Особливості імунного статусу у хворих з метастатичними та гліальними пухлинами головного мозку на підготовчому етапі променевого лікування
ARTICLE PDF

Ключові слова

імунний статус, метастатичні пухлини, гліальні пухлини, променеве лікування.

Як цитувати

Грязов, А. А., Лісяний, М. І., & Грязов, А. Б. (2020). Особливості імунного статусу у хворих з метастатичними та гліальними пухлинами головного мозку на підготовчому етапі променевого лікування. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(4), 353-363. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.353-363

Анотація

Актуальність. Дослідження останніх десятиліть показали, що імунні клітини є важливими учасниками онкопроцесу та запалення, пов’язаного з раком. Зусилля були зосереджені на розумінні того, як імунні клітини впливають на результат розвитку пухлини на різних стадіях захворювання: рання неопластична трансформація, клінічно виявлені пухлини, метастатичне поширення та на етапах хірургічного та променевого лікування.

Мета роботи – оцінити стан імунної системи у хворих із пухлинами головного мозку перед початком променевої терапії та радіохірургії та порівняти особливості імунітету при метастатичних і гліальних пухлинах головного мозку.

Матеріали та методи. У дослідженні представлені результати імунограм 61 пацієнта. З них 18 пацієнтів із первинними гліальними пухлинами та 23 пацієнти зі вторинними метастатичними пухлинами в головний мозок. Як контрольна група представлені результати 20 умовно здорових пацієнтів, які не мали онкозахворювань. Вік пацієнтів склав 24–75 років. Усі пацієнти мають гістологічне підтвердження діагнозу пухлини. Оперативне втручання проводилось за 1,0– 3,0 роки до обстеження. Оцінка стану імунної системи у хворих на пухлини мозку проводилась з урахуванням клітинної, гуморальної та фагоцитарної ланки імунітету. Для оцінки клітинного імунітету визначено відносну та абсолютну кількість основних субпопуляцій лімфоцитів, таких як CD3+ – загальні Т-лімфоцити, CD4+ – Т-лімфоцити-хелпери, CD8+ – цитотоксичні лімфоцити, CD16+ – натуральні кілерні лімфоцити, CD19+-В-лімфоцити. Визначення гуморальних показників включало оцінку кількісних показників IgG, IgM та IgA. Кількісна оцінка фагоцитарної ланки імунітету включала фагоцитарну активність нейтрофілів (а саме: НСТ-тест, індукуюча (зимозан) та спонтанна активність мієлопероксидази нейтрофілів). A. B., 2020

Результати та їх обговорення. При порівнянні імунних показників кількості Т- та В-субпопуляцій лімфоцитів у хворих із первинними злоякісними пухлинами мозку та зі вторинними метастатичними пухлинами не виявлено статистичної вірогідної відмінності між цими показниками. При гліобластомах виявляються найвищі рівні СD4+- та CD8+-лімфоцитів у порівнянні з іншими групами пухлин, а також більш високі рівні IgG та IgA, ніж при інших пухлинах, тоді як концентрація IgМ знаходиться практично на одному рівні у всіх трьох групах хворих. Спостерігається тенденція до зниження рівня IgG та IgM у крові хворих із метастатичними пухлинами. В обох досліджуваних групах онкологічних хворих спостерігається гальмування мієлопероксидазної активності нейтрофілів на фоні збереження функції НСТ активності клітин.

Висновки. За результатами дослідження імунологічних показників пухлин головного мозку (як метастатичних, так і первинних злоякісних гліальних) виявляються часткові зміни в різних ланках імунітету – клітинній, гуморальній та фагоцитарній активності. Однак не виявлено статистично значущої відмінності між показниками імунного статусу, що потребує подальшого дослідження даної теми. У хворих із пухлинами мозку на етапі підготовки до променевої терапії не спостерігаються суттєві зміни в імунній системі, які б унеможливили проведення такого лікування і були одним із протипоказань.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.353-363
ARTICLE PDF

Посилання

Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray F. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int. J. Cancer. 2015;136:E359–86. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.29210

Coussens LM, Werb Z. Inflammation and cancer. Nature. 2002;420:860–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nature01322

Formenti SC, Demaria S. Systemic effects of local radiotherapy. Lancet. Oncol. 2009;10:718–26. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/S14702045(09)70082-8

Zeng J, Harris TJ, Lim M et al. Immune modulation and stereotactic radiation: improving local and abscopal responses. Biomed. Res. Int. 2013;2013:658126. (In English). DOI: https://doi.org/10.1155/2013/658126

Pinzon-Charry A, Maxwell T, López JA. Dendritic cell dysfunction in cancer: a mechanism for immunosuppression. Immunol Cell. Biol. 2005;83:451–61. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/j.14401711.2005.01371.x

Dunn GP, Old LJ, Schreiber RD. The three Es of cancer immunoediting. Annu. Rev. Immunol. 2004;22:329–60. (In English). DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.immunol.22.012703.104803

Kaminski JM, Shinohara E, Summers JB et al. The controversial abscopal effect. Cancer. Treat. Rev. 2005;31:159–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2005.03.004

Kaur P, Asea A. Radiation-induced effects and the immune system in cancer. Front. Oncol. 2012;2:191. (In English). DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2012.00191

Ganss R, Ryschich E, Klar E et al. Combination of Tcell therapy and trigger of inflammation induces remodeling of the vasculature and tumor eradication. Cancer. Res. 2002;62:1462–70. (In English).

Chakraborty M, Abrams SI, Coleman CN et al. External beam radiation of tumors alters phenotype of tumor cells to render them susceptible to vaccine-mediated T-cell killing. Cancer. Res. 2004;64:4328–37. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-04-0073

Desai S, Kumar A, Laskar S et al. Cytokine profile of conditioned medium from human tumor cell lines after acute and fractionated doses of gamma radiation and its effect on survival of bystander tumor cells. Cytokine. 2013;61:54–62. (In English).

Beatty G, Paterson Y. IFN-gamma-dependent inhibition of tumor angiogenesis by tumor-infiltrating CD4+ T cells requires tumor responsiveness to IFNgamma. J. Immunol. 2001;166:2276–82. (In English). DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.166.4.2276

Dewan MZ, Galloway AE, Kawashima N et al. Fractionated but not single-dose radiotherapy induces an immune-mediated abscopal effect when combined with anti-CTLA-4 antibody. Clin. Cancer. Res. 2009;15:5379–88. (In English). DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-09-0265

Demaria S, Ng B, Devitt ML et al. Ionizing radiation inhibition of distant untreated tumors (abscopal effect) is immune mediated. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2004;58:862–70. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2003.09.012

Lysianуi NY. Ymmunolohyia y ymmunoterapyia zlokachestvennуkh hlyom holovnoho mozgha. [Immunology and immunotherapy of malignant brain gliomas]. Series “Neuroimmunology”. K. Interservice. 2011;5:240. (In Russian). DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-09-0265

Lysianуi NY, Hnedkova YA, Hnedkova MA. Aktyvnost spetsyfycheskykh protyvoopukholevуkh ymmunnуkh reaktsyi u bolnуkh zlokachestvennуmy hlyomamyholovnoho mozgha. [Activity of specific antitumor immune responses in patients with malignant gliomas of the brain]. Іmunology and allergology. 20104;2:47–52. (In Russian).

Berezhnaia NM. Chekhun VF. Ymmunolohyia zlokachestvennoho rosta. [Immunology of malignant growth]. Naukova dumka. 2005;790. (In Russian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.