Рентгенологічна діагностика пневмоній в онкологічних хворих під час пандемії СOVID-19. Випадок із практики
ARTICLE PDF

Ключові слова

COVID-19, рентгенологічна діагностика, «матове скло», онкологічні хворі.

Як цитувати

Кулініч, Г. В., Спузяк, Р. М., Насонова, А. М., Черкаско, Л. В., Москаленко, М. В., & Орловська, Е. Б. (2020). Рентгенологічна діагностика пневмоній в онкологічних хворих під час пандемії СOVID-19. Випадок із практики. Український радіологічний та онкологічний журнал, 28(4), 403-412. https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.403-412

Анотація

Актуальність. Спалах нового коронавірусного захворювання 2019 року (COVID-19) виявився найбільшою глобальною загрозою здоров’ю в усьому світі, нині ним інфіковано понад 60 мільйонів людей та померли більше 1 400 000. При цьому рак залишається широко розповсюдженим захворюванням, від якого щорічно у світі вмирає більше ніж 9,6 мільйонів пацієнтів. Дані, що накопичуються, свідчать про те, що хворі на рак схильні до більш високого ризику зараження COVID-19 та тяжкого перебігу захворювання. Це пов’язано з імуносупресією, що зумовлено як самою злоякісною пухлиною, так і протипухлинною терапією. Клінічні прояви ураження легенів в онкологічних хворих не є патогномонічними, бо можуть бути зумовлені будь-якими патологічними процесами: метастатичним ураженням, запальними процесами вірусної та бактеріальної етіології, судинними порушеннями в малому колі кровообігу та ін. Це вимагає не тільки визначення характеру патологічних змін у легенях, а й проведення їх диференційної діагностики з метою призначення своєчасної та адекватної терапії.

Мета роботи – висвітлення актуальності рентгенологічної діагностики пневмоній в онкологічних хворих під час пандемії COVID-19.

Матеріали та методи. Спостереження клінічного випадку пацієнтки К., 72 років, яка захворіла на коронавірусну пневмонію на фоні ускладнення хіміотерапії (фебрильна нейтропенія) з приводу рецидивної лейоміосаркоми тіла матки. Лікування проводилося на базі відділення клінічної онкології та гематології Державної установи «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України».

Результати та їх обговорення. Пацієнтка протягом 6 місяців отримувала поліхіміотерапію (з ускладненнями у вигляді фебрильної нейтропенії) з приводу рецидивної лейоміосаркоми тіла матки. При контрольному дослідженні на КТ було виявлено ураження легенів. Після отримання лабораторного підтвердження COVID-19, лікувалася в інфекційному відділенні. Перебіг захворювання був тяжкий. Аналізуючи цей клінічний випадок хворої з онкологічним захворюванням у процесі спеціального лікування було неможливо виключити наявність прогресії в легені або медикаментозного пульмоніту. Сприятливий результат лікування ураження легень (позитивна динаміка на КТ та моніторинг ПЛР-тесту) доводить неметастатичний характер ураження.

Висновки. Діагностика інфекції COVID-19 повинна базуватися на комплексному застосуванні клінічних, рентгенологічних та лабораторних методів дослідження. Комп’ютерна томографія органів грудної клітки з урахуванням її високої чутливості допомагає у встановленні діагнозу, контролі перебігу захворювання, відіграючи важливу роль у диференційній діагностиці та тактиці лікування COVID-19.

https://doi.org/10.46879/ukroj.4.2020.403-412
ARTICLE PDF

Посилання

Morozov SP, Protsenko DN, Smetanina SV et al. Luchevaia dyahnostyka koronavyrusnoi bolezny (COVID-19): orhanyzatsyia, metodolohyia, ynterpretatsyia rezultatov: Preprynt № TsDT 2020 Versyia 2 ot 17.04.2020. [Radiation diagnosis of coronavirus disease (COVID-19): organization, methodology, interpretation of the results: Preprint No. CDT - 2020 II. Version 2 of 04/17/2020]. Series «Best Practices of Radiation and Instrumental Diagnostics». 2020;65:78. (In Russian).

Mikhailov AN. Malevich EE, Vodianova OV. Luchevaia dyahnostyka koronavyrusnoi ynfektsyy (COVID19). [Radiation diagnostics of coronavirus infection (COVID-19)] 2020;20. (In Russian).

Daniel J. Bell et al. COVID-19. (In English). URL: https://radiopaedia.org/articles/covid-19-3 .

COVID-19. Radiology Assistant. (In English). URL: https://radiologyassistant.nl/chest/lk-jg-1#chest-ctctinvolvementscore .

Hui DS, Azhar IE, Madani TA et al. Int. J. Infect. Dis. 2020;91:264–6. (In English).

Wang D, Hu B, Hu C et al. JAMA. 2020;323(11):1061–9. (In English).

World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report 120. 2020. (In English). URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200519-covid19-sitrep-120.pdf?sfvrsn=515cabfb_2 .

Zhang L, Liu YJ. Med. Virol. 2020;92(5):479–90. (In English).

Zhao W, Zhong Z, Xie X et al. A.J.R. 2020;214(5):1072–77. (In English).

Zhu N, Zhang D, Wang W et al. N. Engl. J. Med. 2020;382(8):727–33. (In English).

Zu ZY, Jiang MD, Xu PP et al. Radiology. 2020. (In English). URL: https://doi.org/10.1148/radiol.2020200490

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.