Значущість змін загальноклінічного аналізу крові та тиреоїдного статусу у пацієнтів із вузловими утвореннями щитоподібної залози
ARTICLE PDF

Ключові слова

рак щитоподібної залози, діагностика, гормони, анемія, тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія.

Як цитувати

Поліон, М. Ю., Гладких, Н. О., Залюбовська, О. І., & Гриценко, П. О. (2021). Значущість змін загальноклінічного аналізу крові та тиреоїдного статусу у пацієнтів із вузловими утвореннями щитоподібної залози. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(1), 45-57. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.45-57

Анотація

Актуальність. Однією з головних задач сучасної медицини є профілактика і раннє виявлення захворювань, особливо це стосується злоякісних пухлин, оскільки від стадії залежить прогноз та затрати на лікування. Ураження щитоподібної залози (ЩЗ) на цей час посідають одне з провідних місць серед ендокринної патології за загальною захворюваністю й поширеністю у світі. Рак щитоподібної залози є однією з локалізацій, яка при своєчасному виявленні і правильному лікуванні має сприятливий прогноз, і 20–30-річна виживаність перевищує 90 %. Тому пошук простих, малоінвазивних, але високоінформативних методик для оптимізації алгоритмів діагностики, диференціальної діагностики і моніторингу цього захворювання залишається актуальним завданням.

Мета роботи – визначити та обґрунтувати діагностичну значущість комплексної оцінки тиреоїдного статусу та показників загальноклінічного аналізу крові у пацієнтів із вузловими утвореннями ЩЗ. Матеріали та методи. У дослідження включено 60 пацієнтів із вузловими утвореннями ЩЗ, які за даними ультразвукового дослідження (УЗД) ЩЗ були віднесені до TR-4 категорії вузлового утворення ЩЗ за шкалою TIRADS (4–6 балів, підозрілі на злоякісні зміни ЩЗ). Обстеження включало анкетування, ультразвукове дослідження з тонкоголковою аспіраційною пункційною біопсією (ТАПБ), цитологічне дослідження, визначення концентрації гормонів щитоподібної залози, загальноклінічний аналіз крові. Дослідження проводилися на базі Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».

Результати та їх обговорення. Оцінка тиреоїдного статусу пацієнтів із вузловими утвореннями ЩЗ показала наявність вірогідного взаємозв’язку між ступенем злоякісного процесу у ЩЗ і рівнями ТТГ (за дисперсійним аналізом Краскела – Уоліса Н = 7,30, p < 0,05), FT4 (Н = 17,64, р < 0,001) та FT3 (Н = 12,41, р < 0,01). Для пацієнтів I групи з доброякісним процесом у ЩЗ характерне вірогідне (p < 0,05) зниження загального рівня гемоглобіну, також вірогідно частіше (p < 0,05) мала місце мікроцитарна анемія. На підставі проведених досліджень для II групи встановлено вірогідне (p < 0,05) зниження загальної кількості тромбоцитів та показника тромбокриту, а також підвищення середнього об’єму тромбоцитів та відсотка великих тромбоцитів у порівнянні з I групою. Показники крові при злоякісному процесі (група ІІІ) характеризуються підвищеним рівнем лейкоцитів та частки еозинофілів і базофілів у лейкоцитарній формулі у порівнянні з II групою (p < 0,05).

Висновки. Результати комплексної оцінки тиреоїдного статусу та показників загальноклінічного аналізу крові у пацієнтів із вузловими утвореннями ЩЗ можуть бути використані в умовах передопераційної діагностики як диференційно-прогностичний інструмент для оцінки їх злоякісного потенціалу.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.45-57
ARTICLE PDF

Посилання

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics. А cancer journal for clinicians. 2019;69(1):7–34. (In English). DOI: https://doi.org/10.3322/caac.21551
2. Fedorenko ZP, Michailovich YY, Goulak LO et al. Characteristics of the oncoepidemiological process and the state of organization of anti-cancer control in Ukraine in 2018–2019. Bulletin of National Cancer Registry of Ukraine. 2019;21(21):13. (In English).
3. Džepina D, Zurak K, Petric V et al. Pathological characteristics and clinical perspectives of papillary thyroid cancer: study of 714 patients. European archives of oto-rhino-laryngology. 2014;271:141–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00405-0132472-6
4. Lei S, Ding Z, Ge J, Zhao D. Association between prognostic factors and clinical outcome of welldifferentiated thyroid carcinoma: A retrospective 10-year follow-up study. Oncology letters. 2015;10(3):1749–54. (In English). DOI: https://doi.org/10.3892/ol.2015.3416
5. Ustinov O. Injection of Chornobil’s accident on the development of pathology of shield-like disease. Ukrainian medical chasopis. 2011;2:11. (In Ukrainian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2011_2_6
6. Aschebrook-Kilfoy B, James B, Nagar S, Kaplan S, Seng V et al. Risk Factors for Decreased Quality of Life in Thyroid Cancer Survivors: Initial Findings from the North American Thyroid Cancer Survivorship Study. Thyroid: official journal of the American Thyroid Association. 2015;25(12):1313–21. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/thy.2015.0098
7. Applewhite MK, James BC, Kaplan SP et al. Quality of Life in Thyroid Cancer is Similar to That of Other Cancers with Worse Survival. World journal of surgery. 2016;40:551–61. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00268-3300-5
8. Palamarchuk AV, Vlasenko MV. Diagnosis of nodules of the thyroid gland. Practitioner. 2018;7(4):46–52. (In Ukrainian). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2018_7_4_9
9. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC et al. 2015 American Thyroid Association management guidelines for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: the American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2016;26:131– 3. (In English). DOI: https://doi.org/10.1089/thy.2015.0020
10. Alshaikh S, Harb Z, Aljufairi E, Ali Almahari S. Classification of thyroid fine-needle aspiration cytology into Bethesda categories: An institutional experience and review of the literature. Affiliations expand. (In English). PMID: 29531571 11. PMCID: PMC5841007 DOI: https://doi.org/10.4103/cytojournal.cytojournal_32_17
12. Pomortsev AV. Possibilities of shear wave elastography in differential diagnosis of focal thyroid pathology. Radiation diagnostics and radiation therapy. 2011;3:60–5. (In Russian).
13. Shamsiyev AM, Khusinova SA. The influence of environmental factors on human health in Uzbekistan. The Socio-Economic Causes and Consequences of Desertification in Central Asia. Springer, Dordrecht. 2008;249–52. (In English).
14. Yusupov SA. Long-term results of surgical treatment of thyroid nodules. Achievements of clinical and experimental medicine. 2017;1. (In Ukrainian).
15. Solovov BA, Makhonin AA. Differential diagnosis of thyroid nodules. 2018. (In Russian).
16. Yusupov ShA, Kurbaniyazov ZB, Zayniev AF. NODAL FORMATIONS OF THE THYROID GLAND. STATUS OF THE PROBLEM (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.11603/24158798.2018.1.8773
17. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK, Berland LL et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology. 2017;14(5):587–95. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/jacr.2017.01.046
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.