Роль клінічного психолога в системі медико-психологічного супроводу онкохворих на етапі променевої терапії (аналітичний огляд літератури та власні клінічні дані)
ARTICLE PDF

Ключові слова

психоонкологія, онкохворі, променева терапія, супровід психолога.

Як цитувати

Кирилова, О. О., Старенький, В. П., Артюх, С. В., Прохач, Н. Е., & Кіян, Т. Г. (2020). Роль клінічного психолога в системі медико-психологічного супроводу онкохворих на етапі променевої терапії (аналітичний огляд літератури та власні клінічні дані). Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(3), 255-272. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.255-272

Анотація

Актуальність. Коли людина стикається з онкологічним діагнозом, це для неї є дуже великим стресом. Променева терапія (ПТ), що є невід’ємною складовою комплексного протипухлинного лікування, може викликати зміни у фізичному та психологічному стані людини. Усвідомлення цих змін є додатковим стресовим фактором, що сприяє погіршенню показників якості життя онкохворого та може бути причиною відмови від подальшого лікування. Нині в Україні відсутня чітка система організації психологічної допомоги онкологічним хворим.

Мета роботи. Провести аналіз та узагальнення даних наукової літератури за проблемою надання психологічної допомоги онкохворим на етапі ПТ та представити власні результати психологічного дослідження 55 хворих на рак тіла матки (РТМ) на етапі ПТ у клініці ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» за 2015–2018 рр.

Матеріали та методи. Огляд літератури охопив доступні публікації, які були отримані внаслідок літературного пошуку у вітчизняних (НБУВ) і закордонних базах даних (Scopus, Web of Science Core Collection, PubMed, BMC, ScinceDirect, Wiley Online Library, RNB). Клініко-лабораторне обстеження було проведено 55 жінкам, хворим на РТМ I–II стадій (T1b-c N0 M0 – T2a -b N0 M0). Діагноз аденокарциноми підтверджено за допомогою гістологічного дослідження. Усім хворим було проведено пангістеректомію та післяопераційний курс дистанційної гамма-терапії на апараті «РОКУС-АМ» методом дробного фракціонування. 15 хворим проводилася психологічна корекція на етапі ПТ. Для оцінки рівня якості життя використовували опитувальник SF-36 (Health Status Survey). Оцінку ступеня вираженості психосоматичних розладів у хворих на рак тіла матки проводили за допомогою опитувальника EORTC QLQ-C30.

Результати та їх обговорення. При аналітичному огляді літератури проаналізовано досвід надання психологічної допомоги онкохворим на етапі ПТ в Україні та за кордоном. Наведено особливості психологічного реагування пацієнта на етапі променевого лікування та можливі наслідки порушення вищих психічних функцій. Розглянуто мішені психологічної корекції та фактори, що впливають на рівень якості життя пацієнта. Приведено оцінку ефективності результатів психотерапевтичних втручань різних напрямків. Встановлено, що на сучасному рівні медико-психологічний супровід онкохворих – це не тільки психологічне консультування та медикаментозна корекція їх психологічного стану, спрямовані на зниження рівня дистресу, тривоги та депресії, але й психокорекція, психоедукація, доступ до психотерапевчних груп та індивідуальна психотерапія. Представлено ефективність застосуваня власних розробок схем медико-психологічної корекції емоційного стану жінок, використання яких дозволило зменшити прояви порушень сну, когнітивної функції та втоми.

Висновки. Використання диференційованого підходу до вибору методів психологічної допомоги онкологічним пацієнтам та членам їх сімей на етапі ПТ у вигляді психокорекції емоційної, когнітивної та поведінкової сфер, психоедукації або психотерапевтичних втручань дозволить істотно поліпшити їх психологічний стан та рівень якості їх життя.

https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020.255-272
ARTICLE PDF

Посилання

Fedorenko ZP, Gulak LO, Mihajlovich YUJ ta іn. Rak v Ukraїnі, 2017–2018. [Cancer in Ukraine, 2017– 2018]. Morbidity, mortality, indicators of oncology service activity. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine. Kiev. 2019;20:101. (In Ukrainian).

