Диференційна рентгенодіагностика псевдотуберкульозного варіанта абсцесу легень з порожнинами туберкульозної етіології
ARTICLE PDF

Ключові слова

рентгенодіагностика, абсцес легені, псевдотуберкульозний варіант, туберкульозна каверна.

Як цитувати

Чурилін, Р. Ю., Вороньжев, І. О., Коломійченко, Ю. А., Ковальова, О. О., & Сирота, В. В. (2021). Диференційна рентгенодіагностика псевдотуберкульозного варіанта абсцесу легень з порожнинами туберкульозної етіології. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(1), 9-20. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.9-20

Анотація

Актуальність. Останні десятиріччя в Україні характеризуються значним збільшенням кількості хворих на туберкульоз, часто з формуванням порожнин розпаду. Променева діагностика порожнистих утворень легень є однією з актуальних проблем сучасної пульмонології і торакальної хірургії. Абсцеси легень нагадують інші захворювання з наявністю деструкції і порожнин, що диктує необхідність проведення диференційної діагностики з туберкульозу.

Мета роботи – виділення окремих варіантів рентгенологічної картини абсцесу легень і визначення можливостей диференційної діагностики псевдотуберкульозного варіанта з порожнинами туберкульозної етіології. Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів рентгенологічного дослідження органів грудної клітки 252 хворих на абсцес легень віком 18–78 років. Використовувалися рентгенографія в 2 проекціях, лінійна і комп’ютерна томографія (56 хворих). Усім хворим проводилося динамічне дослідження.

Результати та їх обговорення. Практично в більшості випадків абсцесу легень виникає необхідність проведення диференційної діагностики з низкою нозологічних форм. У результаті вивчення отриманих даних запропонована класифікація рентгенологічних варіантів абсцесів легень. Виділені типовий та атипові варіанти рентгенологічної картини гострого абсцесу легень, серед яких пухлиноподібний, кістоподібний, псевдотуберкульозний – 38 хворих (15 %) і легеневоплевральний. Наведено особливості рентгенологічної картини псевдотуберкульозного варіанта, а також відмінності і ознаки, що дозволяють установлювати правильний діагноз.

Висновки. Променеве дослідження залишається провідним у діагностиці гнійно-деструктивних захворювань. Знання виділених варіантів, і особливо псевдотуберкульозного, дозволить значно поліпшити діагностику і диференційну діагностику абсцесів легень.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.9-20
ARTICLE PDF

Посилання

Shekhter AI, Lepikhin NM, Lepikhina DN. Komp’yuternaya tomografiya na ambulatornom etape differentsial’noy diagnostiki destruktivnykh vospaleniy i tuberkuleza legkikh [Computed tomography at the outpatient stage of differential diagnosis of destructive inflammation and pulmonary tuberculosis]. Problems tuberk. and lung diseases. 2005;2:11–9. (In Russian).

Churylin RYu. Dyferentsialna diahnostyka pukhlynopodibnoho varianta abstsesu i raku lehen [Differential diagnosis of tumor-like abscess and lung cancer]. Medical. matter.2015;1–2:85–92. (In Ukrainian).

Mohanty MM, Manju R, Archana M. Clinical, Radiological and Bacteriological Profile of Lung Abscess – An Observational Hospital Based Study. Open. Access. Maced. J. Med. Sci. 2018;6(9):1642–6. (In English).

Hu L, Lin J, Li J, Cao Y, Lin L. Lung abscess secondary to lung cancer with Eikenella corrodens and Streptococcus anginosus: a case report. BMC Infect. Dis. 2020;20:351. (In English).

Torres A, Menéndez R, Wunderink RG. Bacterial Pneumonia and Lung Abscess. Murray and Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine. 2016:557–82. (In English).

Parkar AP, Kandiah P. Differential Diagnosis of Cavitary Lung Lesions. J. Belg. Soc. Radiol. 2016;100(1):100. (In English).

Gafoor K, Patel S, Girvin F, Gupta N, Naidich D, Machnicki S et al. Cavitary lung diseases: a clinicalradiologic algorithmic approach. Chest. 2018;153:1443–65. (In English).

Nin CS, de Souza VV, Alves GR, do Amaral RH, Irion KL, Marchiori E et al. Solitary lung cavities: CT findings in malignant and non-malignant disease. Clin. Radiol. 2016;71(11):1132–6. (In English).

Reed JC. Chest Radiology. Patterns and Differential Diagnoses. Elsevier. 2018;614. (In English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.