Допплерографічне дослідження аорти після терапевтичної гіпотермії та введення МСК при експериментальному інфаркті міокарда
ARTICLE PDF

Ключові слова

експериментальний інфаркт міокарда, ультразвукове дослідження, терапевтична гіпотермія, мезенхімальні стромальні клітини.

Як цитувати

Чиж, М. О., Манченко, А. О., ТрофімоваA. В., & Бєлочкіна, І. В. (2021). Допплерографічне дослідження аорти після терапевтичної гіпотермії та введення МСК при експериментальному інфаркті міокарда. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(1), 58-69. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.58-69

Анотація

Актуальність. На сьогоднішній день здійснюються спроби відновлення пошкодженого міокарда при гострому інфаркті міокарда (ІМ) шляхом застосування препаратів біологічного походження, які спроможні стимулювати репаративну регенерацію, у тому числі і використання мезенхімальних стромальних клітин (МСК). З іншого боку, застосування терапевтичної гіпотермії в ранні часи після виникнення порушення кровотоку у вінцевих артеріях сприяє зниженню рівня метаболізму у кардіоміоцитах і, відповідно, гальмуванню утворення вільних радикалів, інгібуванню апоптозу.

Мета роботи – проведення та аналіз допплерографії висхідного відділу аорти щурів з експериментальним ІМ для оцінки систолічної функції міокарда лівого шлуночка після поєднаного використання терапевтичної гіпотермії і введення алогенних МСК.

Матеріали та методи. Дослідження було проведено на 90 безпорідних білих щурах масою 240–270 г. Інфаркт міокарда відтворювали шляхом перев’язки лівої коронарної артерії. Терапевтичну гіпотермію проводили в холодовій камері протягом 60 хв. Локальна температура шкіри комірцевої зони підтримувалася на рівні +4 оС. Суспензію алогенних кріоконсервованих МСК плаценти вводили одноразово внутрішньовенно. Сонографічне дослідження висхідного відділу аорти на 7-му і 30-ту добу після перев’язки коронарної артерії проводили на ультразвуковому ехотомоскопі «Сономед 500» у B-режимі з ефектом Допплера (PW режим).

Результати та їх обговорення. Дослідження аортального кровотоку показало, що на 7-му добу після перев’язки коронарної артерії у щурів відмічалось зниження максимальної систолічної швидкості та тенденція до зростання діастолічної швидкості кровотоку. Ці зміни відбивались на пульсаційному індексі та систоло-діастолічному співвідношенні. Зменшення індексу Стюарта на 19 % підтверджувало розвиток у щурів контрольної групи систолічної дисфункції, ступінь якої не зменшувався до 30-ї доби експерименту. Вплив алогенних МСК на процес ремоделювання серця щурів після перев’язки лівої коронарної артерії проявлявся на 7-му добу (гостра стадія перебігу інфаркту міокарда) аномально низькими (нижче контролю) показниками кровотоку в аорті з повним відновленням гемодинаміки на 30-ту добу експерименту (стадія рубцювання). Поєднане використання терапевтичної гіпотермії та введення алогенних МСК сприяло мінімальному відхиленню показників гемодинаміки від норми. На 7-му добу відмічали лише збільшення середньої швидкості кровотоку в аорті на 29 % та зниження систоло-діастолічного співвідношення на 12 % в порівнянні з відповідним показником норми, що свідчило про компенсацію насосної функції міокарда

Висновки. Допплерографічна оцінка систолічної та діастолічної швидкостей кровотоку у висхідному відділі аорти щурів дозволяє опосередковано зафіксувати наявність та ступінь систолічної дисфункції лівого шлуночка і здійснювати динамічний контроль за скоротливою функцію міокарда на фоні інфаркту. Поєднане застосування терапевтичної гіпотермії з уведенням алогенних МСК після перев’язки лівої коронарної артерії сприяє підтриманню показників гемодинаміки в аорті на рівні, близькому до норми, як під час гострої фази розвитку інфаркту міокарда, так і на стадії рубцювання.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.58-69
ARTICLE PDF

Посилання

URL: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/558941.html

Hulup GYa, Mastitskaya SYu, Zafranskaya MM. Differentsirovochnyie i immunomoduliruyuschie svoystva mezenhimalnyih stvolovyih kletok kak potentsialnyie mehanizmyi polozhitelnogo deystviya pri infarkte miokarda. [Differentiation and immunomodulatory properties of mesenchymal stem cells as potential mechanisms of positive action in myocardial infarction]. Vestnik of Vitebsk state medical university. 2009; 8(1): 12–23. (In Russian). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/differentsirovochnyeiimmunomoduliruyuschie-svoystva-mezenhimalnyhstvolovyhkletok-kak-potentsialnye-mehanizmypolozhitelnogo

Sokolova I B, Pavlichenko N N. Possible ways of MSCs influence on the ishemic tissue in the case of cardiovascular diseases. Tsitologiya. 2010; 52(11): 911–917. (In Russian).

Maureira P, Marie PY, Yu F, Poussier S. et al. Repairing chronic myocardial infarction with autologous mesenchymal stem cells engineered tissue in rat promotes angiogenesis and limits ventricular remodeling. J. Biomed. Sci. 2012; 19(1): 93–104. (In English) doi: 10.1186/1423-0127-19-93

Rech TH, Vieira SR Mild therapeutic hypothermia after cardiac arrest: mechanisms of action and protocol development. Rev. Bras. Ter Intensiva. 2010; 22(2): 196–205. (In English) DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-507X2010000200015

Tissier R, Ghaleh B, Cohen MV. et al. Myocardial protection with mild hypothermia. Cardiovasc Res. 2012; 94(2): 217–225. (In English) DOI: 10.1093/cvr/cvr315

Metz C, Holzschuh M, Bein T et al. Moderate hypothermia in patients with severe head injury: cerebral and extracerebral effects. J Neurosurg. 1996; 85(4): 533–541. (In English). DOI: https://doi.org/10.3171/jns.1996.85.4.0533

Gavrelyuk SV. The possibilities of ultrasound examination of vascular tone of the abdominal aorta in laboratory animals. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». 2016; 6(10): 4–8. (In Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2016.80470

Shkand TV, Chizh NA, Naumova OV, Sandomirsky BP. Morphological characteristics of rat’s heart at experimental myocardium necrosis. World of Medicine and Biology. 2013; 40(3): 19–23. (In Ukrainian). URL: https://womab.com.ua/ua/smb-2013-03-2/3992

Trofimova AV, Chizh NA, Belochkina IV. et al. Cardiomyocyte ultrastructure of rats with experimental myocardial infarction after therapeutic hypothermia and mesenchymal stromal cell administration. Problems of cryobiology and cryomedicine. 2017;27(4):334–47. (In English). DOI: https://doi.org/10.15407/cryo27.04.334

Atkov OYu. y dr. Ultrazvukovoe yssledovanye serdtsa y sosudov. [Ultrasound examination of the heart and blood vessels]. М: Eksmo. 2015;456. (In Russian). URL: https://www.booksmed.com/luchevaya-diagnostika/2842-ultrazvukovoe-issledovanieserdca-i-sosudov-atkov.html

Chyzh MO, Manchenko AO, Trofimova AV, Belochkina IV. Ultrasound assessment of heart remodelling affected by therapeutic hypothermia and MSC on myocardial infarction model. Ukrainian journal of radiology and oncology. 2020;28(3): 222–240. (In Ukraine) DOI: https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2020 . 222-240

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.