Імуноскор і використання можливостей персоніфікації хіміотерапевтичного лікування у хворих на рак шлунка
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак шлунка, онкобілки, імуногістохімічне дослідження, імуноскор.

Як цитувати

Кіркілевський, С. І., Сулаєва, О. М., Лук’янчук, О. В., Лурін, А. Г., Машуков, А. О., Ткаченко, О. І., Згура, О. М., Біленко, О. А., Максимовський, В. Є., Рациборський, Д. В., & Сирбу, В. М. (2020). Імуноскор і використання можливостей персоніфікації хіміотерапевтичного лікування у хворих на рак шлунка. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(3), 199-207. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.199-207

Анотація

Актуальність. У світі зареєстровано декілька показань для призначення імунотерапії інгібіторами імунних контрольних точок (ІТ ІКТ). Призначення ІТ ІКТ при раку шлунка (РШ) обумовлене наявністю експресії лігандів PD-L1 на пухлинних клітинах; високим мутаційним навантаженням у пухлині; наявністю мікросателітнонестабільної форми РШ MSI-h або поломкою механізму виправлення помилок системи неспарених основ ДНК – MMR; Т-кілер імуноскор, або скорочено IS.

Мета роботи. Вивчити склад імуноклітинного фенотипу злоякісних пухлин шлунка.

Матеріали та методи. У даній роботі представлено результати клінічного дослідження, проведеного на базі науково-дослідного відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку та абдомінального онкохірургічного відділення КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер» Одеської обласної ради у 221 хворого, прооперованого з приводу раку шлунка (РШ) у період 2007–2013 років. Середній вік 60,88 ± 10,5 року, чоловіків – 180, жінок – 41. Всього виконано 143 гастректомії і 78 дистальних субтотальних резекцій. Досліджувана група хворих для вивчення IS складалася з 22 хворих на РШ. На першому етапі визначена щільність імунокомпетентних клітин TILs або TIMs, де TILs передбачає кількісну оцінку лімфоцитів, що інфільтрують пухлину, а TIMs – підрахунок кількості макрофагів, що інфільтрують пухлину. Другим етапом проведена оцінка вираженості інфільтрації імунними клітинами двох компартментів: центральних ділянок пухлини (СТ) та навколо краю інвазії пухлини (ІМ) – у перитуморозній стромі.

Результати та їх обговорення. Усі хворі, включені в дослідження, були радикально прооперовані. Вилучені під час операції пухлини досліджувались з використанням імуноскору. Дуже висока кореляція відмічалась між наявністю у клітинах експресії PD-L1 і присутністю CD8 Т–лімфоцитів у tumor nest – 0,81. Вплив імуноскору на прогноз склав 0,64. Негативна висока кореляція визначалась між концентрацією М2 CD163 макрофагів у пухлині і наявністю метастазів у регіонарні лімфатичні вузли – 0,65. Дуже висока кореляція між концентрацією CD3 і CD8 у центральних зонах пухлини – 0,95. Дуже висока кореляція між наявністю у клітин експресії PD-L1 і наявністю CD3 клітин у tumor nest – 0,84. Дуже високою була кореляція між CD3 і CD8 у пухлинній стромі – 0,87.

Висновки. Вивчення IS необхідне як з точки зору впливу на виживаність хворих як фактора прогнозу, так і з перспективою більш активного призначення і використання імунотаргетних препаратів надалі.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.199-207
ARTICLE PDF

Посилання

Sebastian R., Nielsen and Michael C. Schmid. Macrophages as Key Drivers of Cancer Progression and Metastasis. Mediators of Inflammation. 2017. Review Article. Open Access. Vol. 2017. 11 p. Article ID 9624760. DOI: https://doi.org/10.1155/2017/9624760

Jiang W., Liu K., Guo Q et al. Tumor-infiltrating immune cells and prognosis in gastric cancer: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget. (Published 2017 May 3). 2017. Vol 8, № 37. Р. 62312–62329. DOI: https://doi.org/10.18632/oncotarget.17602.

Jonathan A. D., Simpson Ahmad Al-Attar, Nicholas F. S. Watson J. H. Scholefield M. I., Lindy G. D. Intratumoral T Cell Infiltration, MHC Class I and STAT1 as Biomarkers of Good Prognosis in Colorectal Cancer. Gut. 2010. Vol. 59, № 7. Р. 926–933. DOI: https://doi.org/10.1136/gut.2009.194472.

Zhang T., Su D., Mao Z., Guo X., Wang L., Bai L. Prognostic role of neuroendocrine cell differentiation in human gastric carcinoma. Int. J. Clin. Exp. Med. (Published 2015 May 15). 2015. Vol. 8, № 5. Р. 7837–7842.

Sebastian R., Nielsen R. Nielsen and Michael C. Schmid. Macrophages as Key Drivers of Cancer Progression and Metastasis. Mediators of Inflammation. 2017. Review Article. Open Access. 2017;11. Article ID 9624760. (In English). DOI: https://doi. org/10.1155/2017/9624760.

Jiang W, Liu K, Guo Q et al. Tumor-infiltrating immune cells and prognosis in gastric cancer: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget. (Published 2017 May 3). 2017;8(37):62312–29. (In English). DOI: https://doi.org/10.18632/oncotarget.17602.

Jonathan AD, Simpson Ahmad Al-Attar, Nicholas FS, Watson JH, Scholefield MI, Lindy GD. Intratumoral T Cell Infiltration, MHC Class I and STAT1 as Biomarkers of Good Prognosis in Colorectal Cancer. Gut. 2010;59(7)926–33. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1136/gut.2009.194472.

Zhang T, Su D, Mao Z, Guo X, Wang L, Bai L. Prognostic role of neuroendocrine cell differentiation in human gastric carcinoma. Int. J. Clin. Exp. Med. (Published 2015 May 15). 2015;8(5):7837–42. (In English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.