Kharkivskyi oblasnyi tsentr zdorovia. Informatsiini lysty 31 sichnia 2020. [Kharkiv Regional Health Center. Information letters January 31, 2020]. URL: http:// khocz.com.ua/4-ljutogo-2020-roku-vsesvitnij-denborotbi- proti-raku (date of application 01.07.20). (In Ukrainian).

Ivankova VS. Suchasna promeneva terapiia ta etapy yii rozvytku. [Modern radiation therapy and stages of its development]. Ukrainian Radiological Journal. 2015;23(2):87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ URLZh_2015_23_2_23 (date of application 3.06.20). (In Ukrainian).

Salym Nydal. Luchevaia terapyia mozhet sokhranyt ne tolko orhan, no y eho funktsyy. [Radiation therapy can preserve not only the organ but also its functions.] Interview 20.07.2018. (In Russian). URL: https://mosgorzdrav. ru/ru-RU/material/default/transcript/ 56.html (date of application 30.06.20).

Yhumnov SA, Hryhoreva YV. Psykhoterapyia v kompleksnoi reabylytatsyy patsyentov, operyrovannыkh po povodu onkolohycheskykh zabolevanyi. [Psychotherapy in the complex rehabilitation of patients operated on for oncological diseases]. Military medicine. 2014;4:118–22. (In Russian).

Mukharovska IR. Misheni medyko-psykholohichnoi dopomohy patsiientam onkolohichnoho profiliu. [Targets of medical and psychological care for cancer patients]. International scientific conference «Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences». [Kielce. Poland, Dec 28–29. 2016]. Kielce. 2016;249–50. (In Ukrainian).

Markova MV, Mukharovska IR. Spetsyfika medykopsykholohichnoi dopomohy v onkolohichnii praktytsi v zalezhnosti vid etapu likuvalnoho protsesu. [The specifics of medical and psychological care in oncological practice depending on the stage of the treatment process.] Modern methods of organizing medical and psychological rehabilitation of anti-terrorist operation participants in sanatorium-resort conditions. (XX Platonic readings): materials of scientific practice. conf. (Kharkiv, May 19–20, 2017). 2017;54–5. (In Ukrainian).

Sheard T, Maguire P. The effect of psychological interventions on anxiety and depression in cancer patients: results of two meta-analyses. British Journal of Cancer. 1999;80:1770–80. (In English).

Hersh J. Psychosocial intervention and quality of life in gynaecological cancer patients: a systematic review. Psycho-Oncology. 2009;18:795–810. (In English).

Bränström R, Kvillemo P, Akerstedt T. Effects of Mindfullness Training on Levels of Cortisol in Cancer Patients. Psychosomatics. The Journal of Consultation and Liaison Psychiatry. 2013;54(2):158–64. (In English).

Buhaitsov SH. Radyoymmunolohycheskyi analyz soderzhanyia endorfyna y kortyzola u bolnykh rakom molochnoi zhelezy posle raznykh vydov operatsyi v protsesse korrektsyy psykhosomatycheskykh rasstroistv. Suchasni problemy yadernoi medytsyny: mater. mizhnar. naukovo-prakt. konf. (Kiev, Okt. 10– 11, 2002). 2002;19–29. (In Ukrainian).

Spiegel D, Sands S, Koopman C. Pain and depression in patients with cancer. Cancer. 1994;74(9):2570–78. (In English).

James C. Emotional well being does not predict survival in head and neck cancer patients. 2007;110(11):2568–75. (In English). DOI: https:// doi.org/10.1002/cncr.23080. (date of application: 01.12.2007).

Berezantsev AYu., Strazhev SV. Rol psykhoterapyy v kompleksnoi reabylytatsyy patsyentov s onkolohycheskoi patolohyei. [The role of psychotherapy in the complex rehabilitation of patients with oncological pathology]. Palliative medicine and rehabilitation. 2017;4:47–51. (In Ukrainian).

Blynov NN, Chulkova VA. Voprosy onkolohyy. Oncology issues. 1996;5:86–9. (In Russian).

