Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню України. Частина 1. Аналіз захворюваності та технічного забезпечення променевої терапії в Україні
Analysis of the status of radiotherapy
ARTICLE PDF

Ключові слова

променева терапія; якість, ефективність, технічне переоснащення, навчання персоналу.

Як цитувати

Старенький, В. П., Сухіна, О. М., Стадник, Л. Л., & Авер’янова, Л. О. (2020). Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню України. Частина 1. Аналіз захворюваності та технічного забезпечення променевої терапії в Україні. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(4), 337-352. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.337-352

Анотація

Актуальність. У комплексі методів сучасної онкологічної допомоги важливе місце посідає радіотерапія, адже вона необхідна більш ніж половині хворих на рак у всьому світі. Однак у країнах із низьким рівнем достатку понад 2 млн людей щорічно не можуть отримати доступ до сучасних радіотерапевтичних технологій. Отже, невідкладним завданням у галузі радіаційної онкології є підвищення доступності, якості та ефективності радіотерапевтичної допомоги, моніторинг рівня технічного, кадрового та методологічного забезпечення променевої терапії в Україні у відповідності до тенденцій її розвитку в Європі та світі. Актуальним завданням дослідження є огляд та аналіз існуючого рівня, доступності та ефективності використання сучасних технологій променевої терапії в регіонах України.

Мета роботи – аналіз поточного стану та рівня доступності радіотерапевтичної допомоги в Україні, пошук можливостей для розширення її застосування.

 Матеріали та методи. Аналіз та порівняння статистичних даних Національного канцер-реєстру України та інформації баз даних IARC GLOBOCAN, DIRAC МАГАТЕ, узагальнення результатів. Результати та їх обговорення. У статті проаналізовано рівень технічної, технологічної та кадрової забезпеченості онкологічних центрів України, проведено оцінку кількісної та якісної складових радіотерапевтичної допомоги у порівнянні з середньоєвропейськими показниками. Оцінка стану радіотерапевтичної допомоги в Україні була проведена з урахуванням динаміки збільшення кількості хворих.

Висновки. Установлено, що, за даними ВООЗ, Україна має структуру онкологічної захворюваності, аналогічну до загальноєвропейської, проте більший питомий показник смертності свідчить насамперед про недостатній рівень охоплення спеціалізованою діагностикою та онкологічною допомогою населення України, її низьку ефективність та технологічну відсталість. Визначено, що в Україні близько 90 тис. онкологічних хворих щорічно потребують отримання дистанційної променевої терапії, однак фактично охоплено тільки близько 44 тис. осіб. Це зумовлено тим, що кількість апаратів променевої терапії в Україні вкрай недостатня, а при роботі на апаратах дистанційної гамма-терапії застосовуються переважно застарілі технології променевого лікування, що обумовлює його низьку якість та обтяжує клінічні наслідки. Проведена оцінка необхідної кількості апаратів дистанційної променевої терапії в 2022 р. з урахуванням зростання кількості онкохворих в Україні: потреба складає близько 160 апаратів. Зростання та вирівнювання клінічних та технічних можливостей регіональних онкоцентрів за показниками ефективності та якості променевої терапії можливе за умов їх швидкого технічного переоснащення та перепідготовки фахівців.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.337-352
ARTICLE PDF

Посилання

Atun R, Jaffray DA, Barton MB et al. Expanding global access to radiotherapy. The Lancet Oncology. 2015;16(10):1153–86. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00222-3

Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence in Ukraine. World Health Organization International Agency for Research on Cancer. GLOBOCAN 2018. (In English). URL: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/804-ukrainefactsheets.pdf

Cancer in Ukraine. Bulletin of National Cancer Registry of Ukraine. National Cancer Institute of Ukraine. 2020;21. (In English). URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_21/index_e.htm

Ryzhov A, Bray F, Ferlay J, Fedorenko Z, Goulak L, Gorokh Y. Znaor A. Evaluation of data quality at the National Cancer Registry of Ukraine. Cancer Epidemiology. 2018;53:156–65. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.canep.2018.02.002

Ryzhov A, Bray F, Ferlay J, Fedorenko Z, Goulak L, Gorokh Y, Znaor A. Recent cancer incidence trends in Ukraine and short-term predictions to Cancer epidemiology. 2022;65:101663. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.canep.2019.101663

Roser M, Ritchie H. Cancer. Published online at OurWorldInData.org. (In English). URL: https://ourworldindata.org/cancer’

Planning National Radiotherapy Services: A Practical Tool, Human Health Series. International Atomic Energy Agency. IAEA, Vienna. 2011;14. (In English). URL: https://www.iaea.org/publications/8419/planningnationalradiotherapy-services-a-practical-tool

International Atomic Energy Agency Division of Human Services: Directory of Radiotherapy Centres(DIRAC). (In English). URL: https://dirac.iaea.org/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.