Роль комп’ютерної томографії в оптимізації хірургічного лікування вентральних гриж
ARTICLE PDF

Ключові слова

спіральна комп’ютерна томографія, вентральна грижа, герніопластика.

Як цитувати

Пархоменко, К. Ю., & Вовк, В. А. (2021). Роль комп’ютерної томографії в оптимізації хірургічного лікування вентральних гриж. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(1), 70-77. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.70-77

Анотація

Незважаючи на високу інформативність, спіральна комп’ютерна томографія на цей час є додатковим, не обов’язковим дослідженням та не входить до вітчизняних і закордонних протоколів передопераційного обстеження.

Мета роботи – визначити доцільність спіральної комп’ютерної томографії у комплексі передопераційного обстеження пацієнтів із вентральними грижами.

Матеріали та методи. Проаналізовані результати обстеження 35 пацієнтів, які лікувались на базі хірургічного відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» протягом 2018–2019 рр. з приводу вентральних гриж. Усі хворі оперовані після здійснення обов’язкових та додаткових досліджень згідно з чинними настановами. Додатковим дослідженням у всіх пацієнтів була спіральна комп’ютерна томографія. Проаналізовано частоту виявлених на комп’ютерній томографії та підтверджених при оперативному втручанні симптомів.

Результати та їх обговорення. Більшість виявлених під час томографічного дослідження ознак, які стосуються поєднаної абдомінальної патології, повністю підтверджені при лапароскопічній ревізії черевної порожнини та малого таза. Особливу цінність спіральна комп’ютерна томографія мала у пацієнтів із клінічним діагнозом хронічного апендициту. Під час оцінки вентральної грижі вдалося чітко визначити не тільки її вміст та розташування відносно білої лінії живота, але й до операції визначити ширину та довжину грижових воріт та обсяг грижового мішка з евентерованими органами. На відміну від ультрасонографічного дослідження, комп’ютерна томографія дає можливість ретельно оцінити розмір грижових воріт та стан м’язово-апоневротичного шару передньої черевної стінки. Не менш важливою є діагностика поєднаної абдомінальної патології, у тому числі онкологічної, яка не має клінічних проявів, але також потребує хірургічного лікування.

Висновки. Спіральна комп’ютерна томографія в комплексі передопераційного обстеження пацієнтів із вентральними грижами дозволяє отримати корисну інформацію стосовно анатомічних особливостей вентральної грижі та поєднаної абдомінальної патології, що потребує хірургічного лікування. Отримана інформація дозволяє спланувати оптимальний вид герніопластики вентральної грижі та симультанну операцію. Рекомендовано впровадження спіральної комп’ютерної томографії в стандартний протокол доопераційного обстеження пацієнтів із вентральними грижами.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.70-77
ARTICLE PDF

Посилання

Plymale MA, Ragulojan R, Davenport DL, Roth JS. Ventral and incisional hernia: the cost of comorbidities and complications. Surg. Endosc. 2017;31(1):341–51. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00464-016-4977-8

Hofer M. Computed tomography. Basic guide. 2nd edition, revised and enlarged. Medical literature. 2008;224. (In Russian).

Blair LJ, Ross SW, Huntington CR, Watkins JD, Prasad T et al. Computed tomographic measurements predict component separation in ventral hernia repair. J. Surg. Res. 2015;199(2):420–7. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jss.2015.06.033

Halligan S, Parker SG, Plumb AA, Windsor ACJ. Imaging complex ventral hernias, their surgical repair, and their complications. Eur. Radiol. 2018;28(8):3560–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00330-018-5328-z

Caglià P, Tracia A, Amodeo L, Tracia L, Amodeo C, Veroux M. Laparoscopic cholecystectomy and concomitant diseases effectiveness of the single step treatment. Ann. Ital. Chir. 2015;86:524–7. (In English).

Hayakawa S, Hayakawa T, Inukai K, Miyai H, Yamamoto M, Kitagami H et al. Simultaneous transabdominal preperitoneal hernia repair and laparoscopic cholecystectomy: A report of 17 cases. Asian J. Endosc. Surg. 2018. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/ases.12667

Tanaka EY, Yoo JH, Rodrigues AJ, Utiyama EM, Birolini D, Rasslan S. A computerized tomography scan method for calculating the hernia sac and abdominal cavity volume in complex large incisional hernia with loss of domain. Hernia. 2010;14:63–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s10029-009-0560-8

Duarte BHF, Iamarino APM, Gabor S, Favaro ML, Juliano Y et al. Accuracy of the ultrasound examination in patients with inguinal hernia. Rev. Col. Bras. Cir. 2019;46(2):e2108. (In English). DOI: https://doi.org/10.1590/0100-6991e-20192108.PMID:31090866

Franklin BR, Patel KM, Nahabedian MY, Baldassari LE, Cohen EI, Bhanot P. Predicting abdominal closure after component separation for complex ventral hernias: maximizing the use of preoperative computed tomography. Ann Plast Surg. 2013;71:261– 5. (In English). DOI: https://doi.org/10.1097/SAP.0b013e3182773915

Ouyang W, Dass C, Zhao H, Kim C, Criner G. COPD Gene investigators. Multiplanar MDCT Measurement of Esophageal Hiatus Surface Area: Association with Hiatal Hernia and GERD. Surg. Endosc. 2016;30(6):2465–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.1007/s00464-015-4499-9

Tonolini M. Multidetector CT of expected findings and complications after contemporary inguinal hernia repair surgery. Diagn. Interv. Radiol. 2016;22(5):422–9. (In English). DOI: https://doi.org/10.5152/dir.2016.15578

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.