Burashov VS, Musynov DR, Vladymyrov BS. Voprosу onkolohy. [Questions oncologists]. 2002;6:718–20. (In Russian).

Mukharovska IR. Medyko-psykholohichna dopomoha dlia onkokhvorykh na riznykh etapakh likuvalnoho protsesu. [Medical and psychological care for cancer patients at different stages of the treatment process]. Science Rise. Medical science. 2017;1(9):15–9. (In Ukrainian).

Smulevych AB. Depressyy v onkolohycheskoi praktyke (klynyka, typolohycheskaia dyfferentsyatsyia). [Depression in oncological practice (clinic, typological differentiation)]. Mental disorders in general medicine. 2013;3:4–8. (In Russian).

Bazhyn EF. Psykhofarmakolohycheskye y psykhokorrektsyonnyie aspekty reabylytatsyy onkolohycheskykh bolnykh. [Psychopharmacological and psychocorrectional aspects of the rehabilitation of cancer patients]. Journal of Clinical Psycho-Oncology. 2002;3:20–21. URL: http://www.blood.ru/jcpo/jcpo-n3.html (date of application 07.08.20). (In Russian).

Buhaitsov SH. Vlyianye obъema operatyvnoho vmeshatelstva na razvytye psykholohycheskykh rasstroistv u bolnykh rakom molochnoi zhelezy. [Influence of the volume of surgical intervention on the development of psychological disorders in patients with breast cancer]. Archives of Psychiatry. 2002;1:137–42. (In Russian).

Shalymov SA, Buhaitsov SH. Vlyianye khymyoluchevoho lechenyia na razvytye psykholohycheskykh rasstroistv u bolnykh rakom molochnoi zhelezy. [Influence of chemoradiation treatment on the development of psychological disorders in patients with breast cancer]. Ukrainian Chemotherapy Journal. 2002;1:32–4. (In Russian).

Volodyn BYu, Kulykov EP, Savyn AY. Znachenye psykholohycheskoi reabylytatsyy v onkolohy. [The importance of psychological rehabilitation in oncologists.]. Palliative medicine and rehabilitation. 1999;3:23–8. (In Russian).

Denysenko AN. Osobennosty klynyko-psykholohycheskoho statusa onkolohycheskykh bolnykh y vozmozhnosty eho korrektsyy. [Features of the clinical and psychological status of cancer patients and the possibility of its correction]. mater. conf. «Modern problems of oncology and hematology», (Nizhny Novgorod, 22–24 April 2015). Nizhny Novgorod. 2015;502–6. (In Russian).

Yavorska TP. Osoblyvosti psyho-emotsiynogo stanu onkolohichnyh patsientiv, yaki perenesly khirurhichne vtruchannia z formuvanniam kyshkovoi stomy. [Features of psycho-emotional state of cancer patients who have undergone surgery with the formation of intestinal stoma]. Medical psychology. 2012;2:88–94. (In Ukrainian).

Yvashkyna MH. Opyt psykhokorrektsyonnoho y psykhoreabylytyruiushcheho soprovozhdenyia lychnosty v uslovyiakh onkolohycheskoho zabolevanyia. [Experience of psycho-corrective and psycho-rehabilitative support of a person in conditions of oncological disease.]. Medicine. 2010;3:49–54. (In Russian).

Evnyna KYu. Psykholohycheskaia rehuliatsyia onkolohycheskykh bolnykh: vzghliad pozytyvnoi psykholohyy. [Psychological regulation of cancer patients: a view of positive psychology]. Modern problems of science and education. 2014;6:15–27. (In Russian).

Rusyna NA. Psykholohycheskyi status y adaptatsyonnye resursy onkolohycheskykh bolnykh. [Psychological status and adaptation resources of cancer patients]. Russian medical and biological bulletin named after Academician I. P. Pavlova. 2012;3:115–21. (In Russian).

Komkova EP. Psykhofarmakoterapyia – neotуemlemуi blok v lechenyy onkolohycheskykh zabolevanyi. [Psychopharmacotherapy is an integral block in the treatment of oncological diseases.]. Mental disorders in general medicine. 2012;2:8–12. (In Russian).

