шлунка був оцінений також залежно від наявності мутації р53.

Результати. За наявності в пухлинних клітинах МСН за локусом ВАТ 25 в більшості випадків спостеріга- ли «дикий» варіант гена р53. За відсутності МСН за зазначеним локусом мутацію р53 спостерігали значно частіше. Мутація р53 спостерігалась лише за відсутньої МСН. При порівнянні показників відмінностей двох вибірок встановлено, що за відсутності МСН за ВАТ 26 співвідношення між відсутністю мутації р53 та її наявністю вірогідно (р < 0,05) відрізнялось від співвідношення за умови наявної нестабільності. Отже, можна стверджувати, що при раку шлунка, мутація гена р53 спостерігається переважно в пухлинах з від- сутньою МСН за локусами ВАТ 25 та 26.

Висновки. Доведено, що наведені дані можна розглядати як підтвердження багатобічності генетичних порушень у канцерогенезі. У пухлинах зі збереженою функцією генів стабільності, тобто за можливості відновлення хромосомних поломок, виникнення та проліферація злоякісних клітин пов’язані з порушен- ням апоптозу в критичних точках процесу поділу клітини. В описаному випадку це реалізується завдяки неспроможності мутантної форми гена р53 синтезувати потрібну четвертинну конфігурацію відповідного білка з подальшою неспроможністю останнього зупиняти процес реплікації ДНК.

Встановлено, що, вочевидь, мутація гена основного контролю призводить до втрати контролю за ДНК та може сприяти лише виникненню злоякісної клітини, а подальша втрата рівня диференціювання клітин ймовірно обумовлена вже іншими чинниками.

Виявлено, що проліферативна активність пухлинних клітин при раку шлунка мала чіткий зв’язок із неста- більністю мікросателітів за обома дослідженими локусами хромосом.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2020.18-24
ARTICLE PDF

Посилання

Berezov T. P. Biologicheskaya himiya — Moskva: Medicina, 1982. — 752 s.

Belous T. A., Litvinova L. V., Pugachev K. K. Prognosticheskoe znachenie morfologicheskih parametrov raka zheludka // Ros. onkol. zhurn. — 2007. — № 2. — S. 13–18.

YUrchenko A. A., Delektorskaya, A. G., Perevoshchikov, N. A. Ognerubov. Osobennosti ekspressii nm23 i soderzhaniya osnovnyh komponentov sistemy aktivacii plazminogena v opuholyah zheludka // Vedushchij mnogoprofil’nyj gospital’ strany: osnovnye funkcii, dostizheniya i napravleniya razvitiya: tezisy mezhdunar. nauch.-praktich. konferencii, 1–2 iyunya 2006 g., Moskva. — Moskva, 2006. — S. 199–200.

YUrchenko A. A. Klinicheskoe znachenie nekotoryh tkanevyh markerov metastazirovaniya pri rake zheludka: avtoref. dis. kand. med. nauk: 14.00.14 / A. A. YUrchenko. — M., 2007. — 22 s.

YArilin A. A. Citokiny v timuse. Vyrabotka i recepciya citokinov / A. A. YArilin // Citokiny i vospalenie. — 2003. — T. 2, № 1. — S. 3–13.

Atrack C. A. procedure for the isolation of noradrenaline, adrenaline, dopamine, 5-hydroxytryptamine and histamine from the same tissue sample using a single column of strongly asidic cation exchange resin / Acta pharmacol. et toxicol. — 2008. — Vol. 42. — P. 35–57.

Becker, K. F., Keller, G. & Hoefler, H. (2000). The use of molecular biology in diagnosis and prognosis of gastric cancer. // Surg Oncol, 9, (1), 2018, pp. 5–11,ISSN 0960-7404.

Giovanni Corso, Franco Roviello, Raquel Seruca. Gastric cancer carcinogenesis and tumor progression. Annali italiani di chirurgia 83(3):172-6 • May 2012

Karla Vinascoa Hazel, M. Mitchella Nadeem O. Kaakoushb, Natalia Castaño-Rodrígueza. Microbial carcinogenesis: Lactic acid bacteria in gastric cancer . Biochimica et Biophysica Acta (BBA) — Reviews on Cancer. Volume 1872, Issue 2, December 2019, 188309

Lazorthes F. Late clinical outcome in a randomized prospective comparison of colonic J-pouch and straight coloanal anastomosis / F. Lazorthes, P. Chiotasso, R. A. Gamagami et al. // Br. J. Surg. — 2017. — Vol. 84. — P. 1449–1451.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.