Можливості застосування соноеластографії при лейоміомі й аденоміозі
ARTICLE PDF

Ключові слова

аденоміоз, лейоміома, компресійна соноеластографія.

Як цитувати

Шармазанова, О. П., Сафонова, І. М., & Мітякова, Ю. С. (2021). Можливості застосування соноеластографії при лейоміомі й аденоміозі. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(1), 78-88. https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.78-88

Анотація

Актуальність. Лейоміома матки й ендометріоз є поширеними гінекологічними захворюваннями жінок репродуктивного віку. Це створює потребу розроблення оптимального протоколу обстеження хворих для реалізації індивідуального підходу в лікуванні. Діагностика змішаних форм патологічних станів міометрія викликає певні труднощі. Методика еластографії дає змогу оцінити щільність міометрія, що може мати значення для диференціації діагнозу лейоміоми й аденоміозу при змішаних формах.

Мета роботи – виявити можливості трансвагінального ультразвукового дослідження із застосуванням компресійної соноеластографії з визначенням коефіцієнта деформації в диференційній діагностиці різних патологічних станів міометрія.

Матеріали та методи. Проведено аналіз еластографічних даних матки 155 жінок, отриманих із застосуванням компресійної соноеластографії апаратом HITACHI AVIUS. Хворих розподілили на 4 групи: порівняння, жінки з лейоміомою матки, з аденоміозом матки, з поєднаними лейоміомою й аденоміозом. Результати трансабдомінального / трансвагінального УЗД підтверджувалися патогістологічним дослідженням. За стандартною бальною шкалою жорсткості визначали коефіцієнт деформації.

Результати та їх обговорення. За соноеластограмами визначені еластографічні характеристики — коефіцієнти деформації, характерні для лейоміоми й аденоміозу. Максимальні значення коефіцієнта деформації отримані при лейоміомі (у межах від 2,0 до 6,0 од. виміру). При наявності дифузного або вогнищевого аденоміозу коефіцієнт деформації був у межах від 0,5 до 1,5 од. вимірювання, що свідчить про високу еластичність міометрія проти незміненого міометрія. У I групі (порівняння) коефіцієнт деформації коливався в межах від 1,0 до 1,7 од. вимірювання. Відзначається висока еластичність міометрія при аденоміозі проти незміненого міометрія; низька еластичність або висока щільність міометрія при лейоміомі.

Висновки. При проведенні УЗД із застосуванням компресійної соноеластографії у пацієнток із лейоміомою й аденоміозом і незміненим міометрієм отримані коефіцієнти деформації, які дають змогу визначити ступінь еластичності міометрія та його зміни при відповідній патології. Еластографія дає змогу ідентифікувати чіткі відмітні ознаки лейоміоми й аденоміозу. Збіг між діагностикою аденоміозу на основі еластографії та гістології є істотним, але не оптимальним. Незмінений міометрій має певну еластичність, яку можна прирівняти до числового значення, а саме коефіцієнта деформації, і цей показник змінюється в разі наявності лейоміоми або аденоміозу, що створює можливість диференціювати ці патологічні стани міометрія.

https://doi.org/10.46879/ukroj.1.2021.78-88
ARTICLE PDF

Посилання

Stewart EA, Cookson CL, Gandolfo RA, SchulzeRath R. Epidemiology of uterine fibroids: a systematic review. BJOG. 2017;124:1501–12. (In English). DOI: https://doi.org/10.1111/1471-0528.14640

Sparic R, Mirkovic L, Malvasi A, Tinelli A. Epidemiology of Uterine Myomas: A Review. International journal of fertility & sterility. 2016;9(4):424– 35. (In English). DOI: https://doi.org/10.22074/ijfs.2015.4599

Koninckx PR, Ussia A, Adamyan L, Wattiez A, Gomel V, Martin DC. Pathogenesis of endometriosis: the genetic/epigenetic theory. Fertility and sterility. 2019;111(2):327–40. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.10.013

Vercellini P, Viganò P, Somigliana E, Fedele L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. Nature reviews. Endocrinology. 2014;10(5):261–75. (In English). DOI: https://doi.org/10.1038/nrendo.2013.255

Agarwal SK, Chapron C, Giudice LC, Laufer MR, Leyland N, Missmer SA, Singh SS, Taylor HS. Clinical diagnosis of endometriosis: a call to action. American journal of obstetrics and gynecology. 2019;220(4):354.e1-e12. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.12.039

Brucker SY, Huebner M, Wallwiener M, Stewart EA, Ebersoll S, Schoenfisch B, Taran FA. Clinical characteristics indicating adenomyosis coexisting with leiomyomas: a retrospective, questionnaire-based study. Fertility and sterility. 2014;101(1):237–41. e1. (In English). DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.09.038

Low G, Kruse SA, Lomas DJ. General review of magnetic resonance elastography. World journal of radiology. 2016;8(1):59–72. (In English). DOI: https://doi.org/10.4329/wjr.v8.i1.59

Stoelinga B, Hehenkamp WJ, Brölmann HA, Huirne JA. Real-time elastography for assessment of uterine disorders. Ultrasound in obstetrics & gynecology. 2014;43:218–26. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/uog.12519

Dietrich CF, Bibby E, Jenssen C, Saftoiu A, IglesiasGarcia J, Havre RF. EUS elastography: How to do it?. Endoscopic ultrasound. 2018;7(1):20–8. (In English). DOI: https://doi.org/10.4103/eus.eus_49_17

Che D, Wei H, Yang Z, Zhang Y, Ma S, Zhou X. Application of transvaginal sonographic elastography to distinguish endometrial cancer from benign masses. American journal of translational research. 2019;11(2):1049–57. (In English).

Stoelinga B, Hehenkamp WJ, Brölmann HA, Huirne JA. Real-time elastography for assessment of uterine disorders. Ultrasound in obstetrics & gynecology. 2014;43(2):218–26. (In English). DOI: https://doi.org/10.1002/uog.12519

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.