Komkova EP, Maharyll YuA. Psykholohycheskye osobennosty yemotsyonalnoho reahyrovanyia bolnуkh rakom lehkoho na еtape spetsyalnoho lechenyia. [Psychological features of the emotional response of patients with lung cancer at the stage of special treatment.]. Medicine in Kuzbass. 2015;1:20–21. (In Russian).

Mukharovska IR, Markova MV. Do aktualnosti problemy rozrobky systemy medyko-psykholohichnoi dopomohy v onkolohichnii praktytsi na riznykh etapakh likuvalnoho protsesu. [The urgency of the problem of developing a system of medical and psychological care in oncological practice at different stages of the treatment process]. Archive of psychiatry. 2014;20(78):130. (In Ukrainian).

Mukharovska IR. Medyko-psykholohichna dopomoha dlia onkokhvorykh na riznykh etapakh likuvalnoho protsesu. [Medical and psychological care for cancer patients at different stages of the treatment process]. Science Rise: Medical science. 2017;1(9):15–9. (In Ukrainian).

Xia P. Tree dimensional conformal radiotherapy and intensity modulated radiotherapy breast. Textbook of Radiation Oncology. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 2004;163–86. (In English).

Biai EH. Prymenenye yntehratyvanoho podkhoda v ramkakh psykholohycheskoi podderzhky detei y ykh rodytelei, nakhodiashchykhsia na lechenyy v onkolohycheskom statsyonare (RONTs ym. N. N. Blokhyna). [The use of an integrative approach in the framework of psychological support for children and their parents undergoing treatment in an oncological hospital (N. N. Blokhin Russian Cancer Research Center).] Materials of the V All-Russian Congress of Oncopsychologists. (Moscow, November 14–16, 2013). Moscow. 2013;11–6. (In Russian).

Khoseva EN, Malуshevskaia NP, Berzyn SA. Dermatolohycheskye posledstvyia luchevoi terapyy u onkolohycheskykh bolnykh. [Dermatological consequences of radiation therapy in cancer patients]. Almanac of Clinical Medicine. 2006;9:154–62. (In Russian).

Arakeliants TA, Hardanova ZhR, Chernov AV. Vlyianye protonnoi y luchevoi terapyy na kohnytyvnуe funktsyy rebenka. [The effect of proton and radiation therapy on the cognitive functions of a child]. Young scientist. 2016;15(119):399–400. (In Russian). URL: https://moluch. ru/archive/119/32939/ (date of access: 16.06.2020).

Kahalley LIQ change within three years of radiation therapy in pediatric brain tumor patients treated with proton beam radiation therapy versus photon radiation therapy. ASCO Annual Meeting Proceedings. 2013;31(15):1009. (In English).

Levin WP. Proton beam therapy. British journal of Cancer. 2005;93(8):849–54. (In English).

Olsen DR. Proton therapya systematic review of clinical effectiveness. Radiotherapy and oncology. 2007;83(2):123–32. (In English).

Kohonyia LM. Praktycheskye rekomendatsyy po lechenyiu khronycheskoho bolevoho syndroma u onkolohycheskykh bolnykh. [Practical recommendations for the treatment of chronic pain syndrome in cancer patients]. Malignant tumors. 2016;4(2):474–85. (In Russian).

Kuramahomedova UM, Myrzakhanov RY, Abramian AA. Vedushchye tiahostnуe symptomу y soputstvuiushchaia patolohyia u bolnуkh zlokachestvennуmy obrazovanyiamy pallyatyvnoho profylia. [Leading painful symptoms and concomitant pathology in patients with palliative malignant tumors]. Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists. Chelyabinsk. 2018;1(20):31–4. (In Russian).

Hnezdylov AV. Psykhycheskye yzmenenyia u onkolohycheskykh bolnуkh. [Mental changes in cancer patients]. Practical oncology. 2001;1(5):5–14. (In Russian).

