Лікування тиреотоксикозу радіойодом (аналітичний огляд літератури та власні клінічні дані)
ARTICLE PDF

Ключові слова

лікування радіойодом, хвороба Грейвса, багатовузловий токсичний зоб, аутоімунний тиреоїдит.

Як цитувати

Луховицька, Н. І. (2020). Лікування тиреотоксикозу радіойодом (аналітичний огляд літератури та власні клінічні дані). Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(3), 241-254. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.241-254

Анотація

Актуальність. Синдром тиреотоксикозу – це важке захворювання щитоподібної залози, яке несприятливо впливає на функціонування практично всіх органів і систем організму і може призводити до формування тяжких ускладнень, таких як мерехтлива аритмія, серцево-судинна недостатність, аутоімунна офтальмопатія з погіршенням зору, поліорганна недостатність. Вибір тактики лікування, його послідовності й ефективності радіойодотерапії при тиреотоксикозі та інших неонкологічних захворюваннях щитоподібної залози і на цей час є актуальним питанням ендокринології та радіології.

Мета роботи. Провести аналіз даних літератури щодо використання радіонуклідного лікування у хворих на тиреотоксикоз та представити власний досвід – результати лікування радіойодом 146 пацієнтів з симптомом тиреотоксикозу та 9 пацієнтів з іншою неонкологічною патологією щитоподібної залози у клініці ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» за 2010–2019 рр.

Матеріали та методи. Для аналітичного огляду літератури відібрано 34 джерела інформації у вигляді наукових статей, дослідницьких робіт, монографій тощо. Серед них 4 – вітчизняні, 3 – з Росії, інші 27 – із закордонних наукових журналів. Доказовий рівень дослідництва від І А до ІІІ С. Аналіз власних досліджень проведено за період з 2010 р. по перше півріччя 2020 р. Лікування 131І-натрій йодидом проводили у рідкому чи капсульному вигляді, перорально, усього було проліковано 155 пацієнтів. Активність радіойоду на один курс скаладала від 185 до 1110 МБк, кількість курсів обирали індивідуально.

Результати та їх обговорення. При аналітичному огляді сучасної вітчизняної і закордонної літератури визначено, що лікування радіойодом продовжує займати вагоме місце в терапії тиреотоксикозу, особливо для хворих із рецидивною і резистентною до тиреостатиків формою хвороби. За власними даними показано, що лікування доцільно проводити високими дозами радіойоду (600–1000 МБк). Це призвело до вилікування захворювання в 98 % (113 пацієнтів з хворобою Грейвса і 33 хворих на багатовузловий токсичний зоб). Доведено ефективність радіойодотерапії для хворих з АІТ (2 випадки) і при загруднинному розташуванні щитоподібної залози (7 пацієнтів).

Висновки. Лікування радіойодом продовжує бути сучасним і ефективним способом подолання таких проблем, як хвороба Грейвса, БВТЗ, загруднинного розташування гіперплазованої щитоподібної залози, АІТ.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.241-254
ARTICLE PDF

Посилання

Bodnar PM. Endokrynolohiia: pidruchnyk dlia stud. vyshchykh med. navch. zakladiv. vyd. 3-ye, pererobl. ta dopovn. [Endocrinology: a textbook for students. higher honey. textbook institutions. view. 3rd, reworked. and add]. Vinnytsia. New Book. 2013;480. (In Ukrainian).

Comparison of curative effect of 131I and antithyroid drugs in Graves' disease: a meta-analysis. Minerva Endocrinol. 2018;43(4):511–6. DOI: https://doi.org/10.23736/S0391-1977.17.02551-2. (In English).

Czarnywojtek A, Sawicka-Gutaj N, Miechowicz I, Borowska M, Woliński K, Płazińska MT et al. Red. cell distribution width – a new marker for exacerbation of heart failure in patients with hypothyroidism following radioiodine therapy. Endokrynol. Pol. 2018;69(3):235–40. (In English). DOI: https://doi.org/10.5603/EP.a2018.0018.

Cepková J, Gabalec F, Svilias I, Horáček J. The occurrence of agranulocytosis due to antithyroid drugs in a cohort of patients with Graves disease treated with radioactive iodine 131I during 14 years. Vnitr. Lek. 2014;60(10):815–6. (In English).

