Фармакоекономічний аналіз застосування пертузумабу в терапії метастатичного HER2-позитивного раку молочної залози в Україні
ARTICLE PDF

Ключові слова

фармакоекономіка, рак молочної залози, HER2-позитивний рак молочної залози, пертузумаб, препарат «Пер’єта®».

Як цитувати

Мужичук, О. В., & Бездітко, Н. В. (2021). Фармакоекономічний аналіз застосування пертузумабу в терапії метастатичного HER2-позитивного раку молочної залози в Україні. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(1), 21-31. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.21-31

Анотація

Актуальність. Останнім часом у світі зростає захворюваність на рак грудної залози. Він відзначається різноманітністю клінічних проявів і потенційних методів лікування. Вибір тактики лікування, його послідовності та ефективності використовуваних хіміопрепаратів на цей час є актуальним питанням.

Мета роботи – оцінка економічної доцільності таргетної терапії з використанням пертузумабу (препарат «Пер’єта®») у пацієнток із метастатичним HER2+ РМЗ з позиції української системи охорони здоров’я.

Матеріали та методи. Визначення результатів лікування і пов’язаних з ним витрат виконано методом аналітичного моделювання Маркова на підставі результатів рандомізованого багатоцентрового відкритого клінічного дослідження III фази CLEOPATRA. Часовий горизонт моделі – 20 років. Порівнювалися альтернативні варіанти терапії першої лінії метастатичного HER2+ раку молочної залози: схема PTD − пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел та схема TD − трастузумаб + доцетаксел. На ґрунті Марковського моделювання проведено фармакоекономічний аналіз методами «витрати – ефективність» і «витрати – корисність». Як критерій ефективності використовували роки збереженого життя (LYG), критерій корисності − показник QALY. Враховували вартість прямих медичних витрат, структура яких була визначена відповідно до чинного Протоколу. Вартість ЛП визначалася згідно з Реєстром оптово-відпускних цін МОЗ України, вартість медичних послуг − згідно з наявними у вільному доступі прейскурантами платних медичних послуг, що надаються ліцензованими медичними установами. Дисконтування визначено на рівні 3 % щорічно. Аналіз чутливості результатів проведено до зміни ціни на пертузумаб.

Результати та їх обговорення. Згідно з моделюванням середня очікувана тривалість життя пацієнток із метастатичним HER2+ РМЗ, що отримують схему PTD, становить 15,69 року в порівнянні з 13,95 року в групі ТD. Одночасно з подовженням терміну життя на фоні застосування схеми PTD підвищується його якість. Пацієнтки в групі TD у середньому отримують 7,8 QALY, а в групі PTD − 9,24. Загальні витрати за модельований період дослідження у групі PTD склали в середньому 1 970 369,6 грн на одну пацієнтку, в групі TD − 732 517,7 грн. Інкрементальні коефіцієнти ICER (вартість 1 додаткового року життя) та ICUR (вартість 1 додаткового року якісного життя) склали відповідно 710 924,6 грн та 861 175,4 грн.

Висновки. 1. Таргетний препарат пертузумаб є ефективним лікарським засобом при використанні у пацієнток із метастатичним HER2+ РМЗ.
2. Схема терапії першої лінії пацієнток із метастатичним HER2+ РМЗ з додаванням пертузумабу у порівнянні зі схемою трастузумаб + доцетаксел потребує більших витрат, водночас дозволяє досягти кращих результатів – у перспективі 20 років забезпечує в середньому додатково 1,74 року життя та 1,44 QALY.
 3. Фармакоекономічний аналіз на грунті моделювання за методом Маркова та розрахунків методами «витрати – ефективність» та «витрати – корисність» дозволяє вважати додавання пертузумабу (препарат «Пер’єта®») до схеми таргетної терапії першої лінії трастузумаб + доцетаксел у пацієнток із метастатичним HER2+ РМЗ економічно доцільною медичною технологією в чинних умовах охорони здоров’я України.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.21-31
ARTICLE PDF

Посилання

National Cancer Registry of Ukraine. (In Ukrainian). URL: https://unci.org.ua/spetsialistam/nacionalnijkancerreyestr/

Swain M, Kim S-B, Cortes J et al. Overall survival benefit with pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer in CLEOPATRA, a randomised Phase 3 study. The lancet oncology. 2013;14(6):461–71. (In English).

Guidelines for Health Technology Assessment. KyivMinistry of Health. 2018;54. (In Ukrainian).

Ademi Z, Kim H, Zomer E, Reid C, Hollingsworth B. Overview of pharmacoeconomic modelling methods. British Journal of Clinical Pharmacology. 2012;75(4):944–50. (In English).

Durkee B, Qian Y, Pollom EL et al. Cost-Effectiveness of Pertuzumab in Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Metastatic Breast Cancer. Journal of clinical oncology. 2016;34(9):902–9. (In English).

Cleary J, Ddungu H, Distelhorst SR et al. Supportive and palliative care for metastatic breast cancer: Resource allocations in low- and middle-income countries. A Breast Health Global Initiative 2013 consensus statementq. The Breast. 2013;22:616–27. (In English).

Breast cancer. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized), tertiary (highly specialized) medical care. Approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 396 dated 30.06.2015. (In Ukrainian).

NCCN clinical practice guidelines in oncology: breast cancer. Version 2. 2017;201. (In English). URL: http://oncolife.com.ua/doc/nccn/NCCN_Breast_Cancer.pdf

Lidgren M. Health Economics of Breast Cancer. 2007;78. (In English).

Lloyd A, Nafees B, Narewska J, Dewilde S, Watkins J. Health state utilities for metastatic breast cancer. British Journal of Cancer. 2006;95(6):683–90. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/sj.bjc.6603326

Swain M, Baselga J, Kim S et al. Pertuzumab, Trastuzumab, and Docetaxel in HER2-Positive Metastatic Breast Cancer. New England Journal of Medicine. 2015;372:724–34. (In English).

Docetaxel. Instructions for medical use. Order of the Ministry of Health № 503 dated 09.07.2012. (In Ukrainian). URL: http://mozdocs.kiev.ua

Periet. Instructions for medical use. Order of the Ministry of Health № 1389 dated 22.12.2016. (In Ukrainian). URL: http://mozdocs.kiev.ua

Herceptin. Instructions for medical use. Order of the Ministry of Health № 685 dated 07.07.2016. (In Ukrainian). URL: http://mozdocs.kiev.ua

Register of wholesale prices for medicines as of 09.12.2020. (In Ukrainian). URL: https://moz.gov.ua/uploads/5/27590-dn_2841_09_12_2020_dod_3.pdf

Price list for medical services. Nursing procedures. (In Russian). URL: http://zds.com.ua/medicine/prices

Tariffs for paid medical services provided on a contractual basis in the Clinical Hospital «Feofania» of the State Administration. (In Ukrainian). URL: https://feofaniya.org/wp-content/uploads/2019/11/price.pdf

Bonnefoi H, Litière S, Piccart M et al. Pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy is an independent predictive factor irrespective of simplified breast cancer intrinsic subtypes: a landmark and two-step approach analyses from the EORTC 10994/BIG 1-00 phase III trial. Annals of oncology. 2014;25(6):1128–36. (In English).

NCCN clinical practice guidelines in oncology: breast cancer. Version 2. 2017;201. (In English). URL: http://oncolife.com.ua/doc/nccn/NCCN_Breast_Cancer.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.