Beskova DA, Syranchyeva OA. Dyfferentsyrovannуi podkhod k vыboru metoda psykhoterapyy nozohennуkh reaktsyi na hospytalnom yetape lechenyia onkolohycheskykh zabolevanyi. [Differentiated approach to the choice of the method of psychotherapy of nosogenic reactions at the hospital stage of treatment of oncological diseases]. Mental disorders in general medicine. 2009;01:46–52. (In Russian).

Hjlland J. Opуt vvedenyia v sovremennuiu psykhoonkolohyiu. [Experience of introduction to modern psycho-oncology]. Independent Psychiatric Journal. 1995;4:9–17. (In Russian).

Schuurhuizen CS, Braamse AM, Beekman AT. Screening and treatment of psychological distress in patients with metastatic colorectal cancer: study protocol of the TES trial. BMC Cancer. 2015;15:302. (In English). URL: https://doi.org/10.1186/s12885-015-1313-y.

Pugliese P, Perrone M, Nisi E. An integrated psychological strategy for advanced colorectal cancer patients. Health Qual Life Outcomes. 2006;4:9. (In English). URL: https://doi.org/10.1186/1477-7525-4-9.

Fawzy FI, Cousins N, Fawzy NW, Kemeny ME, Elashoff R, Morton D. A structured psychiatric intervention for cancer patients. Changes over time in methods of coping and affective disturbance. Arch Gen Psychiatry. 1990;47:720–5. (In English).

Moorey S, Greer S. Psychological therapy for patients with cancer. A new approach. Washington: American Psychiatric Press Inc. 1989;233. (In English).

Watson M, Fenlon D, McVey G, Fernandez Marcos M. A support group for breast cancer patients: development of a cognitive-behavioural approach. Behav Cogn Psychother. 1996;24:73–81. (In English).

Bottomley A. Psychotherapy groups and cancer patient survival: chasing fool’s gold? Eur. J. Cancer. Care. 1998;7:192–6. (In English). URL: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/books/NBK67339/

Crits Christoph P, Barber JP. Handbook of short-term dynamic psychotherapy. New York. Basic Books. 1991. (In English).

Greer S, Moorey S, Baruch JD, Watson M. et al. Adjuvant psychological therapy for patients with cancer a prospective randomised trial. BMJ. 1992;304:675–80. (In English).

Moorey S, Greer S, Bliss JM, Law M. A comparison of adjuvant psychological therapy and supportive counselling in patients with cancer. Psychooncology. 1998;7:218– 28. (In English). URL: https://doi.org/10.1002/ (SICI)1099-1611 (199805/06)7:3%3C218::AID-PON3 08%3E3.0.CO;2-D

Clavarino AM, Lowe JB, Carmont SA, Balanda K. The needs of cancer patients and their families from rural and remote areas of Queensland. Aust. J. Rural. Health. 2002;10(4):188–95. (In English). DOI: https://doi. org/10.1046/j.1440-1584.2002.00436.x

Hegney D, Pearce S, Rogers-Clark C. et al. But Still Too Far: The Experience of Australian People With Cancer Commuting From a Regional to a Capital City for Radiotherapy Treatment. European Journal of Cancer Care. 2003;14(1):75–82. (In English). URL: https:// doi.org/10.1111/j.1365-2354.2005.00525.x

Prokhach NE, Zhuk OV, Lobazova AO, Kruhova IM. Psykhosomatychni porushennia ta yikh korektsiia u khvorykh na rak tila matky. [Psychosomatic disorders and their correction in patients with uterine cancer]. Medical psychology. 2015;10(2):79–84. (In Ukrainian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mpsl_2015_10_2_19 .

Prokhach NE. Psykhosomatychni rozlady pry kombinovanomu likuvanni u khvorykh na rak tila matky z riznymy typamy vehetatyvnoi rehuliatsii. [Psychosomatic disorders in combination treatment in patients with uterine cancer with different types of autonomic regulation]. Ukrainian Radiological Journal. 2018;26(3):179–84. (In Ukrainian). URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/URLZh_2018_26_3_11

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.