Solodkyi VA, Fomyn DK, Halushko DA, Pestrytskaia EA. Vуsokodoznaia radyoiodterapyia bolezny Hreivsa. [High-dose radioiodine therapy for Graves' disease.]. Bulletin of the Russian Scientific Center for Roentgenoradiology of the Ministry of Health of Russia. 2013;4(13)611. (In Russian).

Sawicka-Gutaj N, Ziółkowska P, Sowiński J, Czarnywojtek A, Milczarczyk K, Gut P et al. Recurrent goiter: risk factors, patient quality of life, and efficacy of radioiodine therapy. Pol. Arch. Intern. Med. 2019;129(1):22–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.20452/pamw.4383.

Fadeev VV. Dyahnostyka y lechenye bolezny Hreivsa. [Diagnosis and treatment of Graves' disease]. Medical advice. 2014;4:44–9. (In English).

Shapiro B. Optimization of radioiodine therapy of thyrotoxicosis: what have we learned after 50 years? J. Nucl. Med. 1993;34(10):1638–41. (In English).

Shulkin BL, Gross MD, Avram AM. Efficacy of radioactive iodine treatment of graves' hyperthyroidism using a single calculated 131I dose. Clin. Diabetes. Endocrinol. 2018;4:20. (In English). DOI: https://doi.org/10.1186/s40842-018-0071-6.

Aktaş GE, Turoğlu HT, Erdil TY, İnanır S, Dede F. Long-Term Results of Fixed High-Dose I-131 Treatment for Toxic Nodular Goiter: Higher Euthyroidism Rates in Geriatric Patients. Mol. Imaging. Radionucl. Ther. 2015;24(3):94–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.4274/mirt.57060.

Roque C, Vasconcelos CA. 131I-Induced Graves' disease in patients treated for toxic multinodular goitre: systematic review and descriptive analysis. J. Endocrinol. Invest. 2018;41(9):1019–28. (In English). DOI: https://doi. org/10.1007/s40618-018-0827-y.

Lewis A, Atkinson B, Bell P, Courtney H, McCance D, Mullan K, Hunter S. Outcome of 131I therapy in hyperthyroidism using a 550MBq fixed dose regimen. Ulster. Med. J. 2013;82(2):85–8. (In English).

Sheremeta MS, Dehtiarev MV, .Rumiantsev PO. Radyoiodterapyia aktyvnostiu 550 MBk I131 bolnуkh tyreotoksykozom. [Radioiodine therapy with an activity of 550 MBq I131 in patients with thyrotoxicosis]. Endocrine surgery. 2016;10(2):29– 33. (In Russian).

Bibbo G, Benger T, Sigalas V, Kirkwood I. Radioiodine (131I) therapies performed in a paediatric hospital: facilities and procedures. Australas. Phys. Eng. Sci. Med. 2018;41(3):747–56. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s13246- 018-0658-3.

Gilbert J. Thyrotoxicosis – investigation and management. King's College Hospital, Denmark Hill. Clin. Med. (Lond). 2017;17(3):274–7. (In English). DOI: 10.7861/clinmedicine.17-3-274.

Shyshkyna VV, Chebotareva ED, Mechev DS. Lechebnoe prymenenye otkrуtуkh radyonuklydov. [Therapeutic use of open radionuclides]. Health.1988;220. (In Russian).

Vija Racaru L, Fontan C, Bauriaud-Mallet M, Brillouet S, Caselles O, Zerdoud S et al. Clinical outcomes 1 year after empiric 131I therapy for hyperthyroid disorders: real life experience and predictive factors of functional response. Nucl. Med. Commun. 2017;38(9):756–63. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MNM.0000000000000705.

Volуnets YP. Radyoiodterapyia v lechenyy dyffuznoho toksycheskoho zoba. [Radioiodine therapy in the treatment of diffuse toxic goiter]. Endocrinology. 2019;24(4). (In Russian).

Schiavo M, Bagnara MC, Camerieri L, Pomposelli E, Giusti M, Pesce G et al. Clinical efficacy of radioiodine therapy in multinodular toxic goiter, applying an implemented dose calculation algorithm. Endocrine. 2015;48(3):902–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s12020-014-0398-4.

Xing YZ, Zhang K, Jin G. Predictive factors for the outcomes of Graves' disease patients with radioactive iodine (131I) treatment. Biosci. Rep. 2020;40(1). (In English). pii: BSR20191609. DOI: https://doi.org/10.1042/BSR20191609.

