Особливості комунікації управлінців державних служб і установ зони спостереження за умови надзвичайної ситуації на АЕС
ARTICLE PDF

Ключові слова

зона спостереження АЕС
експертні оцінки
реагування і готовність

Як цитувати

Прилипко, В. А., Петриченко, О. О., Морозова, М. М., & Бондаренко, І. В. (2021). Особливості комунікації управлінців державних служб і установ зони спостереження за умови надзвичайної ситуації на АЕС. Український радіологічний та онкологічний журнал, 29(2), 22-33. https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.22-33

Анотація

Актуальність. Реалізацію заходів захисту населення зони спосте- реження (ЗС) забезпечує «Система аварійної готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України» (САР) у складі єдиної державної системи цивільного захисту.

Мета роботи – визначення особливостей взаємодії різних управлінських структур з питань радіаційного захисту населення в зонах спостереження на випадок надзвичайної ситуації (НС) на АЕС.

Матеріали та методи. У процесі дослідження був застосований метод експертного оцінювання. Сформовані п’ять груп експертів, які несуть відповідальність за стан радіаційного захисту різних груп населення зони спостереження (ЗС) Южноукраїнської АЕС (ЮУАЕС) та є компетентними за основними критеріями. При експертних оцінках були використані напівзакриті та відкриті питання, в закритих застосовувалась порядкова 5-бальна шкала, а для інших – номінальні. При їх обробці застосовувалися статистичні методи, які призначені для аналізу нечислової інформації.

Результати та їх обговорення. На випадок НС на ЮУАЕС система опо- віщення керівників органів місцевої влади міст і сільських населених пунк- тів (СНП) ЗС є «більш-менш» ефективною і може бути реалізована протягом

30 хвилин. Населення ЗС забезпечене препаратами стабільного йоду, засобами індивідуального захисту найкраще забезпечене населення м. Юж- ноукраїнськ, дещо нижче – м. Вознесенськ та СНП. Найнижчий рівень за- безпеченості аптечками, захисним одягом і респіраторами – на сільських територіях. Реалізація заходів щодо обмеження споживання продуктів хар- чування, забруднених радіонуклідами і забезпечення «чистими», а також обмеження споживання питної води, забрудненої радіонуклідами, та забез- печення «чистою» складає близько 3,0 балів («близько 50% від необхідного»).

Висновки. Аналіз даних експертних оцінок свідчить, що службами АЕС і ДСНС проводяться періодичні навчання на випадок НС на АЕС, що формує стереотипи поведінки управлінців державних служб і установ. Рівень готовності реалізації захисних заходів на випадок НС на ЮУАЕС різний, залежно від державної служби і установи та їх розміщення в зоні спостереження. Рівень готовності в місті-супутнику найвищий, нижчий в містах і найнижчий на сільських територіях. Рівень оснащення служб цивільного захисту (ЦЗ) і МСЧ дуже низький.

https://doi.org/10.46879/ukroj.2.2021.22-33
ARTICLE PDF

Посилання

On appointment of an operating organization (operator) of nuclear installations: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of June 8, 1998

№ 830 as amended by the Resolution of the Cabinet of Ministers of November 17, 2001 № 1532. (In Ukrainian). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/830-98-%D0%BF#Text

On the use of nuclear energy and radiation safety: Law of Ukraine of February 8, 1995 № 39/95-VR. (In Ukrainian). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text

Perko T, van Gorp B, Turcanu C, Thijssen P, Carle B. Communication in nuclear emergency preparedness: A closer look at information reception. Risk Analysis. 2013;33(11):1987–2001. (In English). DOI: https:// doi.org/: 10.1111/risa.12048

Gordelier S. Allemagne Grande Bretagne: Le risque de leucémie croît à proximité de centrales nucléaires. l’Université de Mayence en collaboration avec le registre allemand des cancers infantiles, 15 décember 2011. (In English). URL: http://www.lexpress. fr/actualite/sciences/sante/habiter-pres-d-une- centrale-nucleaire-favoriserait-la-leucemie-chez-l- enfant_1070801.html

Rekhtina LS, Sokolov NV, Biblin AM, Repin LV, Akhmatdinov RR. Problems of analytical support of risk communication: substantiation of approaches to the development of research databases on radiation safety and social risks. Radiation hygiene. 2017;4:44–52. (In Russian).

Dulinets L, Martishchenkova E. Monitoring of pub- lic opinion on the development of nuclear energy in Belarus: results and evaluation of specialists. Belarusian Telegram Agency. (In Russian). URL: http://atom.belta.by/ru/conf_ru/view/monitoring- obschestvennogo-mnenija-po-razvitiju-jadernoj- energetiki-v-belarusi-itogi-i-otsenka-spetsialistov- 359-359-359 -359-359-359-359-359

Bonchuk YuV. Sanitary protection zones of NPPs and radiation-hygienic requirements for their purpose. Problems of radiation medicine and radiobiology. 2016;21:91–105. (In Ukrainian).

Palaguta SV, Kovalenko VV, Mogilnichenko VV, Korepanova NV. Ways to build modern warning systems about the threat or occurrence of emergencies. Scientific Bulletin: Civil Protection and Fire Safety. 2017;1(3):4–10. (In Ukrainian).

Kalinenko LV, Kimakovskaya NO. Emergency preparedness and emergency response in case of radiation accident. Scientific Bulletin: Civil Protection and Fire Safety. 2018;2(6):51–8. (In Ukrainian). URL: https://doi.org/10.33269/nvcz.2018.2.51-58

Barylo OG. Problematic issues of information support of civil defense of Ukraine. Electronic journal “Public Administration: Improvement and Develop- ment”. 2017;8. (In Ukrainian). URL: http://www.dy.nay- ka.com.ua/?op=1&z=1112

Leshchenko OYa. Transformation of the system of civil defense of Ukraine in the conditions of modern military-political conflicts of hybrid type [dissertation]. National Institute for Strategic Studies. Kyiv. 2020;21. (In Ukrainian).

Maslennikov EV Expert knowledge: Integration approach and its application in sociological research. Moscow: Nauka. 2001;228. (In Russian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.