Plazinska MT, Sawicka-Gutaj N, Czarnywojtek A, Wolinski K, Kobylecka M, Karlińska M et al. Radioiodine therapy and Graves' disease – Myths and reality. PLoS One. 2020;15(1):e0226495. (In English). DOI: https://doi.org/0.1371/journal. pone.0226495.

Subramanian M, Baby MK, Seshadri KG. The effect of prior antithyroid drug use on delaying remission in high uptake Graves' disease following radioiodine ablation. Endocr. Connect. 2016;5(1):34– 40. (In English). DOI: https://doi.org/10.1530/EC-15- 0119.

Zhang R, Zhang G, Wang R, Tan J, He Y, Meng Z. Prediction of thyroidal 131I effective half-life in patients with Graves' disease. Oncotarget. 2017;8(46):80934–40. (In English). DOI: https://doi. org/10.18632/oncotarget.20849.

Masalova NN. Radyoiodterapyia v lechenyy syndroma tyreotoksykoza. [Radioiodine therapy in the treatment of thyrotoxicosis syndrome.]. 11 State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Far Eastern State Medical University» of the Ministry of Health of Russia. Healthcare. Of the Far East. 2016;2(68):84–6. (In Russian).

Bonefačić B, Crnčić TB, Tomaš MI, Girotto N, Ivanković SG. The significance of serum thyroglobulin measurement before and after the treatment of toxic nodular goiter with 131I. Nucl. Med. Commun. 2020;41(4):344–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/MNM.0000000000001153.

Sekulić V, Rajić M, Vlajković M, Ilić S, Stević M, Kojić M. The effect of short-term treatment with lithium carbonate on the outcome of radioiodine therapy in patients with long-lasting Graves' hyperthyroidism. Ann. Nucl. Med. 2017;31(10):744– 51. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/ s12149-017-1206-z.

Lee YY, Tam KW, Lin YM, Leu WJ, Chang JC, Hsiao CL et al. Recombinant human thyrotropin before (131)I therapy in patients with nodular goitre: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin. Endocrinol. (Oxf). 2015;83(5):702–10. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/cen.12654.

Azorín Belda MJ, Martínez Caballero A, Figueroa Ardila GC, Martínez Ramírez M, Gómez Jaramillo CA, Dolado Ardit JI, Verdú Rico J. Recombinant human thyrotropin stimulation prior to 131I therapy in toxic multinodular goitre with low radioactive iodine uptake. Rev. Esp. Med. Nucl. Imagen. Mol. 2017;36(1):7–12. (In English). DOI: https://doi. org/10.1016/j.remn.2016.05.009.

Mojsak MN, Abdelrazek S, Szumowski P, Rogowski F, Sykała M, Kostecki J et al. Single, very low dose (0.03 mg) of recombinant human thyrotropin (rhTSH) effectively increases radioiodine uptake in the I-131 treatment of large nontoxic multinodular goiter. Nucl. Med. Rev. Cent. East. Eur. 2016;19(1):3– 11. (In English). DOI: https://doi.org/10.5603/ NMR.2016.0002.

Bonnema SJ, Fast S, Hegedüs L. The role of radioiodine therapy in benign nodular goitre. Best. Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2014;28(4):619– 31. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j. beem.2014.02.001.

Bonnema SJ, Stovgaard ES, Fast S, Broedbaek K, Andersen JT, Weimann A et al. Systemic oxidative stress to nucleic acids is unaltered following radioiodine therapy of patients with benign nodular goiter. Eur. Thyroid. J. 2015;4(1):20–5. (In English). DOI: 10.1159/000371883.

Tang L, Ma T, Wu F. Recombinant human thyrotropin stimulated 131I treatment for multinodular goiter. Nuklearmedizin. 2016;55(6):228–35. (In English).

Oberstadt AE, Nelson NC, Claude AK, Refsal KR, Scott-Moncrieff JC, Petroff BK et al. Radioactive iodine uptake in hyperthyroid cats after administration of recombinant human thyroid stimulating hormone. J. Vet. Intern. Med. 2018;32(6):1891–6. (In English). DOI: https://doi. org/10.1111/jvim.15295.

Czarnywojtek A, Zgorzalewicz-Stachowiak M, Woliński K, Płazińska MT, Miechowicz I, Kwiecińska B, Czepczyński R et al. Results of preventive radioiodine therapy in euthyroid patients with history of hyperthyroidism prior to administration of amiodarone with permanent atrial fibrillation – a preliminary study. Endokrynol. Pol. 2014;65(4):269–74. (In English). DOI: https://doi. org/10.5603/EP.2014.0036.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.